• Blijf geïnformeerd Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

  WORD LID 😀😍
  DOE MEE 💙
  Het heeft veel voordelen om lid te worden van deze Blog✅
  Wilt u weten wat ons bezighoudt? ✅.
  U kunt op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van deze Website door u aan te melden voor de nieuwsbrief. ✅
  We houden onze abonnees op de hoogte van Het laatste nieuws,✅
  Aankomende evenementen,✅
  Allerlei tips,✅
  speciale activiteiten✅
  En nog veel meer.✅
  Wij houden evenmin van "SPAM" als U ✅
  Uw gegevens worden "NIET" gedeeld aan derden;✅
  U ZAL ER GEEN SPIJT VAN KRIJGEN ❗❗

  Voeg je bij 5.166 andere abonnees

Over Theo Herbots

Welkom bij Theo-Herbots- De bron waar je altijd op kunt vertrouwen 💙Mijn eigen passieproject dat gevuld is met unieke en boeiende content.💥 Ontdek mijn website en alles wat ik te bieden heb; misschien zal ik ook jouw eigen passies doen ontbranden.❤ VERGEET NIET HIER BENEDEN EEN REACTIE TE GEVEN ZODAT IK WEET WAT U HET MEESTE BOEIT EN WELKE AANPASSINGEN AAN DE BLOG KAN AANBRENGEN✅✅ EN OOK EENS VOLLEDIG NAAR BENEDEN TE SCHROLLEN, ZODAT U GEEN BELANGRIJKE INFORMATIE 💌 MIST THEO 😀😍

ᴡᴏʀᴘʀᴇss-ʙʟᴏɢɢᴇʀ ? ᴊᴏɪɴ ᴛʜᴇ ғᴀsᴛ-ɢʀᴏᴡɪɴɢ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ 🙌😘😍

Geen Blogger ? Schrijf U in op de nieuwsbrief en Blijf op de hoogte van wat andere Bloggers doen

imagesnewsletter

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

“GEMAKKELIJK EN GRATIS”

indexcijfer1SCHRIJF U IN

indexcijfer2ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

indexcijfer3WEET ALTIJD ALLES ALS ALLEREERSTE

Met vriendelijke Groet

Theo Herbots

Blanket

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

LEEF GEZOND IN TIENEN 😘🍓 Blanket

Deze galerij bevat 9 foto's.

Tienen is een stad midden in het Groen, maar niet iedereen weet hoe men op een eenvoudige manier ook midden in de stad het leven… Lees Verder

MOEDER HOORT LIVE AAN TELEFOON HOE GEPESTE DOCHTER IN ELKAAR WORDT GESLAGEN

Oproep aan alle inwoners van Tienen en aan al mijn volgers ook ver buiten Tienen, Steun deze vrouw en haar dochter, lees het schrijnende verhaal en werk er aan mee dat dit zich ook niet in Tienen of andere plaatsen gaat afspelen

“Mama kom snel, alsjeblieft”: moeder hoort live aan telefoon hoe gepeste dochter in elkaar wordt geslagen   Koen Van De Sype 25/04/17 – 16u23  Bron: Facebook, Linda © Facebook. &#…

Klik op de link hier beneden voor het hele verhaal

Bron: MOEDER HOORT LIVE AAN TELEFOON HOE GEPESTE DOCHTER IN ELKAAR WORDT GESLAGEN | SPIRITUEEL Boeddha

Groetjes

Theo Herbots

Roots

Bewaren

Bewaren

Tienentroef janneke-en-mieke-vertellen

 

 verzoek van Erik Walravens

Beste Theo,

Ik heb via FB > PB een artikel van TienenTroef geplaatst over ‘Janneke en Mieke.
Kan dit opgenomen worden in je blog en je FB aub ?

Met vriendelijke groeten,

Eric

http://tienentroef.be/janneke-en-mieke-vertellen/

Bekijk hier beneden welk gevolg ik gegeven heb aan het verzoek van Erik
Bedankt Erik, ik hoop dat deze samenwerking verder kan uitgebreid worden, ook naar andere Tienenaars Toe

“Wie zijn ze toch ? Hoe oud is ons reuzenechtpaar ? Wat hebben die sympathieke grootjes al meegemaakt ?…”

In het jaar 1950 heeft Jan Wouters, toenmalig beiaardier en conservator van het stedelijk museum, het genoegen gehad onze Tiense Reuzen “Janneke en Mieke” te mogen interviewen. Dit verscheen op 24 juni 1950 in “Ons Blad voor het Huisgezin”, tweetalig Liberaal weekblad van Tienen & Omliggende.

Janneke & Mieke op stationsplein 10 juni 1928.

Van wanneer wij bestaan, weten we zelf niet. Alleen is het ons bekend, dat we van ouds deelnamen aan de Tiense ommegangen want vanaf het einde der XVe eeuw vermelden de Stadsrekeningen uitgaven voor het Tiense reuzenpaar. Zo stippen o.a. de rekeningen van 1546 aan dat wij bedoeld jaar in de stoet verschenen begeleid door de draak, de leeuw, de maan en meer andere allegorische en folkloristische dieren en kentekens. Om ons gezegde te staven laten wij hier het uittreksel dezer oude rekeningen volgen :

Hier heet men ons dus de Reus en de Reuzin : andere namen kenden wij toen niet en de oude schuttersgilde van Oirbeek droeg ons << naer auder costuymen >> ’t is te zeggen naar heel oude gewoonte. Stel u dan eens voor hoe oud wij ten jare 1546 al moesten zijn. Wij pasten, eveneens als het ros Beyaert en zo vele andere zaken, in de volksgezinde ommegangen en wij waren een onafscheidbaar iets in talrijke legenden en volksvertellingen onzer vaderen.

In latere tijden waren wij een verpersoonlijking van het plichtvolle huwelijkspaar ; groot was onze gestalte , groot noemde men onze deugden en iedereen, oud en jong, huldigde, in ons beiden, gehechtheid aan haard en wederzijdse getrouwheid. Eens dit legendarische tijdvak voorbij, kwamen wij allengskens in een meer moderne beschaving, die ons de meer moderne benamingen van Janneke en Mieke schonk, negentiende-eeuwse volksnamen bij uitnemendheid.

Janneke en Mieke in de Oude Vestenstraat stappend richting Leuvensestraat. Jaren 1930.

Geen enkele ommegang, geen stoet, of wij werden er bij gebracht. Gilden en ambachten vierden hun luidruchtige verkiezingen bekroond met een feestparade waaraan wij deelnamen. Schutterskorpsen en rederijkerskamers feestten hun koningen en hun kunst, en bij gelegenheid van de stoet hunner landjuwelenprijzen, stapten wij aan hun hoofd en deelden in hun kunstzin en roem. Weleens bij processiën, wanneer het gold de verering der << maghet Maria van de capelle van den Poel >> of iets dergelijks, mochten wij fier, bij wierookwalmen en psalmgezang, de bedevaart meedoen. Wij hebben veel leute gekend en blij medegefeest met onze voorvaderen, maar wij hebben ook bange ogenblikken beleefd.

Wanneer we in ons hok, stil verdoken, de alarmklok op St-Germanustoren hoorden luiden, dan wisten wij dat het daar buiten stormde, dan hoorden wij het woest geschreeuw der vijanden, de bange kreet onzer vrouwen, het hulpgeschrei onzer kinderen. Bij klaroengeschal en trommelslag hoorden wij de verhaaste stappen onzer vaderen, onzer zonen, onzer mannen, optrekkend ter verdediging van het duurbaar Tienen en dan vouwden wij in alle eenvoud onze dikke handen samen en baden God voor het heil onzer stad.

Vanuit het hoge venster onzer bergplaats zagen wij in 1588 ons oud stadhuis op de oude markt (nu Veemarkt) verwoesten. Vrijbuiters staken er het vuur aan en vermoordden de verraste wachten… en nooit meer werden wij bijgehaald om op die oude plaats de verrijzenis van een nieuw gemeentehuis te vieren.

En welke bange nachten beleefden wij bij de algehele verwoesting van Tienen in 1635 ! Wij horen nog het onophoudelijke muskettenvuur, het knetteren der brandende huizen, en weer vanuit het hoge venster onzer bergplaats zagen we onze monumenten branden, de prachtige Poeltempel en het collegiale bedehuis van St-Germanus. Bij die bange tijden zuchtten wij van angst maar trilden ook van verontwaardiging en met reuzenstappen zouden we onze bergplaats ontlopen, met reuzenvuisten beuken op de vijandelijke overweldiger… doch helaas ! Toen zagen wij de jammerlijke naaktheid onzer stelling, de betreurenswaardige werkelijkheid van ons standpunt, we waren slechts papieren reuzen, en moesten, onwillens genoodzaakt, wachten op betere tijden.

Janneke en Mieke tijdens festiviteiten op de Grote Markt , 21 juli 1930.

Soms heeft ons hart ook gejubeld, bij voorbeeld toen men ons in 1525 kwam verzoekendeel te nemen aan de ommegang ter gelegenheid van het inrichten der scheepvaart op de Gete. Het was op Kerstmisdag en men bracht ons feestelijk << op ’t die Werff >> (nu Schip). Daar zagen wij de eerste boot binnenvaren en de scheepsaanvoerder met een drinkpenning belonen. Duizenden stemmen juichten het grootse feit toe, een feit dat nieuw leven moest brengen aan de door de rampen geknakte handel onzer stad.

En als de ommegang van de kermis dan plaats had, stapten wij altijd naast fijfer en trommelaar, naast gildebroeder en rederijker naar de nieuwe grote markt en trokken van daar feestelijk mede naar de weiden van Grijpen (de weiden achter de huidige statie, Kumtichwaarts), waar men << van oudts geplogen den Necker >> ging jagen (de duivel jagen).

*******

Wij herinneren ons niet hoeveel keren wij het slachtoffer waren van rampen en onlusten en in verwoesting en brand omkwamen. Zelfs over onze jongste verdwijning bestaat er geen zekerheid.

Is het waar dat een Duitse bom onze bergplaats deed branden dan zouden wij, bij de inneming van Tienen, op 18 Augustus 1914, door de Duitse barbaren vernietigd zijn geweest. Die bewering is heel onwaarschijnlijk. Velen houden staan dat wij ergens op een zolder geborgen werden bij mensen, ongevoelig voor kunst en volksleven, die ons aldaar de vergetelheidsslaap deden sluimeren. Zij die hun stad liefhebben en hun volk beminnen, moeten bekennen dat wij dit lot nooit verdienden.

Toen het volkshart moede geschokt van het oorlogsgeweld eindelijk rust en kalmte kreeg, dan begon de brave Tiense bevolking zich ons te herinneren. Eerst de huldeblijken aan hen die daar ginder in het IJzerslijk hun leven geofferd hadden ten bate van het duurbaar vaderland, en na het lenigen der smarten, het heropbouwen der steden, mochten zij ook verrijzen die in leute en vreugde immer medefeestten bij het juichende volk bij stoet en ommegang.

*******

Janneke en Mieke op stationsplein 10 juni 1928. ( Prent Côte d’Or )

Zo werden wij herboren, wij, die in feite nooit in de Tiense volksgeest sterven zullen. Op 10 Juni 1928 deden wij onze blijde intrede in de stad. Zulks ging gepaard met feestelijkheden, beiaardgetamp en een keurige stoet. O, we horen nog de enthousiaste uitroepen van de verraste kinderen, we zien nog het vergenoegd gelaat van alle trotse Tienenaars.

Helaas, in 1940 kwamen voor de tweede maal de Moffen ons land overweldigen. Bombardementen, slagvelden, executiepalen en concentratiekampen eisten de beste onzer Tiense zonen en dochters op. We huilden en baden in ons schuilhok, wel gelegen bij het Stadstheater, toen we de vreselijke bommen onze blanke stee hoorden stukrijten, toen we jonge wezen en treurende ouders hun doden hoorden bewenen.

Ons hart jubelde mee met de bevrijding van 1944. Weer werkte de moedige blanke stee zich uit het puin en de ellende omhoog, opnieuw werd er gebouwd, de glorie van het kranige Tienen herleefde stilaan maar zeker. Met de eerste Tienen-kermis na het 1940-1944-terreur, kregen we allebei een blakend nieuwe feestdos en mochten na vijf jaar voor de eerste maal opnieuw onze ronde doen in ons geliefd Tienen.

*******

Heden (1950) zijn wij terug in uw midden ; uw beiaard zingt ons een welkom en wij

“ JANNEKE en MIEKE “

begroeten het volk en juichen mede met klein en groot.

HOERA ! HOERA !

Dankzij ‘opgewekTienen’ kunnen Janneke en Mieke sinds kort hun verhaal terug vertellen én aanvullen!

Janneke en Mieke aan St-Germanus kerk – Tiense feestdag 10-10-2016.

Voor wie graag de Tienen-kermis-sfeer met onze Tiense Reuzen van in 1954 nog eens wil opsnuiven

Auteur / Samensteller: Eric Walravens

Bronnen: ‘Ons Blad’, eigen archief e.w.

Foto’s: eigen archief e.w., opgewekTienen

Met vriendelijke Groet

Theo Herbots

Zip

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Sluit U aan bij de Club // Join the Club

Bericht van WordPress

50 Volgers!
Gefeliciteerd met het behalen van 50 WordPress- volgers op Groeten Uit Tienen!
Your current tally is 53.
Bekijk al de Volgers in de Foother en sluit U aan
Vriendelijke groet
Theo Herbots

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Vervolg successtory // Continued success story

Translate this Blog Here

Nog maar een paar dagen geleden heb ik het succes van deze site gepubliceerd op het ogenblik dat ik 50 likes van andere goede Bloggers had ontvangen en nu reeds krijg ik terug bericht van WordPress dat ik reeds 100 likes heb

Gefeliciteerd met het behalen van 100 totale likes op Groeten Uit Tienen.

Dit is gespreid over verschillende pagina’s en berichten.

Onderaan deze site kan U bekijken welke pagina’s en berichten het meest bezocht zijn en in volgorde van de meeste bezichtigingen en daarnaast welke het meest geliket zijn ook in volgorde van de meeste likes

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 

Groetjes

Theo Herbots

Pause

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Aangenaam fietsen rond Tienen // Pleasant cycling around Tienen BERICHT ➡️👉👁👈⬅️

Ik ben de laatste dagen met het uitzonderlijk mooie lenteweer nog eens gaan fietsen rond Tienen. Oude ongebruikte tram en treinbeddingen heeft men omgebouwd tot… Lees Verder

Like our Facebook page

We would appreciate it if you would like a closer acquaintance with the town of Tienen by giving a like on the facebook page Click… Lees Verder

REUZENRAD plein TIENEN in rep en roer tijdens openings-event. / FERRIS square TIENEN in turmoil during opening event.

Met vriendelijke Groet Theo Herbots Later

Bericht van WordPress 50 likes

Translate Here Selecteer een taal​▼   Bericht van WordPress Gefeliciteerd met het behalen van 50 totale likes op Groeten Uit Tienen. En dat op slechts… Lees Verder

#HLNTienen NOOIT MEER OORLOG !!!/ NEVER WAR AGAIN !!! /KEIN KRIEG MEHR !!! / PLUS DE GUERRE !! 👏⚠️⚠️🔆

Ik heb dit artikel reeds een hele tijd geleden geschreven, maar omdat oorlog de belangrijkste oorzaak is van de huidige vluchtelingenstroom in Europa en ik… Lees Verder

Deze site mogelijk dank zij FutureNet Success System en Organogold

Translate Here Selecteer een taal​▼Selecteer een taal​▼   Deze site is mogelijk dankzij mijn verdiensten ( zie hier beneden) Ik doe alles op deze site… Lees Verder

Tienen Kloosters ./ Monasteries / Klöster / Monastères

Bezienswaardigheden Tienen

Onder de Slideshare met alle info (in het Nederlands), de gewone beschrijving  wellke hier kan vertaald worden

Abdijhoeve ‘Maagdendaal’ – Oplinter

Abdijhoeve Maagdendaal

De vierkantshoeve uit de 17de- 18de eeuw fungeerde als kloosterboerderij en maakte deel uit van de cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaal, gesticht rond 1215. De bewaarde elementen dateren uit de 17de en 18de eeuw. Van de abdij bleef eveneens de barokke toegangspoort met onleesbaar opschrift en datering (1661) bewaard.

 

 

 

Begijnhof

BegijnhofEen begijnhof was een wereld op zich. Dit kwam doordat deze hoven aan de stadsrand gelegen waren en ook ommuurd waren. Begijnen waren godvruchtige vrouwen, wonend in aparte woningen maar verenigd in een gemeenschap. Ze waren aan een mystieke regel onderworpen, maar vormden geen kloosterorde. Wel droegen ze specifieke kleding, kwamen weinig buiten hun muren en betaalden belastingen, omdat ze niet onderworpen waren aan de gelofte van armoede. Verder onderwierpen ze zich aan het gezag van hun oversten, de zogenaamde regentessen of grootjuffrouwen. Wat ze bezaten, behielden ze zolang ze leefden.

Aan de hand van een brief uit november 1202 van Geldolf van Ryckel, abt van de Sint-Geertruiabdij te Leuven, zou men kunnen zeggen dat dit begijnhof al voor 1202 bestond. Vermoedelijk werd het begijnhof eerder rond 1240 gesticht is. Zeker is dat al in 1245 de bouwwerken aan hun kerk startten. In 1250 zegende een hulpbisschop deze in aanbouw zijnde kerk in. Door verscheidene schenkingen vergrootten de begijnen gaandeweg hun domein. Enkele oude bronnen zeggen dat de gemeenschap al snel groeide naar 300 begijnen. In 1754 bestond het Begijnhof uit 57 huizen, naast het gemeenschappelijk Convent, de Infirmerie en het “Contoir”. Opvallend was dat vele van de begijnen van goede afkomst waren. Het aantal begijnen slonk echter zienderogen.

Tijdens de Franse revolutie werd het begijnhof afgeschaft en kwamen de goederen in handen van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. In 1823 waren er nog slechts 27 begijntjes overgebleven. Sommigen gaven onderwijs aan arme meisjes. Het laatste begijntje, Anne Catherine Kestens, stierf op de gezegende leeftijd van 79 jaar, op 19 maart 1866. Bij bombardementen in 1944 werden de meeste huisjes van het begijnhof vernield.

Cellebroederskapel en -klooster

CellebroederskapelIn de huidige Kapucijnenstraat bevond zich het kleine klooster van de Lollarden. Dit klooster werd rond 1300 door twee Brusselse broeders opgericht. Deze Lollarden hielden zich toen vooral bezig met ziekenverzorging en het begraven van doden. (‘lollen’ betekent in het Middelnederlands ‘prevelen’). Vanaf 1441 werden ze Cellebroeders genoemd. Deze naam is afkomstig van het Latijnse ‘cella’ wat kamertje betekent, waarin de broeders zelf woonden of waar ze de zieken en krankzinnigen verzorgden. Op het einde van de 16de eeuw had de stad veel te lijden onder oorlogsgeweld en besmettelijke ziekten. De Tiense bevolking werd op het einde van deze eeuw met een derde verminderd. Tot overmaat van ramp vielen vijandelijke troepen in 1589 de stad binnen waarbij het klooster vernield werd.

In de 17de eeuw schonk de stad de kloosterorde een nieuwe woonplaats in de Veldbornstraat op voorwaarde dat de broeders hun diensten aan de gemeenschap zouden voortzetten. Nieuwe gebouwen werden opgericht en in de 18de eeuw uitgebreid. Zo verrees in 1773 de kapel in Lodewijk XVI-stijl. Ook dit klooster werd niet gespaard tijdens de Franse overheersing. De broeders moesten vluchten en konden pas vijf jaar later terugkeren naar hun geplunderd klooster.

De Cellebroeders kochten de huizen van Ponsaert, Ark van Noë en de Renesse aan. Toch was al het leed nog niet geleden. Op 30 juli 1930 ontstond er een brand in de gebouwen langs de kant de Renesse, waardoor men in 1931 een nieuw gebouw diende op te trekken.

Klooster van de Annuntiaten

Klooster van de AnnuntianenHet oorspronkelijk vierkant grondplan werd tamelijk goed bewaard. De twee vleugels werden grondig gerestaureerd. Het klooster is volledig in traditionele bak- en zandsteenstijl opgetrokken. De twee gerestaureerde gevels langs de oostkant rusten op een onderbouw in kwartsiet met afschuining in kalkzandsteen. De vensteromlijstingen van de verlaagde kruisvensters werden grotendeels vernieuwd en de kruiskozijnen werden verwijderd. Centraal in het gebouw is een eenvoudige vernieuwde rondboogdeur ingewerkt. Speklagen accentueren de horizontale geledingen van het klooster. De steigergaten zijn in de zandstenen kroonlijst ingewerkt.

Billighouthoeve – Breisem

BillighouthoeveDe vierkanthoeve uit de 18de eeuw heeft een indrukwekkende schuur. De hoeve behoorde tot aan de Franse Revolutie toe aan de Abdij van Kornelismunster bij Aken en was gekend onder de naam Hof ter Bonbroeck.

 

 

 

Bogaardenklooster

BoggaardenkloosterDe bogaarden of beggaarden waren de mannelijke tegenhangers van de begijnen. Qua organisatie hadden zij veel overeenkomsten met de begijnen. Het was een groep vrome mannen, die men oorspronkelijk ‘beguini’ en vanaf circa 1250 ‘beghardi’ ging noemen. Zij leefden net als hun vrouwelijke tegenhangers in afzonderlijke woningen, die gegroepeerd waren rond een centraal kerkgebouw. Hoewel zij hetzelfde habijt droegen en mekaar onderling steunden door het organiseren van een aantal centrale voorzieningen, zoals ziekenverpleging en dodenbegraving, waren ze oorspronkelijk aan geen enkele orderegel verbonden.

De bogaarden waren economisch vooral actief in de textielindustrie, die in deze periode in alle Brabantse steden een hoge bloei kende. Ze mochten een groot gedeelte van hun winsten voor eigen rekening bewaren, waardoor zij een vrij onafhankelijk bestaan kenden.

In de 13de en de 14de eeuw vielen ze, net als hun vrouwelijke tegenhangers, ten prooi aan een reeks vervolgingen op beschuldiging van ketterij. Daarna evolueerde de lekengemeenschap steeds meer naar een echte kloostergemeenschap met geestelijken en broeders.

Om hun samenlevingsvorm enigszins te regulariseren, namen de meeste bogaardenhuizen in de eerste helft van de 14de eeuw de regel van de reguliere derde orde Sint-Franciscus aan. Omdat de lakenindustrie toen ook over haar hoogtepunt heen was, onderwierpen de Tiense bogaarden zich aan het kapittel van Zepperen, waar zich het moederklooster bevond.

Tijdens de verwoesting van Tienen in 1635 gingen de oorspronkelijke gebouwen volledig in vlammen op, waarbij ook het kloosterarchief verloren ging. Men ging snel met de wederopbouw van start en er werd ook aan bezitsuitbreiding gedaan, zodat de goederen van het klooster zich in de loop van de 17de eeuw uitstrekten tot aan de achterzijde van de woningen van het huidige Torsinplein. Ten tijde van de Franse revolutie werd het klooster opgeheven en herbestemd tot een gendarmeriekazerne. In de loop van de 19de eeuw werd het vroegere klooster in kleine loten verkocht en omgevormd tot particuliere woningen.

Het huidige gebouw dateert uit de 18de eeuw. Het kwam op de plaats van andere oudere kloosterdependances. De voorgevel, bestaande uit vijf vensters en een deur, wordt bekroond met een driehoekig fronton met laadvenster. Op de zolderverdieping bevond zich een graanschuur. Het gelijkvloers bestond uit een ontvangstruimte en de gemeenschappelijke vertrekken van de kloosterlingen. Op de verdieping lagen de slaapvertrekken van de prior en andere hogere geestelijken. De gevels werden opgetrokken in bruinrode baksteen en zijn voorzien van hoekkettingen en raamomlijstingen uit witte Gobertangesteen. Ook de sokkel van de voorgevel en de dakrand met steigergaten zijn vervaardigd in kalkzandsteen.

Kabbeekklooster

KabbeekkloosterHet poortgebouw, gelegen aan de Gilainstraat, was de hoofdtoegang tot het Kabbeekklooster. De twee vleugels op het L-vormig grondplan zijn de enige 17de-eeuwse restanten in traditionele stijl van het oorspronkelijke Augustinessenklooster van Kabbeek. Een vleugel, op een dakkapel gedateerd 1657, en haaks op de kapel geplaatst, bestaat uit twee bouwlagen en dertien traveeën. De kruisvensters met uitspringende tussendorpels hebben een wigvormig ontlastingssysteem. In het dak zijn drie, als klokgevels uitgewerkte dakkapellen aangebracht.

De bakstenen kapel van zes traveeën afgesloten door een vijfzijdige absis, heeft aan de buitenkant schaars aangewende speklagen. De gewelven op steekboogribben steunen op consoles van renaissancistische inspiratie. Onder de rondboogvensters, die verzonken liggen in het metselwerk, loopt een uitspringende druiplijst. Langs de zuidzijde geeft een barokke deur toegang tot de kapel. De kapel is gedateerd op een gevelsteen in de absis en op de barokke poort.

Het geheel werd later eigendom van de Grauwzusters. In de jaren twintig werden de gebouwen gerestaureerd. Nu maken zij deel uit van het aanpalende ziekenhuis Campus Mariëndal.

xxxxx

Vriendelijke Groet

Theo Herbots

Ordinary

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geschiedenis van Tienen // History of Tienen Belgium

Translate Here Selecteer een taal​▼   Geschiedenis van Tienen Dit artikel behandelt de geschiedenis van de stad Tienen. Inhoud 1 Stenen tijdperk 2 Tijd van… Lees Verder

Queen Mathilde of Belgium

Dat deze site in de smaak valt bewijst dat ook Koningin Mathilde van België en Toerisme Vlaanderen mijn Tweets via deze site volgen op Twitter… Lees Verder

We #love the 90’s

We love the 90’s LionsReuzenrad-Programma “Zaterdag 1 april – 18.00 tot 24.00 uur – Lions 50 Bar” Ik geef u alvast 116 video’s als voorsmaakje, bekijk… Lees Verder

Lions Reuzenrad programma dag 1 / Lions Ferris program Day 1

Bericht in aansluiting op bericht LionsReuzenrad Motown Supremacy Vrijdag 31 maart – 19.30 tot 20.45 uur – Podium Grote Markt Sponsor: Stijn Pans Drie dames… Lees Verder

Hier en daar een boom planten

Het is een mooi initiatief van deze Blogger, een initiatief dat navolging verdient. Ik publiceer nu enkel de links die hij heeft aangebracht in zijn… Lees Verder

Beiaardconcerten in Tienen // Bells concert in Tienen

Beiaardconcerten De beiaard van de Sint-Germanuskerk bestaat uit 54 klokken. Tijdens de zomermaanden wordt hij bespeeld door de stadsbeiaardier en of door gastbeiaardiers uit binnen-… Lees Verder

Love Theo Herbots and Tienen

Ik hou van mezelf (wat lang niet zo is geweest en ik werd toen ook niet geliefd) Ik geloof in mezelf (wat lang niet zo… Lees Verder

 • SITE BEZOCHT IN DEZE LANDEN

  Free counters!
 • STATISTIEKEN LIEGEN NIET DIT ZIJN DE CIJFERS SINDS JUNI 2018 EN WORDEN DAGELIJKS AUTOMATISCH BIJGEWERKT

  Free counters!
 • MEER OVER MIJ

 • WAAROM INSCHRIJVEN OP DE NIEUWSBRIEF

 • WHY SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER

 • Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

  Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

  Voeg je bij 5.166 andere abonnees

 • MIJN BLOG IS MINDER LEUK ZONDER U
  IK BEN EEN STUDENT VAN HET LEVEN; IK ZIE SCHOONHEID IN DE NATUUR, MENSEN EN DE WERELD OM ME HEEN, KLEINE DETAILS EN COMPLEET ZICHT. 
  ZONDER HET VERMOGEN OM EEN IDEE OF CONCEPT TE VERWEZENLIJKEN, ZOU KUNST NIET BESTAAN. 
  MIJN WERK IS EEN CONSTANTE ZOEKTOCHT NAAR DE BESTE MANIER OM DE IDEEËN DIE IK HEB OVER MEZELF EN DE WERELD WAARIN IK LEEF TE INTERPRETEREN. 
  IK BEPERK ME NIET TOT ÉÉN MEDIUM, STIJL OF CONCEPT. 
  INSPIRATIE EN IDEEËN VERANDEREN. 
  MIJN KENNIS VERANDERT EN GROEIT. ELK STUK DAT IK MAAK, IS TEGELIJKERTIJD EEN VERLENGSTUK VAN HET VERLEDEN, WAAR IK VANDAAN KOM EN WAT IK HEB GELEERD, EN EEN VOORUITBLIK OP DE TOEKOMST, WAAR IK HEEN GA. 
  IK BESCHOUW MEZELF NIET ALLEEN ALS EEN FOTOGRAAF, ZOALS SOMMIGEN MISSCHIEN DENKEN ALS ZE NAAR MIJN WERK KIJKEN.
  IK BEN EEN SCHRIJVER, EEN FOTOGRAAF, EEN KUNSTENAAR EN GEZONDHEIDSADVISEUR. 
  ALS EEN BEZOEKER EVEN STILSTAAT OM EEN FOTO, EEN FOTOCOLLAGE OF EEN ANDER WERK DAT IK HEB GEMAAKT OP MIJN BLOG, TE BEKIJKEN EN EROVER NA TE DENKEN, DAN BEN IK IN MIJN WERK GESLAAGD.
  BEKIJK DIT HELE BERICHT AUB
 • BLIJF GEÏNFORMEERD

  ABONNEER JE OP DIT BLOG D.M.V. E-MAIL
  WILT U WETEN WAT ONS BEZIGHOUDT? .
  U KUNT OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN DEZE WEBSITE DOOR U AAN TE MELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF.

  WE HOUDEN ONZE ABONNEES OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS, AANKOMENDE EVENEMENTEN, ALLERLEI TIPS, SPECIALE ACTIVITEITEN EN NOG VEEL MEER.

  WIJ HOUDEN EVENMIN VAN “SPAM” ALS U UW GEGEVENS WORDEN “NIET” GEDEELD AAN DERDEN

  VOEG JE BIJ DE MEER DAN 5.000 ANDERE ABONNEES

  DOE ZOALS ZIJ

 • IK HEB OOK REEDS IN DEZE GEPUBLICEERD

 • weinigen hebben er in geloofd

 • Meest recente berichten

%d bloggers liken dit: