Advertenties

Video- en foto-reportages tienen

TRANSLATE HERE

Bezoek Tienen

In het prachtige glooiende Hageland, op de grens van Vlaams-Brabant met Limburg en Wallonië, vind je tintelend Tienen. Met bijna 34.000 inwoners en een oppervlakte van meer dan 7.000 hectaren is Tienen de grootste stad van de regio.

Tienen is in de eerste plaats bekend om haar suikerklontjes, al heeft onze stad nog heel wat meer te bieden!

Wie er even tussen uit wil, ver weg van de drukte van de kust, de bekende kunststeden of de trekpleisters van de Ardennen, komt in Tienen prima tot rust!

De Tiense Kweikers – zoals de Tienenaars ook wel genoemd worden – heten alle toeristen, groepen, fietsers, wandelaars, shoppers, en levensgenieters van harte welkom!

Stadspark

Het stadspark was vroeger de tuin bij de woning van oud-diplomaat Vanden Bossche, telg van het ondernemersgeslacht dat in Tienen de eerste Suikerfabriek oprichtte, en zijn echtgenote Ikbal Berzeg. Zij was afkomstig uit het noorden van de Kaukasus.

Het paar dat elkaar leerde kennen in Istanbul – het vroegere Constantinopel – trouwde in 1883. Hun passie voor exotische planten was groot: hun collectie groeide uit tot meer dan 3500 variëteiten van planten! In het huidige stadspark staan nog steeds enkele merkwaardige bomen zoals een tulpenboom, een Japanse notenboom, een scheefgegroeide catalpa of trompetboom en een valse christusdoorn.

In het voormalige familiegoed van Vanden Bossche staat sinds 1952 de gespecialiseerde kinderkliniek van de Stichting Marguerite-Marie Delacroix, een ontwerp van de Tiense architect Paul Nickmans.

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen

Met de kapel van Onze Lieve Vrouw-ten-Steen bezit Tienen een internationaal bekend bedevaartsoord. Dit gebedshuis is niet alleen gekend als keerpunt van de bedevaart ‘het dertienmaal' van Hakendover. Sinds haar ontstaan is zij het middelpunt van een eeuwenoude Sint-Maurusverering. Bedevaarders zetten een ijzeren kroon op om hoofdpijn en kopzorgen te voorkomen en te genezen. Later kwam er ook de Mariaverering bij en kreeg het bedevaartsoord zijn huidige naam.

De kapel werd gebouwd in 1331 op de plaats waar de mannelijke melaatsen uit de stad werden verpleegd. In 1699 kreeg ze haar huidige vorm en omstreeks 1755 bouwde men de kluizenaarswoning met de bovengrondse gang. Zij bezit nog een authentieke Van den Gheynklok uit 1707.

De kapel behoorde tot de parochie Sint-Petrus Grimde maar werd beheerd door de ‘Confrérie of het proostbroederschap van Sincte Moor’. Dat waren twaalf edelen en vooraanstaande burgers uit de stad. Toen de kapel enkele jaren geleden dreigde te vervallen, werd deze Confrérie opnieuw leven ingeblazen. De leden engageren zich om deze middeleeuwse parel van onze stad te beschermen en te promoten.

De kapel is elke dag open van 09.00 tot 17.00 uur (winter) of tot 19.00 uur (zomer).

O.L.V.-ten-Poelkerk – Grote Markt

Deze kerk wordt beschouwd als de wieg van de Brabantse hooggotiek. Het koor dateert van 1358-1359. Het grondplan en de portalen, die in 1913 werden gerestaureerd, zijn van de hand van Jan van Osy uit Valenciennes. De drie portalen in de westgevel zijn versierd met nissen, waarvan de sokkels gebeeldhouwde taferelen voorstellen uit het Oude en het Nieuwe Testament en vermoedelijk ook uit de bouwgeschiedenis van de kerk. De zijbeuken werden gebouwd naar de plannen van Jacob van Gobertingen (ook van Tienen genoemd) en Botso van Raetshoven (1383-1410). Het transept en de toren (1410-1438) zijn van de hand van Sulpitius van Vorst, die op het einde van de 15de eeuw werd opgevolgd door Mathias de Layens.

Na een brand werd de 70 meter hoge toren in 1654 bekroond met een barokke spits. In de eerste helft van de 19de eeuw vonden enkele verbouwingen plaats en werd de kerk uitgebreid met twee zijkoren en een sacristie. Het meubilair (altaren en biechtstoelen) zijn overwegend barok.

Oorspronkelijk was deze kerk een bedevaartkapel, gebouwd ter ere van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel. Het miraculeuze beeld, van de hand van Walter Pans, bevindt zich nu boven het hoogaltaar. Aan de bouw is trouwens een legende verbonden waarin de Heilige Maagd en de inmiddels gedempte poel een hoofdrol spelen. Slechts in 1802 werd deze kapel een volwaardige parochiekerk. In 2002 werden het kruis en de haan, die enkele decennia van de toren verdwenen waren, teruggeplaatst.

Sint-Germanuskerk – Veemarkt

Sint-Germanuskerk

Op de Veemarkt, het eerste middeleeuwse marktplein van Tienen, staat de Sint-Germanuskerk. De opeenvolgende vergrotingen, verbouwingen en restauraties, van oorspronkelijke klein abdijkerkje uit de 9de eeuw naar parochiekerk, leverden een samenvoeging van verschillende stijlen op, gaande van romaans naar hooggotisch. Van de romaanse viertorenbasiliek, met Maas- en Rijnlandse invloeden, bleef alleen de vroeg 13de-eeuwse westbouw bewaard. In het midden van de 16de eeuw werd de kerk voorzien van een hoog vooruitspringend transept en van een toren, die in 1713 op zijn beurt bekroond werd met een barokke spits. Het koor is gotisch en dateert uit 1310-1320. In de kerktoren hangt de originele beiaard van Willem Witlockx (1723). In haar huidige versie is deze beiaard met haar 54 klokken één van de grootste  van het land. In juli en augustus kan men elke woensdagavond het klokkenspel komen beluisteren. Daarvoor werd in het Apostelenhof een luisterplaats ingericht.

Naast tal van andere waardevolle kunstwerken vestigen we vooral de aandacht op het prachtige orgel dat in 1988 volledig werd gerestaureerd. Van de laatgotische orgelkast (15de eeuw), gebouwd door R. Cockx, zijn nog een paar fragmenten aanwezig. Het orgel zelf werd gebouwd door D. Van der Distelen, maar in de 17de eeuw door J. Deeckens vervangen door een nieuw instrument, vandaar de naam “Deeckens-orgel”. In de 19de eeuw paste Ch. Anneessens de orgelkast neogotisch aan. De heilige boven in de kast is de H. Gregorius.

Vrijthof

Het Vrijthof is het huidige voorhof van de Sint-Germanuskerk, gelegen opzij van het hoofdkoor van de kerk. Deze plaats maakte deel uit van het oorspronkelijke kerkhof, dat na de vergroting van de kruisbeuk in de 16de eeuw in drieën verdeeld werd. De drie ongelijke delen kregen elk een eigen naam. Het Apostelenhof, gelegen tussen de zuidelijke transeptarm en de zuidelijke zijbeuk, was het gedeelte waar de leden van het broederschap der Twaalf Apostelen begraven werden. Het “Hooge Kerkhof” of het kerkhof van Sint-Germanus was gelegen aan de kant van de Wolmarkt.

Het derde deel, dat aangeduid wordt als het Vrijthof, is door de verbouwing in de 16de eeuw van functie veranderd. Het was niet langer een begraafplaats. Het werd een besloten hof, gesitueerd tussen de sacristie en het vroegere kapittelhuis. Hier bevindt zich een opmerkelijke ingemetselde steen met een afbeelding van Christus onder een wijnpers. Dit bas-reliëf, dat vervaardigd is uit witte kalkzandsteen van Gobertange, toont ons de Christusfiguur met lendendoek en doornenkroon, met de linkerhand hangend aan de bovenste balk van een wijnpers. Met de rechterhand toont hij de wonde, die zich hier opmerkelijk aan de rechterzijde bevindt. Op deze plaats is de steen ook doorboord.  Dit gat stond waarschijnlijk in verbinding met de lavabo binnen in de sacristie. Onderaan de voorstelling bevinden zich zes werktuigen. Duidelijk herkenbaar zijn de hamer, een aantal steenbeitels en een winkelhaak. Dit materiaal is afkomstig uit het bouwbedrijf en verwijst naar de activiteiten van de steenhouwer. In deze gevel is ook een tweede steen ingemetseld. Het betreft hier een fragment van de 17de-eeuwse grafsteen van Guilam Van Blitterwyck. 

Recreatiedomein Viander

Recreatiedomein Viander is een wandelpark dat zich uitstrekt over 8 hectaren. Je kan er rustig verpozen aan een van de drie visvijvers. Groepshengelen is mogelijk mits vooraf gemaakte afspraak.

Het Vianderdomein biedt ook een ruime mogelijkheid aan speelplezier. Voor de kinderen zijn er verschillende speeltoestellen, een zandspeelplaats en een piramidetoren. Wie tijdens de zomermaanden nood heeft aan verfrissing kan zich komen uitleven in de waterspeeltuin.

Begijnhofkerk (Paterskerk)

De eerste Begijnhofkerk in België werd in 1240 gebouwd te Luik. Als tweede oudste begijnhof wordt vaak Tienen vermeld, waar in 1245 met de bouw van de vroeggotische Begijnhofkerk werd gestart. De vlakke voorgevel bevatte geen klokkentoren. De plattegrond bestond uit drie beuken en een niet uitspringende pseudo-transept uit de 13de eeuw. Het koor en de zijkapellen dateren uit de 14de eeuw. Van het schip zijn enkel de spitsbooggewelven tegen de voorgevel bewaard gebleven. Die tonen duidelijk aan dat alle bogen op eenvoudige vierkante zuilen rustten. De kerk bezat een gelambriseerd houten tongewelf.

In 1843 verkocht de Commissie der Burgerlijke Godshuizen (een voorloper van het huidige OCMW) de Begijnhofkerk en de aanpalende gebouwen aan de paters Dominicanen, die het geheel omvormden tot een klooster. Dat de paters erg geliefd waren, merken we aan het feit dat de Begijnhofkerk bij de Tienenaars nog altijd bekend staat als de ‘Paterskerk'.

Op 22 september 1976 werd de kerk door een hevige brand grotendeels vernield. Na restauratie werd de ruïne in 1997 ingericht als wandelpark met een historisch en toeristisch karakter.

BLIJF OP DE HOOGTE

Er gaan nog prachtige reportages gemaakt worden, niet alleen omtrent bezienswaardigheden.

Er zijn ook prachtige Wandelroutes in en rond Tienen. Zodra de lente volledig is doorgebroken en de natuur prachtig in bloei staat, ga ik ze allemaal afstappen en in beeld brengen.

Blijf op de hoogte en schrijf U in op de nieuwsbrief zoals reeds enkele duizenden anderen hebben gedaan.

Ik hou evenmin van spam als U. Uw gegevens worden “NIET” gedeeld aan derden

Voeg je bij 4.953 andere abonnees

BEZOEK MIJN VIEWBUG-PROFIEL

Bekijk de foto's

Advertenties

Foto’s mijn prachtige Stad Tienen

TRANSLATE THIS WEBSITE IN 110 LANGUAGES THROUGH THE TRANSLATE BUTTON BELOW

Hoe het allemaal begon

Fotograferen zit reeds vanaf mijn jeugd in mijn bloed.

Evenwel toen ik begin 2011 in dramatische omstandigheden (die ik hier niet ga beschrijven), niet alleen al mijn Fotomateriaal verloor; maar erger al mijn foto's en dia's van vele jaren, gaf ik de moed op en stopte ik ermee.

Echter, aangemoedigd door andere Bloggers Wereldwijd, nam ik in 2018 de draad terug op.

Meteen een schot in de roos.

De eerst foto die ik indiende bij Viewbug, bracht me meteen een Award op.

Aangemoedigd hierdoor begon ik steeds meer foto's te maken, vooral in mijn Prachtige Stad Tienen.

Ondertussen heb ik reeds 9 Hoofd-Awards en meer dan 2000 andere verkregen.

Ik ga niet alleen foto's maken van bekende plaatsen maar ook van minder bekende, zoals de mooie wandelingen die men in en rond Tienen kan maken en die zelfs bewandelbaar zijn door de nachtverlichting

Ik heb ook een serie foto's over de talrijke activiteiten in Tienen welke ik stelselmatig op mijn Viewbug-kanaal ga plaatsen zoals een paar hier beneden

Tienen is niet alleen een Stad van grote evenementen.

Er worden ook regelmatig kleine gezellige straatfeesten georganiseerd.

 

Bezoek Tienen

In het prachtige glooiende Hageland, op de grens van Vlaams-Brabant met Limburg en Wallonië, vind je tintelend Tienen. Met bijna 34.000 inwoners en een oppervlakte van meer dan 7.000 hectaren is Tienen de grootste stad van de regio.

Tienen is in de eerste plaats bekend om haar suikerklontjes, al heeft onze stad nog heel wat meer te bieden!

Wie er even tussen uit wil, ver weg van de drukte van de kust, de bekende kunststeden of de trekpleisters van de Ardennen, komt in Tienen prima tot rust!

De Tiense Kweikers - zoals de Tienenaars ook wel genoemd worden - heten alle toeristen, groepen, fietsers, wandelaars, shoppers, en levensgenieters van harte welkom!

DSC00491 (1)

Recreatiedomein Viander

Recreatiedomein Viander is een wandelpark dat zich uitstrekt over 8 hectaren. Je kan er rustig verpozen aan een van de drie visvijvers. Groepshengelen is mogelijk mits vooraf gemaakte afspraak.

Het Vianderdomein biedt ook een ruime mogelijkheid aan speelplezier. Voor de kinderen zijn er verschillende speeltoestellen, een zandspeelplaats en een piramidetoren. Wie tijdens de zomermaanden nood heeft aan verfrissing kan zich komen uitleven in de waterspeeltuin.

IMG_20181109_150147 (1)

Stadspark

 

Het stadspark was vroeger de tuin bij de woning van oud-diplomaat Vanden Bossche, telg van het ondernemersgeslacht dat in Tienen de eerste Suikerfabriek oprichtte, en zijn echtgenote Ikbal Berzeg. Zij was afkomstig uit het noorden van de Kaukasus.

Het paar dat elkaar leerde kennen in Istanbul – het vroegere Constantinopel - trouwde in 1883. Hun passie voor exotische planten was groot: hun collectie groeide uit tot meer dan 3500 variëteiten van planten! In het huidige stadspark staan nog steeds enkele merkwaardige bomen zoals een tulpenboom, een Japanse notenboom, een scheefgegroeide catalpa of trompetboom en een valse christusdoorn.

In het voormalige familiegoed van Vanden Bossche staat sinds 1952 de gespecialiseerde kinderkliniek van de Stichting Marguerite-Marie Delacroix, een ontwerp van de Tiense architect Paul Nickmans.

IMG_20181112_181406 (2)

Monument ter ere van de Tiense gesneuvelden en gedeporteerden van WOI

Het beeld

De gevleugelde vrouwenfiguur met wapperende gewaden is Niké. Zij staat op een wereldbol. In de beeldende kunst van de oudheid werd deze figuur steeds snelvoetig, gevleugeld en met lange gewaden voorgesteld. Meestal reikt ze een lauwerkrans aan. De Niké op dit monument werd volledig geïnspireerd door de antieke voorstelling: een vrouwenfiguur in loophouding (om de vluchtigheid van de overwinning te suggereren) met in de linkerhand de lauwerkrans. Zij is gevleugeld, maar haar vleugels zijn beknot (met de bedoeling de overwinning te bewaren). Zij staat op een vergulde wereldbol die ondersteund wordt door rook en vuur. Zij is, om het met de woorden uit de tijd zelf te zeggen: 'Burgerdeugd en Burgerplicht, vereering voor de roemryke dooden, Gehechtheid en trouw aan Vorst en Vaderland, Eendrachtige handhaving van 's lands grootheid en macht.'

Het vergulde beeld kreeg in Tienen snel de bijnaam de 'gouden madam' of de 'gouden vrouw'. Omwille van de wapperende gewaden, de vleugels en het lichtvoetige aspect van het beeld wordt Niké in de volksmond ook wel eens de 'danseuse' of het 'vliegend kind' genoemd.

Ook de sokkel is voorzien van een aantal symbolen. De vierlobbige zuil is samengesteld uit de loop van vier kanonnen. Elk kanon draagt een naam van een belangrijke veldslagen van het beginoffensief in 1914: IJzer (ging op 18 oktober van start en zou tot aan het einde van het conflict verder duren), Luik (4 augustus), Houtem (18 augustus) en Halen (12 augustus). Uit de vlammen en de rook, die uit de monden van de kanonnen spuwen, wordt Niké (de overwinning) geboren. De krans van laurier op de sokkel (teken van roem en overwinning, maar ook van vrede) is met vier trouwen aan de kanonnen bevestigd. Op de vier hoeken liggen vier vlammende kanonballen.

De sokkel draagt aan drie zijden de namen van de slachtoffers: 81 gesneuvelde Tienenaars in militaire dienst en 7 gedeporteerde burgers, die hun ballingschep niet overleefden. Later werd het opschrift, dat aanvankelijk aan de voorzijde zat, vervangen door het portret van Albert I, voorgesteld als koning-soldaat. Deze voorstelling van de koning als medestrijder werd na de Eerste Wereldoorlog, toen het Koninkrijk België de eerste scheurtjes begon te vertonen, algemeen gepropageerd en werd daarna ook zeer populair.

Kunstenaar

Het beeld is van de hand van de Brusselse kunstenaar Egide Rombaux. Hij studeerde aan de Brusselse academie en werkte bij de gerenommeerde kunstenaar Jef Lambeaux (auteur van het beeld op de Grote Markt ter ere van de strijders voor de Belgische onafhankelijkheid), die grote invloed op hem uitoefende. De Brusselse architect Leon Govaerts, dezelfde die ook instond voor de restauratie van de Sint-Pieterskerk van Grimde, ontwierp de sokkel. Aannemer Geets zorgde voor de uitvoering.

Initiatiefnemer

Het monument op de Tiense Kalkmarkt is een van de zeer typische herdenkingsmonumenten die in de periode van 1920 tot 1935 in vrijwel alle Belgische steden tot stand kwamen.

Initiatiefnemer was de stad Tienen, die het als een blijvende herinnering aanbood aan de nabestaanden van de gesneuvelden en de overleden weggevoerden uit de Eerste Wereldoorlog. Financieel werd ook gerekend op de inbreng van privépersonen, van banken en grote industriële ondernemingen. Voor de praktische uitvoering werd een comité aangeduid onder voorzitterschap van de industrieel Henri Vanden Schrieck. Ondanks de eensgezinde goedkeuring waarop het initiatief aanvankelijk kon rekenen, zorgde de uiteindelijke uitvoering ook voor de nodige perikelen. Zo hadden Govaerts en Geets het met mekaar aan de stok in verband met de bouw van de sokkel en was het blijkbaar in het naoorlogse Tienen zeer moeilijk om een correcte vertaling van het Franse woord déportés, dat oorspronkelijk in het opschrift voorzien was, te leveren.

Inhuldiging

De inhuldiging, die plaatsvond op 27 mei 1923, werd ditmaal wel opgeluisterd door de aanwezigheid van één van de hoogste personaliteiten van het land: kroonprins Leopold (de latere Leopold III). Dit had waarschijnlijk te maken met het feit dat de stad zelf de initiatiefnemer was en dat het monument bedoeld was om alle Tiense slachtoffers te eren. Bovendien waren bij het ontstaan van dit gedenkteken minder persoonlijke belangen gemoeid.

De prins arriveerde met de koninklijke trein in het station van Tienen en werd van daaruit per rijtuig naar de plaats van de festiviteiten gevoerd. De inhuldiging vond plaats in de traditie van de grote nationale vieringen uit de 19de eeuw met optochten van de schoolgaande jeugd en de vaderlandse verenigingen en met de opvoering van vaderlandslievende cantates.

Na de Tweede Wereldoorlog, toen de federatie van de Weerstand de eerste initiatieven ondernam om een monument op te richten voor de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog, gingen vanuit het schepencollege stemmen op om de namen van de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog bij te plaatsen op het monument van de Kalkmarkt. Dit werd nooit uitgevoerd.

Enkele van mijn bijna 700 Wereldwijde Community-leden

 • Marushi
 • capkane
 • lesjumelles13
 • Zarbakht Bilal
 • CBCGDF
 • heathernagy
 • Angelilie
 • priyeshbanerjeept
 • AnneMarie
 • iGallivanter
 • sloppy buddhist
 • William Johnson
 • Laleh Chini
 • Zaujat
 • Gottfried
 • anisioluiz2008
 • Back Pikir
 • Shailee Catalog
 • Mangrove Arts
 • Sam Tumblin
 • majaer
 • Cavid Abdullayev
 • Tiago Lopes
 • America On Coffee
 • shivatje
 • Jan Voskuil
 • Rein van 't Veer
 • sem7janssen
 • Bea Thirion
 • Lucas Garcete
 • 💋 Lemon Tree
 • Theo Herbots
 • Shoily
 • Astradie
 • Alex
 • LaurnaGuiste7
 • Rhea Vanessa
 • kyleoyier
 • Sumit Jaitely
 • welcome to wapcodehub.com
 • Mr WordPress
 • ROBIN POSTELL
 • Edge of Humanity Magazine
 • Jane Doe
 • whatsonsidsmind
 • Thomas James Vincek
 • PA Pundits - International
 • lovemejessieee
 • Robyn
 • Riddhi Chitalia

Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 4.953 andere abonnees

VOND U HET LEUK WAT U HIERBOVEN GEZIEN HEEFT?

LAAT U DAN VERDER VERBAZEN EN BEKIJK DE ANDERE PRACHTIGE FOTO'S VIA DE MENUBALK HIER BENEDEN

HET ZOU GEWELDIG ZIJN INDIEN U DIT BERICHT ZOU WILLEN DELEN OP SOCIAL-MEDIA VIA DE DEELKNOPPEN HIER BENEDEN

Een nieuwe Ster aan Het Internet-Firmament | A new Star in The Internet Firmament

 

View this email in your browser
 

 

BETREFT:

Solutions Sale

TIENEN: 24:02:2020 
  Beste Vrienden,

Geweldig dat U even wat van Uw Kostbare Tijd Heeft gebruikt om deze Belangrijke Informatie te lezen.

Ik weet uit ervaring dat mijn Geweldige Lezers, onmiddellijk geneigd zijn om op de eerste de beste link beginnen te klikken, MAAR !!!! dan missen ze jammer genoeg de rest van dit bericht.

Daarom deze Gouden Tip, Bekijk en lees dit bericht helemaal van boven tot beneden zodat U zeker en vast "NIETS" mist.

KLIK DAN OP OP HETGEEN U HET MEEST BELANGRIJK VINDT, MAAR KOM LATER OOK EENS TERUG OM DE REST TE BEKIJKEN, U ZAL ER GEEN SPIJT VAN KRIJGEN

 
BEKIJK HIER BENEDEN EENS DE PRACHTIGE DINGEN DIE IK HEB VERWEZENLIJKT
 
Theo-Herbots-Internet-Blogging-Fanclub Join the club. More than 4800 others have already done this
De dag is gekomen!!

Ik ben ongelooflijk enthousiast om wat groot nieuws met u te delen: mijn [nieuwe diensten] waar velen zolang op hebben gewacht is eindelijk hier voor u!!

Vijf Belangrijke Diensten die ik U hier ga aanbieden

1) Internet-Advies

2) Gezondheid-Advies

3) Tuin-Advies

4) Fotografie-Advies

5) Video's hoe zelf snel eenvoudig een eigen Website beginnen,

Bezoek ze eens allemaal

 


WERELDWIJDE OPLOSSINGEN

Wat uw bedrijf nodig heeft


Welkom bij IT Consulting & Services Theo-Herbots, een Marketingadviesbureau waarmee bedrijven zoals die van u unieke doelen bereiken. Als deskundige professional werk ik samen met uw bedrijf om, wanneer het nodig is in recordtempo, op maat gemaakte praktische oplossingen te leveren. Sinds 2019 hebben we al talloze klanten ondersteund en we hebben er vertrouwen in dat we ook het juiste Marketingadviesbureau voor u zijn.


Geloof me, Ik meen het als ik U zeg dat ik  "BETAALBARE" en toch "DEGELIJKE" Internet-Diensten ga aanbieden voor "IEDEREEN" die op het Internet actief is.

En wie is dat tegenwoordig niet?

U TOCH OOK?.

 
                                                                 
VERNEEM MEER


 
HERBAFIT

Een betere Gezonde en Gelukkige toekomst, bekomenMEER OVER THEO-HERBOTS-HOLISTISCHE MASSAGE, SHIATSU EN RELAXATIE

Het Enige en Unieke programma in zijn soort

Het hoofddoel van ons programma is om kansen voor iedereen te bieden door middel van praktische en zorgvuldig opgebouwde ervaringsgerichte trainingsprogramma’s. Sinds ik er mee bezig ben  is mijn reputatie gegroeid naarmate mijn deelnemers uitgroeiden tot deskundige deelnemers in dit Enige en Unieke  programma.

Door boeiende en hands-on educatieve mogelijkheden, cultiveert Theo-Herbots een combinatie van -Holistische Massage,  Shiatsu, Relaxatie en Ademhalingstechnieken een voortdurend aan de deelnemers aangepast programma.

Als dit is wat u zoekt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over wat we te bieden hebben.


Op deze Website vindt U alles terug wat U nodig heeft voor een Goede Gezondheid.


Video's gezonde voeding, gezond bewegen,Talrijke recepten, Een Uniek Werkboek en nog veel meer.


Bekijk het eens en abonneer U zodat U steeds als "ALLEREERSTE" op de hoogte bent van het "ALLERLAATSTE", 
VERNEEM MEER


 
Dit Sociaal-Platform Van, Voor en door Tuiniers heb ik langere Tijd niet meer gebruikt omdat ik geen Tuin meer bezat.

Maar ik ga spoedig terug actief worden.

Bekijk de talrijke video's rond tuinieren, en alles wat in en rond de tuin leeft.

Gezonde Recepten, Contacten met andere Tuiniers, een eigen Blog en veel meer

Mijntuin.org is een platform dat ontstond tussen enthousiaste internet gebruikers met een passie voor tuinieren.


Het doel is om onze tuin virtueel met onze omgeving te kunnen delen.

Via deze weg hopen we aan kruisbestuiving te kunnen doen, niet alleen om kennis uit te wisselen maar ook om prachtige tuinen van anderen te ontdekken.

,

 
VERNEEM MEER


 Wij geloven in de kracht van creativiteit

Of zoals Albert Einstein zei

"Creativiteit is inteligentie die Gelukkig maakt"

Wat we doen


We verbinden miljoenen visuele makers in een gemeenschap met fotografiehulpmiddelen om hen te helpen hun vak te verkennen en te laten groeien.

Hoe we het doen

Met onze unieke set producten -  fotowedstrijden ,  foto-uitdagingen ,  portfolio-websites ,  fotografie-logo's en  fotografie-klassen - geven we fotografen over de hele wereld de beste tools om creatief te zijn en hun kunst te etaleren.


Waarom we het doen

We zijn fotografiefanaten en zijn verliefd op deze visuele kunstvorm. Onze missies zijn eenvoudig: we willen de beste tools bieden om fotografen wereldwijd te ondersteunen.


In dit digitale Tijdperk worden zovele foto's gemaakt dat niemand nog weet wat ermee aan te vangen of hoe te bewaren.

In dit Wereldwijde platform voor zowel Beroeps- als Amateur-Fotografen, krijgt U de mogelijkheid om Uw foto's (en ook foto's van anderen), te klasseren in mappen, contacten te leggen met andere Fotografen Wereldwijd,EN MEE TE DOEN AAN WEDSTRIJDEN !!!!

Ikzelf heb er reeds verschillende AWARDS behaald.

BEKIJK ZE HIER BENEDEN,

 

 
NEEM EENS EEN KIJKJE


 


5) MIJN VIJFDE ADVIES | HOE ZELF EEN EIGEN WEBSITE TE BEGINNEN


Maak je eigen websiteAan de slag met onze prachtige templates

Kies uit meer dan 500 prachtige en mobielvriendelijke templates die bij elk soort bedrijf, Vereniging, Organisatie, Activiteiten of hobby  passen.

Alles wat je nodig hebt. En meer.

Honderden templates

Kies uit een grote selectie aan designer ontworpen templates.

Op maat te maken

Gepersonaliseerd domein

Mobiele optimalisatie

Bepaal zelf wat je toe wilt voegen of wilt wijzigen.

Maak je site nog professioneler met je eigen domein.

Maak een website die er op elk apparaat goed uitziet.

Ik heb er Video's aan toegevoegd die U snel en duidelijk wegwijs maken hoe U Stap voor Stap te werk kan gaan

 

 
BEGIN HIER
Nieuw in mijn aanbodORGANO™ is een wereldwijd netwerkmarketingbedrijf met een missie. Die bestaat eruit om via onze premium producten en zakelijke mogelijkheden mensen te helpen een nieuw niveau van evenwicht, vrijheid en welzijn te bereiken.

Onze kernwaarden zijn de principes die ons leiden. Onze kernwaarden dienen als een kompas voor onze acties en beschrijven hoe we ons gedragen in de wereld.

ORGANO ™, voorheen bekend als Organo Gold, staat bekend om de teelt en het gebruik van de organische Ganoderma die wordt ingebracht in ORGANO ™ -producten. Bekend in de Westerse wereld als Reishi of Lingzhi, is Ganoderma in de loop van de millennia gekend als de Koning der Kruiden, vooral vanwege het hoge anti-oxidant-rijke gehalte.

Bezoek  http://theomadeleine.myorganogold.com/be-nl/ voor meer informatie over ORGANO ™, onze Ganoderma, onze ongelooflijke producten en zakelijke kansen..  

Ik ben ook aanwezig op de Social-Media hier beneden.HET ZOU GEWELDIG ZIJN INDIEN IK U OOK DAAR ZOU ONTMOETEN

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Youtube Instagram Vimeo
 GROETEN UIT TIENEN

 BTW BE 07BTW BE 0742.782.4ALLES OVER ONS
Ps: Plezier en avontuur

Bij Theo-Herbots bieden we mensen van alle leeftijden en achtergronden een gestructureerde groeimogelijkheid aan. Mijn verrijkte programma is ontworpen voor iedereen, ongeacht fysieke constitutie om onafhankelijkheid en zelfvertrouwen te bevorderen terwijl ze nieuwe vrienden maken en spannende nieuwe vaardigheden leren.

Bezoek de Website voor meer informatie en om te ontdekken of ons programma geschikt is voor jou.


Heeft U ergens een geschikte lokatie en minstens 10 en maximum 20 deelnemers, laat het weten en we kunnen verder onderhandelen voor verdere activiteiten.

Ook volledige kampen zijn mogelijk, zowel rond mijn Gezondheidsprogramma als rond het maken van Websites (zowel Wix-Websites als WordPress-Websites)Modify your subscription    |    View online
ik ben wettelijk in orde om dit alles te doen
BTW BE 0742.782.448

MIJN LICENTIE

IT Consulting & Services Theo-Herbots

Potterijstraat 151 / 3300 Tienen
copy right: all rights reserved IT Consulting & Services Theo-Herbots

Copyright � 2020 [IT Consulting & Services Theo-Herbots], All rights reserved.


Our mailing address is:
[Potterijstraat 151 | 3300 Tienen]

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

IK ZOU DEN-THEO NIET ZIJN ALS IK ER GEEN LEUK STAARTJE ZOU AAN GEVEN

Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 4.953 andere abonnees

MIJN LAATSTE 20 BERICHTEN HIER BENEDEN

mIJN FOTO'S OP VIEUWBUG

Door Theo Herbots | 1 april 2020
Lees verder

Video- en foto-reportages tienen

Door Theo Herbots | 30 maart 2020
Lees verder

Kapel van Onze-Lieve-VrouwtenSteen -Tienen-België photos

Door Theo Herbots | 29 maart 2020
Lees verder

Een nieuwe manier van fotografie

Door Theo Herbots | 26 maart 2020
Lees verder

Hoe een geweldige (re) fotograaf te worden: 7 tips || How to become a great (er) photographer: 7 tips

Door Theo Herbots | 11 maart 2020
Lees verder

NIEUWSBRIEF MAART 2020 || NEWSLETTER MARCH 2020

Door Theo Herbots | 10 maart 2020
Lees verder

Video's Photography Inspiration |Video's Fotografie Inspiratie

Door Theo Herbots | 10 maart 2020
Lees verder

84 speciale familiemomenten vastgelegd door creatieve fotografen||84 Special Family Moments Captured By Creative Photographers

Door Theo Herbots | 9 maart 2020
Lees verder

Windows Photo Contest Winnaar |Windows Photo Contest Winner

Door Theo Herbots | 9 maart 2020
Lees verder

Foto's mijn prachtige Stad Tienen

Door Theo Herbots | 8 maart 2020
Lees verder

Foto-Wedstijd mooiste bloemen |Photo competition most beautiful flowers

Door Theo Herbots | 7 maart 2020
Lees verder

UITLEG OVER MIJN FOTOGRAFIE-WEBSITE | EXPLANATION ABOUT MY PHOTOGRAPHY WEBSITE

Door Theo Herbots | 5 maart 2020
Lees verder

5 Photography Tips You’ll Never Want to Forget | 5 fotografietips die u nooit meer zult vergeten

Door Theo Herbots | 3 maart 2020
Lees verder

Over Theo-Herbots-Fotografie | About Theo-Herbots-Photography

Door Theo Herbots | 2 maart 2020
Lees verder

DOE MEE FOTOWEDSTRIJD MOOISTE TUINEN | PARTICIPATE PHOTO COMPETITION BEAUTIFUL GARDENS

Door Theo Herbots | 28 februari 2020
Lees verder

Een nieuwe Ster aan Het Internet-Firmament | A new Star in The Internet Firmament

Door Theo Herbots | 23 februari 2020
Lees verder

OVER | ABOUT | THEO-HERBOTS

Door Theo Herbots | 21 februari 2020
Lees verder

Foto-Wedstrijd-Honden | Photo competition dogs

Door Theo Herbots | 21 februari 2020
Lees verder

Effectieve gewoonten van succesvolle bloggers

Door Theo Herbots | 15 februari 2020
Lees verder

Wie is Theo-Herbots ? Who is Theo-Herbots ?

Door Theo Herbots | 11 februari 2020
Lees verder

Wie is Theo-Herbots ? Who is Theo-Herbots ?

THEO-HERBOTS
AUTEUR-BLOGGER-FOTOGRAFIE-GEZONDHEIDSADVIES | INTERNETADVIES

Bekijk hier beneden de beschrijving van alle drie de aangekondigde Websites


GEWELDIG U HIER TE MOGEN ONTMOETEN

OPGELET !!!!, Ik geef hier beneden uitgebreid uitleg omtrent mijn drie belangrijke passies. Het is belangrijk om gans deze pagina van boven tot onder te bekijken en te lezen, vooraleer U de betreffende websites gaat bezoeken

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Van Nieuwsgierigheid naar Hobby, Van Hobby naar Passie, Van Passie naar Zelfstandig ondernemen

Wat je moet weten

Wat is het dat een ieder van ons drijft in deze wereld?

Voor mij is het Theo-Herbots-Bloggen, Fotografie en Gezondheidsadvies.

Sinds ik in 2015 als blogger begon, heb ik een gevoel van voldoening gevonden in mijn eigen leven.Ik geniet ervan over mijn passies te schrijven, over wat me interesseert, wat andere mensen interesseert en dit met de wereld te delen.Theo-Herbots wint er elke dag volgers bij en daarmee ook succes.

Alle nieuwtjes

Het wordt ons allemaal verteld: “leef je leven ten volle”.Ik ben bezig om precies dat te doen.Bij Theo-Herbots-Blog kan ik mijn passie kwijt en kan ik mijn trouwe lezers een indruk geven van wat me inspireert in deze gekke wereld.Dus ga er lekker voor zitten en lees rustig verder.Hoe het begon

De aard van het beestje

Jarenlang ben ik een goede bron geweest voor diegenen die inspiratie, hulp of advies zochten.Ik heb uiteindelijk besloten om die rol ook echt uit te dragen.Ik begon te schrijven over mijn passies, mijn gedachten en nieuwsgierige verwonderingen over onze wereld.Ik begon Theo-Herbots-Blogging met een missie om anderen een idee te geven van wat er in mijn hoofd omgaat en ik ben er sinds die tijd mee bezig geweest.Neem de tijd om de blog te verkennen, lees enkele interessante blogs en aarzel niet om contact op te nemen als je samen aan een project wilt werken.Ik geloof dat je alles dat je in huis hebt moet gebruiken als je wilt gedijen in de gekke wereld van vandaag; je persoonlijkheid, je gevoel voor humor en vooral je hart.

Dit combineer ik met mijn belangrijkste passies

Fotografiehttps://groetenuittienen.blog/Internet-AdviesGezondheidsadviesAl deze elementen hebben ervoor gezorgd dat ik IT Consulting & Services Theo-Herbots heb opgezet in 2019.Sindsdien is de blog gaan groeien en heeft het snel een loyale achterban opgebouwd. Ik wil je vragen om mijn site te verkennen, over mijn passies te leren en ook te verkennen wat jou enthousiast maakt en interesseert.Meer over IT-Consulting & Services Theo-Herbots
STIMULEER UW MERK MET IT CONSULTING & SERVICES THEO-HERBOTS

Waarom Fotografie?

Geïnspireerd door de prachtige # natuurfoto’s van andere Bloggers wereldwijd, kwam ik in de verleiding om terug te fotograferen .

Ik zal vele mooie foto’s verspreiden die ik elke dag maak

Fotografie is onze passieGemaakt in San Diego om wereldwijd een gemeenschap van visuele creatieven te ondersteunen.ViewBug is een plek om geïnspireerd te worden en erkenning te krijgen.Wie we zijnOnze twee mede-oprichters (en fotofanaten) kwamen samen om een ​​oplossing te vinden om makers in een leuke en veilige omgeving te ondersteunen.We hebben een unieke fotografiecommunity en site voor het delen van foto’s gebouwd die samenwerking bevorderen en creativiteit belonen.Wij geloven in de kracht van creativiteitWat we doenWe verbinden miljoenen visuele makers in een gemeenschap met fotografiehulpmiddelen om hen te helpen hun vak te verkennen en te laten groeien. 

 Hoe we het doenVia onze unieke set producten – fotowedstrijden , foto-uitdagingen , portfolio-websites , fotografie-logo’s en fotografie-klassen – geven we fotografen over de hele wereld de beste tools om creatief te zijn en hun kunst te etaleren.Waarom we het doenWe zijn fotografiefanaten en zijn verliefd op deze visuele kunstvorm. Onze missies zijn eenvoudig: we willen de beste tools bieden om fotografen wereldwijd te ondersteunen. 

Wees niet verlegenWij nodigen u uit om uzelf onder te dompelen in alle fotografische awesomeness! Als je onderweg vragen hebt, kun je onze ondersteuningspagina bekijken voor een snel antwoord of een e-mail sturen. Ondersteuningspagina


Gezondheid

Ik heb gedurende drie jaar wekelijks les gegeven voor Het CAW (Centrum-Algemeen-Welzijnswerk) rond alles wat Gezondheid betrof

Hier heb ik een “ENIG” en “UNIEK” programma uitgewerkt, waar “IEDEREEN” ongeacht leeftijd, Conditie of eender wat aan mee kan. Elk volgens eigen kunnen energie en kunnen

Naar aanleiding hiervan heb ik een nieuwe Website gemaakt, met allerlei nuttige Tips, Video’s en een “GRATIS” handboek rond Gezonde voeding, Gezond Bewegen, Gezond leven

Met een focus op welzijn

Welkom bij Theo-Herbots-Speciaal-Relaxatie-Programma , een uniek/unieke Gezondheidsconsulent in Tienen.

Hier combineren we traditionele en modernere methoden om duidelijke verbeteringen in je fysieke en mentale welzijn te bereiken. Verken onze site voor meer informatie over ons, onze services, ons team en nog veel meer.

Sluit je vandaag nog aan bij Theo-Herbots-Speciaal-Relaxatie-Programma en ervaar de positieve veranderingen die een beetje mindfulness met zich meebrengen.

WEES IN HET MOMENT MET Theo-Herbots-Speciaal-Relaxatie-Programma

Rustig ademhalen

Theo-Herbots-Speciaal-Relaxatie-Programma is een unieke/uniek Gezondheidsconsulent in Tienen.

We hebben een innovatieve benadering voor het bieden van een relaxte, holistische en verjongende ervaring waardoor jij je weer fris en als herboren voelt.

We bieden onze klanten verschillende opties als het gaat om hun algehele gezondheid, schoonheid en welzijn. Maak de gewenste positieve verandering in je levensstijl; zie wat Theo-Herbots-Speciaal-Relaxatie-Programma je heeft te bieden.

ONS VERHAAL.

Een leven in balans

We zijn opgericht in Tienen in 2020 en we geloven in een leven vol plezier en dankbaarheid, zonder oordelen.

Deze zaken vormen de basis van de lessen bij Theo-Herbots-Speciaal-Relaxatie-Programma, waarbij we erop gericht zijn onze klanten te helpen om beter contact te maken met zichzelf en hun omgeving We bieden verschillende diensten, lessen, workshops en meer om al onze klanten te helpen een fitter lichaam en gezondere geest te krijgen.

OVER ONZE PRAKTIJK

Hoe we hier zijn gekomen

Theo-Herbots-Speciaal-Relaxatie-Programma, werd opgericht in 2020 in Zwolle om het gevoel van mindfulness in de omgeving te ondersteunen en te stimuleren. We bieden je verschillende benaderingen aan voor het bereiken en behouden van een optimale gezondheid.

Of je nu pijn ervaart of gewoon je fysieke en mentale welzijn wilt verbeteren, Theo-Herbots-Speciaal-Relaxatie-Programma, biedt een gezonde en vriendelijke omgeving om dit in te doen.

LESSEN DIE WE AANBIEDEN

Leven en leren

Wij willen je graag de technieken aanleren die nodig zijn om een vaste persoonlijke wellnessroutine te creëren en te behouden.

Deze lessen zijn zoveel meer dan alleen maar het leren van een paar oefeningen; het gaat om het creëren van een gezondere levensstijl. Ontdek en ontwikkel de gewoontes die je helpen je dagelijkse patronen – en op lange termijn ook je leven – te verbeteren.

ADEMHALINGSOEFENINGEN

Deze service is erg populair en gebaseerd op de overtuiging dat mentale en fysieke gezondheid met elkaar samenhangen en daarom ook samen aangepakt moeten worden.

Alle Theo-Herbots-Speciaal-Relaxatie-Programma stimuleren een gecoördineerde ademhaling en focus op de interne energie. Op deze manier worden kracht en concentratie verbeterd en krijgen deelnemers hun lichaam en geest beter onder controle.

POWERPILATES

Deze specifieke les helpt bij het bouwen van een sterke basis van waaruit je nieuwe posities en oefeningen kunt gaan doen. Deze flow draait om controle en precisie en heeft verschillende oefeningen en aanpassingsmogelijkheden voor mensen van veel verschillende niveaus; van beginners tot gevorderden. In deze les leer je en oefen je methodes die nodig zijn voor een gezonde en fitte levensstijl, terwijl je mindful blijft bij elke handeling die je uitvoert.

RELAXATIE-OEFENINGEN

Focus op het hier en nu Een van de vele voordelen van deze les is dat het helpt verschillende aspecten van je leven te verbeteren, inclusief je reactietijd en kortetermijngeheugen. Mensen die deze les hebben gedaan zeiden dat ze zich relaxter voelden en minder afgeleid werden door hun vluchtige gedachtes. Ze waren daardoor ook beter in staat om problemen op te lossen en informatie terug te halen.

WAT MEER OVER ONS

Sterke basiswaarden

In onze studio werken geweldige en spirituele mensen, die allemaal hun leven hebben toegewijd aan het verspreiden van de boodschap van mindfullness en gezondheid aan onze klanten.

We zijn sinds 2020 een gecertificeerde/gecertificeerd Gezondheidsconsulent in Tienen. We delen onze overtuiging dat je in het leven zou moeten staan met veel plezier, dankbaarheid en een focus op het aanwezig zijn in het moment. Deze gevoelens vormen de basis van onze lessen, die erop gericht zijn onze klanten te helpen om beter contact te maken met zichzelf, hun directe sociale omgeving en de rest van de wereld.

BINNENKORT OOK TERUG SHIATSU EN HOLLISTISCHE MASSAGE MET OLIE

Zodra ik terug over de geschikte ruimte beschik start ik ook terug met Shiatsu en Hollistische massage

KLIK ==>>HIER

IT CONSULTING & SERVICES THEO-HERBOTS: WERELDWIJDE OPLOSSINGEN

Wat uw bedrijf nodig heeft

Welkom bij IT Consulting & Services Theo-Herbots, een Marketingadviesbureau waarmee bedrijven zoals die van u unieke doelen bereiken. Onze deskundige professionals werken samen met uw bedrijf om, wanneer het nodig is in recordtempo, op maat gemaakte praktische oplossingen te leveren. Sinds 2000 hebben we al talloze klanten ondersteund en we hebben er vertrouwen in dat we ook het juiste Marketingadviesbureau voor u zijn.

Diensten

Bewezen resultaten

IT Consulting & Services Theo-Herbots biedt een breed scala aan adviesdiensten voor verschillende bedrijven en klanten. Of u nu een klein, lokaal bedrijf of een multinational bent; wij kunnen u helpen grotere successen dan ooit te bereiken. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze services en wat ons team voor u kan doen.


Deskundige creatieven die goed werk leveren

IT Consulting & Services Theo-Herbots is een toonaangevende Marketingbureau. We zijn gevestigd in Tienen en werken sinds 2018 nauw samen met verscheidene topmerken en bedrijven. Ontdek hoe we een samenwerking kunnen starten en de manier waarop uw bedrijf presteert kunnen verbeteren.

WIE WIJ ZIJN

Merken transformeren

We hebben een passie

Voor het helpen van merken bij het vinden van hun creatieve stem. Ons/Onze Marketingbureau is opgericht in 2019 en is erop gericht om klanten te helpen groeien in een veranderende wereld vol verschillende publicatiekanalen en hun unieke sterke punten te gebruiken om een gepersonaliseerde route naar succes uit te stippelen. We zijn er om uw leven gemakkelijker te maken. Bespreek met ons hoe we u kunnen helpen.

HOE HET ALLEMAAL BEGON

Ons verhaal

Ons doel als een full-service Marketingbureau is om mijn gepassioneerd denken en mijn creativiteit nauw samen te laten werken met elk merk om unieke, creatieve strategieën te creëren die effectieve resultaten opleveren.
In 2010 nog door UNIZO verkozen tot derde beste starter van het jaar in de Regio Tienen, Boutersem, Hoegaarden; tussen meer dan 200 nieuwe startende zelfstandige In 2011 door omstandigheden waar ik geen vat op had, vroegtijdig moeten stoppen .
Evenwel aangemoedigd door andere Bloggers Wereldwijd en ook door mensen in mijn nabije omgeving nu in 2019 terug opgestart.
Als een sfynx uit zij as herrezen, Beter voor bereid en met nog meer kennis en ervaring dan in 2010
Sinds 2019 werkt IT Consulting & Services Theo-Herbots samen met bedrijven van elk formaat om hen te helpen hun unieke boodschap te vinden. We zijn geboren uit een sterk verlangen om merken de hoogwaardige creatieve services te bieden die ze nodig hebben om de concurrentie voor te blijven — en we zullen niet rusten voordat we die resultaten hebben bereikt.

ONZE AANPAK

Laten we samenwerken

Er is geen formule voor succes. Ongeacht de bedrijfsgrootte, elk bedrijf is uniek en vereist 24 uur per dag aandacht van branchespecialisten om content te leveren die hen verbindt met hun doelgroep… en dat is precies waar wij voor zorgen.

Stroomlijn Uw communicatie

Onze Leuze

Creativiteit is Kunst die Gelukkig maakt. Dat is wat IT Consulting & Services Theo-Herbots doet voor U” 

Deskundige creatieven die goed werk leveren

KIJK WELKE MIDDELEN WIJ U DAARVOOR BIEDEN

IK BRENG ER U NAARTOE ==>>

WORDT LID VAN DE FANCLUB

Voeg je bij 4.953 andere abonnees

Ik publiceer op deze Blog in volgende categorieën

Kies gewoon de categorie die U bevalt en al de berichten komen mooi gepresenteerd naar voren

Over wat ik doe op het internet |About what I do on the Internet

Graag geef ik U een korte rondleiding doorheen wat ik doe

Naar aanleiding van een uitnodiging van het ACLVB om gedurende twee dagen na mekaar gedurende 3 uur les te geven rond mijn "ENIGE" en "UNIEKE" "GEZONDHEIDS-PROGRAMMA" en het enthousiasme en de bijval die ik daar kreeg, heb ik op uitnodiging van de talrijke aanwezigen de Website hier beneden gemaakt.

Dit programma is ontstaan omdat ik drie jaar lang wekelijks les gegeven heb voor Het CAW (Amarant in Tienen). Daar heb ik een programma uitgewerkt waar "IEDEREEN" volgens eigen kunnen of fysiek aan mee kan doen, ongeacht leeftijd of fysieke conditie

Ik werd door datzelfde ACLVB uitgenodigd om gedurende 3 uur informatie te geven rond alles wat Google en Internet betrof, ook dit was een enorm succes. OOk daar is me gevraagd voor meer informatie en vandaar de tweede Website hier beneden

Vorig jaar ben ik terug begonnen met een oude Hobby Fotografie. Dit was meteen een succes, bekijk mijn foto-Awards die ik daar heb behaald in de derde website

Bezoek ook

"ALLES" rond Internet

fotografie

Wordt bijgewerkt

Steun deze blog |Support this Blog

I need your help -Ik heb Uw hulp nodig

You can read this post on my blog in 110 languages

Om zoveel prachtige informatie te kunnen delen met mijn Volgers  rond Blogtips, Fotografie en veel meer, heb ik vorig jaar mij het bussiness-pakket aangeschaft.

Ik heb vandaag evenwel dit bericht van WordPress ontvangen

Actie vereist voor THEO-HERBOTS-BLOG-NEWSLETTER | BLOG-NIEUWSBRIEF
De verlenging van je WordPress.com Business abonnement voor THEO-HERBOTS-BLOG-NEWSLETTER | BLOG-NIEUWSBRIEF is niet geslaagd, waarschijnlijk omdat de creditcard in ons systeem is verlopen.
Je hebt 10 dagen om je betalingsgegevens bij te werken voordat je abonnement verloopt op 13 februari 2020.
Verleng nu om toegang te behouden tot de belangrijkste functies van je site!

Door samenloop van omstandigheden waar ik geen vat op had, ben ik momenteel niet in de mogelijkheid om dit te doen.

Daarom heb ik hier beneden een PayPal-Donatie-Knop aangebracht waar jullie me kunnen steunen.

Elk bedrag, hoe klein ook, kan me helpen.

Het geld zal enkel en alleen worden gebruikt voor het opgegeven doel

Druk op een van de foto's hier beneden de of de link en U kan een bijdrage doen via PayPal.

 

Reeds van harte bedankt op voorhand

Theo-Herbots

Gefeliciteerd met je jubileum bij WordPress.com!💌💢💥

PRESTATIE

Prestatie: 6-jarig jubileumGefeliciteerd met je jubileum bij WordPress.com!Je hebt je 6 jaar geleden geregistreerd op WordPress.com.Bedankt voor het gebruiken van onze service! Ga zo door met bloggen.

About Us

Ik doe dingen een beetje anders dan anderen , en dat is de manier waarop ik het leuk vind !

THEO-HERBOTS BLOGGER IN HEART AND SOUL

MIJN VERHAAL

HOE HET BEGON

De aard van het beestje

Jarenlang ben ik een goede bron geweest voor diegenen die inspiratie, hulp of advies zochten. Ik heb uiteindelijk besloten om die rol ook echt uit te dragen. Ik begon te schrijven over mijn passies, mijn gedachten en nieuwsgierige verwonderingen over onze wereld. Ik begon Theo-Herbots-Blog met een missie om anderen een idee te geven van wat er in mijn hoofd omgaat en ik ben er sinds die tijd mee bezig geweest.

Neem de tijd om de blog te verkennen, lees enkele interessante blogs en aarzel niet om contact op te nemen als je samen aan een project wilt werken.

Natuurlijk nieuwsgierig

Welkom bij Theo-Herbots Blogger in Hart en ziel, mijn eigen passieproject dat gevuld is met unieke en boeiende content. Ontdek mijn website en alles wat ik te bieden heb; misschien zal Theo-Herbots Ervaringsdeskundige ook jouw eigen passies doen ontbranden.

ALLE INFORMATIE

De aard van het beestje

Jarenlang speelde ik onbewust een behulpzame rol voor bekenden die inspiratie, hulp of advies zochten. In 2000 besloot ik om van die rol mijn professie te maken en er bewust mee bezig te zijn. Ik begon over mijn passies, mijn gedachten en mijn ongebruikelijke gedachtegangen over onze maatschappij te schrijven. Ik hebTheo-Herbots Ervaringsdeskundige  opgericht met de missie anderen een idee te geven van wat er in mijn hoofd omgaat en het is een overweldigend succes geworden.

Het wordt ons allemaal verteld: "leef je leven ten volle". Ik ben bezig om precies dat te doen. Bij IT Consulting & Services Theo-Herbots kan ik mijn passie kwijt en kan ik mijn trouwe lezers een indruk geven van wat me inspireert in deze gekke wereld. Dus ga er lekker voor zitten en lees rustig verder om te vernemen wat ik U kan bieden op het Internet.
Bezoek de Website hier beneden.

Mijn eerste website die ik begon

https://wieistheoherbots.com/

Was een succes, maar omdat ik iemand ben die van experimenteren houdt, wou ik al eens een andere Template gebruiken en daarom begon ik met de site waar U nu op terechtgekomen bent.

Toen ik begon te bloggen, hebben er velen gelachen omdat zij niet konden geloven dat dit een succes ging worden, maar zij hadden het mis.

Bekijk maar eens het widget hier beneden dat ik pas 2 jaar geleden heb aangebracht (Dus wat U ziet is het resultaat van de laatste twee jaar) dit wordt om de 24 uur aangepast met de laatste gegevens

abrief6_l079ju (1)

 
 Free counters!
Free counters!
 

VOLG BLOG PER MAIL

Wij houden evenmin van Spam als U. Uw gegevens word"n "NIET" gedeeld met derden

Voeg je bij 4.953 andere abonnees

MEER STATISTIEKEN KLIK ==>>HIER

Ik ben in min leven geconfronteerd geweest met 3 grote sociale problemen

 • Alcoholisme
 • Zelfdodingen en
 • Armoede.

Gezien de vele taboes die hierover zijn en als ervaringsdeskundige, ben ik een totaal nieuwe Blog begonnen om van uit mijn ervaringen, anderen hulp te bieden

Er zal voornamelijk gehandeld worden rond de drie problemen waar ik mee geconfronteerd geweest ben, maar ook andere sociale problemen zullen uiteraard aan bod komen

unnamed-16 (8)

IK VIND DIT ZO GEWELDIG DAT IK HET FIJN ZOU VINDEN INDIEN U HIER BENEDEN EEN REACTIE ZOU WILLEN PLAATSEN EN DELEN VIA SOCIAL-MEDIA MET DE DEELKNOPPEN HIER BENEDEN

Over Auteur

 

View this email in your browser
 
 


THEO-HERBOTS


AUTEUR-BLOGGER-FOTOGRAFIE-GEZONDHEIDSADVIES


GEWELDIG U HIER TE OGEN ONTMOETEN


 
Van Nieuwsgierigheid naar Hobby, Van Hobby naar Passie, Van Passie naar Zelfstandig ondernemen

Wat je moet weten

Wat is het dat een ieder van ons drijft in deze wereld?

Voor mij is het Theo-Herbots-Bloggen, Fotografie en Gezondheidsadvies.

Sinds ik in 2000 als blogger begon, heb ik een gevoel van voldoening gevonden in mijn eigen leven.

Ik geniet ervan over mijn passies te schrijven, over wat me interesseert, wat andere mensen interesseert en dit met de wereld te delen.

Theo-Herbots wint er elke dag volgers bij en daarmee ook succes.

Alle nieuwtjes

Het wordt ons allemaal verteld: “leef je leven ten volle”.

Ik ben bezig om precies dat te doen.

Bij Theo-Herbots-Blog kan ik mijn passie kwijt en kan ik mijn trouwe lezers een indruk geven van wat me inspireert in deze gekke wereld.

Dus ga er lekker voor zitten en lees rustig verder.

Hoe het begon

De aard van het beestje

Jarenlang ben ik een goede bron geweest voor diegenen die inspiratie, hulp of advies zochten.

Ik heb uiteindelijk besloten om die rol ook echt uit te dragen.

Ik begon te schrijven over mijn passies, mijn gedachten en nieuwsgierige verwonderingen over onze wereld.

Ik begon Theo-Herbots-Blogging met een missie om anderen een idee te geven van wat er in mijn hoofd omgaat en ik ben er sinds die tijd mee bezig geweest.

Neem de tijd om de blog te verkennen, lees enkele interessante blogs en aarzel niet om contact op te nemen als je samen aan een project wilt werken.

Ik geloof dat je alles dat je in huis hebt moet gebruiken als je wilt gedijen in de gekke wereld van vandaag; je persoonlijkheid, je gevoel voor humor en vooral je hart.

Dit combineer ik met mijn belangrijkste passies

 • Fotografie
 • Bloggen
 • Internet-Advies
 • Gezondheidsadvies

Al deze elementen hebben ervoor gezorgd dat ik IT Consulting & Services Theo-Herbots heb opgezet in 2019.

Sindsdien is de blog gaan groeien en heeft het snel een loyale achterban opgebouwd. Ik wil je vragen om mijn site te verkennen, over mijn passies te leren en ook te verkennen wat jou enthousiast maakt en interesseert.

Meer over IT-Consulting & Services Theo-Herbots


STIMULEER UW MERK MET IT CONSULTING & SERVICES THEO-HERBOTSDeskundige creatieven die goed werk leveren
IT Consulting & Services Theo-Herbots is een toonaangevende Marketingbureau. We zijn gevestigd in Tienen en werken sinds 2018 nauw samen met verscheidene topmerken en bedrijven. Ontdek hoe we een samenwerking kunnen starten en de manier waarop uw bedrijf presteert kunnen verbeteren.WIE WIJ ZIJN
Merken transformeren

We hebben een passie

voor het helpen van merken bij het vinden van hun creatieve stem. Ons/Onze Marketingbureau is opgericht in 2019 en is erop gericht om klanten te helpen groeien in een veranderende wereld vol verschillende publicatiekanalen en hun unieke sterke punten te gebruiken om een gepersonaliseerde route naar succes uit te stippelen. We zijn er om uw leven gemakkelijker te maken. Bespreek met ons hoe we u kunnen helpen.HOE HET ALLEMAAL BEGON

Ons verhaal
Ons doel als een full-service Marketingbureau is om mijn gepassioneerd denken en mijn creativiteit nauw samen te laten werken met elk merk om unieke, creatieve strategieën te creëren die effectieve resultaten opleveren.
In 2010 nog door UNIZO verkozen tot derde beste starter van het jaar in de Regio Tienen, Boutersem, Hoegaarden; tussen meer dan 200 nieuwe startende zelfstandige
In 2011 door omstandigheden waar ik geen vat op had, vroegtijdig moeten stoppen .
Evenwel aangemoedigd door andere Bloggers Wereldwijd en ook door mensen in mijn nabije omgeving nu in 2019 terug opgestart.
Als een sfynx uit zij as herrezen, Beter voor bereid en met nog meer kennis en ervaring dan in 2010
Sinds 2019 werkt IT Consulting & Services Theo-Herbots samen met bedrijven van elk formaat om hen te helpen hun unieke boodschap te vinden. We zijn geboren uit een sterk verlangen om merken de hoogwaardige creatieve services te bieden die ze nodig hebben om de concurrentie voor te blijven — en we zullen niet rusten voordat we die resultaten hebben bereikt.ONZE AANPAK
Laten we samenwerken
Er is geen formule voor succes. Ongeacht de bedrijfsgrootte, elk bedrijf is uniek en vereist 24 uur per dag aandacht van branchespecialisten om content te leveren die hen verbindt met hun doelgroep... en dat is precies waar wij voor zorgen.ONZE LEUZE
'Creativiteit is Kunst die Gelukkig maakt. Dat is wat IT Consulting & Services Theo-Herbots doet voor U"

 


Deskundige creatieven die goed werk leveren

 

Stroomlijn Uw Geloofsovertuiging en volg mijn Blog-Berichten
Click Me!

photo
IT Consulting & Services Theo-Herbots
Is er voor U elke dag , OPNIEUW
0497127049
herbafittheoherbots@gmail.com
https://groetenuittienen.blog/
Potterijstraat 151 / 3300 Tienen
http://gravatar.com/theoherbots
 
 


 
 
Copyright © 2020 [IT Consulting & Services Theo-Herbots], All rights reserved.


Our mailing address is:
[Potterijstraat 151 | 3300 Tienen]

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Bedankt voor een prachtig 2019 | Thank you for a beautiful 2019

View this email in your browser
 
 


BETREFT:

MIJN VERWEZENLIJKINGEN IN 2019 DANKZIJ U

TIENEN: 31/12/2019


 
Bedankt, echt waar.

Terwijl het nieuwe jaar op ons afkomt, gaan mijn gedachten en diepste "dank u" uit naar al diegenen die mijn succes mogelijk hebben gemaakt.

Bedankt voor de aanmoedigingen die me de kracht gaven voor de start van mijn nieuwe zaakBedankt voor alle mooie berichten en likes je in 2019 met me hebt gedeeld op mijn Blog

Bedankt voor het delen van mijn berichten op Social-Media samen met positieve commentaren

Bedankt voor alle feedback en suggesties die je de tijd hebt genomen om mij te geven: jij bent de motor die mij helpt mijn producten en diensten elke dag te verbeteren.

Bedankt voor Uw steun en geduld toen we mekaar op de weg tegen het lijf liepen.

Bedankt voor je warme waardering toen ik functies introduceerde die je werk gemakkelijker maakten of je een glimlach gaven.

Bedankt dat je voor IT Consulting & Services Theo-Herbots hebt gekozen! Ik kijk ernaar uit om u in 2020 nog betere, rijkere ontwerptools te bieden.

Bedankt voor Uw kostbare tijd om dit ganse bericht te lezen.

En vooral bedankt voor Uw Vertrouwen

De beste wensen voor deze feestdagen en voor een echt gelukkig nieuwjaar.
Theo-Herbots                                                                     
En alvast mijn eindejaarswensenVergeet niet, als U de prachtige video's met Nieuwjaarswensen hebt bekeken, terug te keren naar deze pagina om ook al de andere, Fantastische dingen die ik heb verwezenlijkt te bekijken.

Even geen tijd? Dat ken ik, sla dit bericht dan op in een map en bekijk het wanneer U meer tijd heeft.

"Geloof me, U zal er geen spijt van krijgen"

Bekijk mijn Eindejaarswensen ==>>


Bedankt, diegenen die me aanmoedigden om mijn Unieke programma terug op te starten, een programma waar ik enkele jaren geleden mee gestopt ben omdat ik het verlies van een dierbaar iemand niet kon verwerken

Bedankt diegenen die me al die jaren hebben gesteund om dat verlies te verwerken
"Begin er nog vandaag mee."

"Vandaag beginnen is de basis voor een Gezond en Gelukkig leven naar de toekomst"

"Vandaag ongezond leven is de basis van veel ellende en miserie naar de toekomst"


Wilt U iets doen aan Uw gezondheid en aan dat van diegenen die U dierbaar zijn?
Bekijk dan deze video's omtrent mijn Unieke en énige programmaBEKIJK DE VIDEO'S ==>>Bedankt diegenen die me door hun aanmoedigingen de kracht gaven om
Mijn oude Hobby Fotografie terug op te nemen


Bekijk mijn Awards

Click Me!


Stroomlijn uw communicatie en verhoog uw merk met de veelzijdige en hoogwaardige Synergy-oplossingen die IT Consulting & Services Theo-Herbots u biedt. 
Geloof me, ik meen het als ik U zeg dat ik "BETAALBARE" en toch "DEGELIJKE"  Internetdiensten ga aanbieden

VERNEEM MEER ==>>

 
 
Copyright @2019 [IT Consulting & Services Theo-Herbots], All rights reserved.

                                                     Schrijf in op onze Nieuwsbrief en blijf op de hoogte via mail.

Wij houden evenmin van Spam als U, Uw gegevens worden "NIET" gedeeld aan Derden

                                                     
"Bekijk de video's en verneem waarom reeds meer dan 4800 Prachtige mensen deze keuze hebben gemaakt"
BEKIJK DE VIDEO'S ==>>

CONTACT NEMEN MET IT Consulting & Services Theo-Herbots

WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG

 • Vragen stellen of opmerkingen maken
 • Een afspraak boeken
 • Documenten, Video's of eender wat delen
 • Dat en nog veel meer
 •  ONZE WEBSITE DOET "AL HET WERK" VOOR  U, "ALLES" VAN OP EEN EN DEZELFDE PLAATS

TIJD EN MOEITE GESPAARD VOOR U !!!!


CONTACT ==>>!


 
photo
IT Consulting & Services Theo-Herbots wij zijn ook aanwezig op Social-Media
Is er voor U elke dag , OPNIEUW
0497127049
herbafittheoherbots@gmail.com
https://groetenuittienen.blog/
Potterijstraat 151 / 3300 Tienen
http://gravatar.com/theoherbots
 


 

Thank youfor a great 2019

I wish you a happy and prosperous 2020

 
Bedankt

voor een prachtig 2019

Ik wens U een Gelukkig en voorspoedig 2020


Image

Jullie hebben allemaal bijgedragen aan het bereiken van

de ambitieuze doelen die we ons dit jaar bij IT Consulting & Services Theo-Herbots hadden gesteld

Tot ziens op de website voor een prachtig 2019


You have all contributed to achieving the ambitious goals we set this year at IT Consulting & Services Theo-Herbots

See you on the website for a beautiful 2019

YOUR HAPPY CEO

Image

Kerstmis | Christmas-special

View this email in your browser
 
 
You can read all of this in 110 languages on my Blog https://groetenuittienen.blog/  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Eindejaarswensen van Den-Theo

Om u te helpen genieten van een prachtig 2020 heb ik deze e-mail-template speciaal gemaakt voor allen die me dierbaar zijn


Theo's Wensen voor U

 • Als je eenzaam bent, wens ik je liefde.
  Als je je down voelt, wens ik je vreugde.
  Als je bezorgd bent, wens ik je vrede.
  Als je je leeg voelt, wens ik je hoop.
  Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
 • Bruisend en sprankelend,
  Stralend en schitterend,
  Gezond en gelukkig,
  Zorgeloos en prachtig.
 • Laat de warmte en geluk
  Die kerst en nieuwjaar met zich brengen
  Het hele jaar in je hart gloeien.Ik dank U voor Uw steun en Vertrouwen die ik in 2019 van U mocht ontvangen

 • Kerstmis is mooi en klein,
  Kerstmis is gewoon super fijn!
  Vrolijk kerstfeest!
 • Als Kerst en Pasen samen vielen
  zouden we voor de paashaas knielen
  eieren in de kerstboom hangen
  en met Pasen veel cadeautjes ontvangen
  Gelukkig is dit allemaal niet waar
  Een fijne Kerst en een
  heel gelukkig nieuw jaar!
 • Ik hoop dat je Kerstmis gevuld zal zijn met warmte en liefde.Deze video speciaal gemaakt voor allen die me dierbaar zijn