• TRANSLATE HERE

 • WELKOM OP DEZE UNIEKE BLOG

  Welkom op deze geweldige Blog

  Award Winning blog Ik ben hier om te helpen

  Creativiteit is Intelligentie die Gelukkig maakt


  Dat is Wat Theo-Herbots
  Doet voor U
  Samen met U
  Samen door U

  Neem daarbij mijn Rebelse karakter om dingen “ANDERS” te doen dan “ANDEREN” En U komt tot een “ENIG” en “UNIEKE INHOUD EN UNIEK CONCEPT

  THEO-HERBOTS-COFOUNDER VAN DIT UNIEK CONCEPT

 • Blijf geïnformeerd Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

  Wilt u weten wat ons bezighoudt? . U kunt op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van deze Website door u aan te melden voor de nieuwsbrief.
  We houden onze abonnees op de hoogte van het laatste nieuws, aankomende evenementen, allerlei tips, evenementen , speciale activiteiten en nog veel meer.
  Wij houden evenmin van "SPAM" als U
  Uw gegevens worden "NIET" gedeeld aan derden

  Voeg je bij 5.168 andere abonnees

Tienentroef janneke-en-mieke-vertellen

 

 verzoek van Erik Walravens

Beste Theo,

Ik heb via FB > PB een artikel van TienenTroef geplaatst over ‘Janneke en Mieke.
Kan dit opgenomen worden in je blog en je FB aub ?

Met vriendelijke groeten,

Eric

http://tienentroef.be/janneke-en-mieke-vertellen/

Bekijk hier beneden welk gevolg ik gegeven heb aan het verzoek van Erik
Bedankt Erik, ik hoop dat deze samenwerking verder kan uitgebreid worden, ook naar andere Tienenaars Toe

“Wie zijn ze toch ? Hoe oud is ons reuzenechtpaar ? Wat hebben die sympathieke grootjes al meegemaakt ?…”

In het jaar 1950 heeft Jan Wouters, toenmalig beiaardier en conservator van het stedelijk museum, het genoegen gehad onze Tiense Reuzen “Janneke en Mieke” te mogen interviewen. Dit verscheen op 24 juni 1950 in “Ons Blad voor het Huisgezin”, tweetalig Liberaal weekblad van Tienen & Omliggende.

Janneke & Mieke op stationsplein 10 juni 1928.

Van wanneer wij bestaan, weten we zelf niet. Alleen is het ons bekend, dat we van ouds deelnamen aan de Tiense ommegangen want vanaf het einde der XVe eeuw vermelden de Stadsrekeningen uitgaven voor het Tiense reuzenpaar. Zo stippen o.a. de rekeningen van 1546 aan dat wij bedoeld jaar in de stoet verschenen begeleid door de draak, de leeuw, de maan en meer andere allegorische en folkloristische dieren en kentekens. Om ons gezegde te staven laten wij hier het uittreksel dezer oude rekeningen volgen :

Hier heet men ons dus de Reus en de Reuzin : andere namen kenden wij toen niet en de oude schuttersgilde van Oirbeek droeg ons << naer auder costuymen >> ’t is te zeggen naar heel oude gewoonte. Stel u dan eens voor hoe oud wij ten jare 1546 al moesten zijn. Wij pasten, eveneens als het ros Beyaert en zo vele andere zaken, in de volksgezinde ommegangen en wij waren een onafscheidbaar iets in talrijke legenden en volksvertellingen onzer vaderen.

In latere tijden waren wij een verpersoonlijking van het plichtvolle huwelijkspaar ; groot was onze gestalte , groot noemde men onze deugden en iedereen, oud en jong, huldigde, in ons beiden, gehechtheid aan haard en wederzijdse getrouwheid. Eens dit legendarische tijdvak voorbij, kwamen wij allengskens in een meer moderne beschaving, die ons de meer moderne benamingen van Janneke en Mieke schonk, negentiende-eeuwse volksnamen bij uitnemendheid.

Janneke en Mieke in de Oude Vestenstraat stappend richting Leuvensestraat. Jaren 1930.

Geen enkele ommegang, geen stoet, of wij werden er bij gebracht. Gilden en ambachten vierden hun luidruchtige verkiezingen bekroond met een feestparade waaraan wij deelnamen. Schutterskorpsen en rederijkerskamers feestten hun koningen en hun kunst, en bij gelegenheid van de stoet hunner landjuwelenprijzen, stapten wij aan hun hoofd en deelden in hun kunstzin en roem. Weleens bij processiën, wanneer het gold de verering der << maghet Maria van de capelle van den Poel >> of iets dergelijks, mochten wij fier, bij wierookwalmen en psalmgezang, de bedevaart meedoen. Wij hebben veel leute gekend en blij medegefeest met onze voorvaderen, maar wij hebben ook bange ogenblikken beleefd.

Wanneer we in ons hok, stil verdoken, de alarmklok op St-Germanustoren hoorden luiden, dan wisten wij dat het daar buiten stormde, dan hoorden wij het woest geschreeuw der vijanden, de bange kreet onzer vrouwen, het hulpgeschrei onzer kinderen. Bij klaroengeschal en trommelslag hoorden wij de verhaaste stappen onzer vaderen, onzer zonen, onzer mannen, optrekkend ter verdediging van het duurbaar Tienen en dan vouwden wij in alle eenvoud onze dikke handen samen en baden God voor het heil onzer stad.

Vanuit het hoge venster onzer bergplaats zagen wij in 1588 ons oud stadhuis op de oude markt (nu Veemarkt) verwoesten. Vrijbuiters staken er het vuur aan en vermoordden de verraste wachten… en nooit meer werden wij bijgehaald om op die oude plaats de verrijzenis van een nieuw gemeentehuis te vieren.

En welke bange nachten beleefden wij bij de algehele verwoesting van Tienen in 1635 ! Wij horen nog het onophoudelijke muskettenvuur, het knetteren der brandende huizen, en weer vanuit het hoge venster onzer bergplaats zagen we onze monumenten branden, de prachtige Poeltempel en het collegiale bedehuis van St-Germanus. Bij die bange tijden zuchtten wij van angst maar trilden ook van verontwaardiging en met reuzenstappen zouden we onze bergplaats ontlopen, met reuzenvuisten beuken op de vijandelijke overweldiger… doch helaas ! Toen zagen wij de jammerlijke naaktheid onzer stelling, de betreurenswaardige werkelijkheid van ons standpunt, we waren slechts papieren reuzen, en moesten, onwillens genoodzaakt, wachten op betere tijden.

Janneke en Mieke tijdens festiviteiten op de Grote Markt , 21 juli 1930.

Soms heeft ons hart ook gejubeld, bij voorbeeld toen men ons in 1525 kwam verzoekendeel te nemen aan de ommegang ter gelegenheid van het inrichten der scheepvaart op de Gete. Het was op Kerstmisdag en men bracht ons feestelijk << op ’t die Werff >> (nu Schip). Daar zagen wij de eerste boot binnenvaren en de scheepsaanvoerder met een drinkpenning belonen. Duizenden stemmen juichten het grootse feit toe, een feit dat nieuw leven moest brengen aan de door de rampen geknakte handel onzer stad.

En als de ommegang van de kermis dan plaats had, stapten wij altijd naast fijfer en trommelaar, naast gildebroeder en rederijker naar de nieuwe grote markt en trokken van daar feestelijk mede naar de weiden van Grijpen (de weiden achter de huidige statie, Kumtichwaarts), waar men << van oudts geplogen den Necker >> ging jagen (de duivel jagen).

*******

Wij herinneren ons niet hoeveel keren wij het slachtoffer waren van rampen en onlusten en in verwoesting en brand omkwamen. Zelfs over onze jongste verdwijning bestaat er geen zekerheid.

Is het waar dat een Duitse bom onze bergplaats deed branden dan zouden wij, bij de inneming van Tienen, op 18 Augustus 1914, door de Duitse barbaren vernietigd zijn geweest. Die bewering is heel onwaarschijnlijk. Velen houden staan dat wij ergens op een zolder geborgen werden bij mensen, ongevoelig voor kunst en volksleven, die ons aldaar de vergetelheidsslaap deden sluimeren. Zij die hun stad liefhebben en hun volk beminnen, moeten bekennen dat wij dit lot nooit verdienden.

Toen het volkshart moede geschokt van het oorlogsgeweld eindelijk rust en kalmte kreeg, dan begon de brave Tiense bevolking zich ons te herinneren. Eerst de huldeblijken aan hen die daar ginder in het IJzerslijk hun leven geofferd hadden ten bate van het duurbaar vaderland, en na het lenigen der smarten, het heropbouwen der steden, mochten zij ook verrijzen die in leute en vreugde immer medefeestten bij het juichende volk bij stoet en ommegang.

*******

Janneke en Mieke op stationsplein 10 juni 1928. ( Prent Côte d’Or )

Zo werden wij herboren, wij, die in feite nooit in de Tiense volksgeest sterven zullen. Op 10 Juni 1928 deden wij onze blijde intrede in de stad. Zulks ging gepaard met feestelijkheden, beiaardgetamp en een keurige stoet. O, we horen nog de enthousiaste uitroepen van de verraste kinderen, we zien nog het vergenoegd gelaat van alle trotse Tienenaars.

Helaas, in 1940 kwamen voor de tweede maal de Moffen ons land overweldigen. Bombardementen, slagvelden, executiepalen en concentratiekampen eisten de beste onzer Tiense zonen en dochters op. We huilden en baden in ons schuilhok, wel gelegen bij het Stadstheater, toen we de vreselijke bommen onze blanke stee hoorden stukrijten, toen we jonge wezen en treurende ouders hun doden hoorden bewenen.

Ons hart jubelde mee met de bevrijding van 1944. Weer werkte de moedige blanke stee zich uit het puin en de ellende omhoog, opnieuw werd er gebouwd, de glorie van het kranige Tienen herleefde stilaan maar zeker. Met de eerste Tienen-kermis na het 1940-1944-terreur, kregen we allebei een blakend nieuwe feestdos en mochten na vijf jaar voor de eerste maal opnieuw onze ronde doen in ons geliefd Tienen.

*******

Heden (1950) zijn wij terug in uw midden ; uw beiaard zingt ons een welkom en wij

“ JANNEKE en MIEKE “

begroeten het volk en juichen mede met klein en groot.

HOERA ! HOERA !

Dankzij ‘opgewekTienen’ kunnen Janneke en Mieke sinds kort hun verhaal terug vertellen én aanvullen!

Janneke en Mieke aan St-Germanus kerk – Tiense feestdag 10-10-2016.

Voor wie graag de Tienen-kermis-sfeer met onze Tiense Reuzen van in 1954 nog eens wil opsnuiven

Auteur / Samensteller: Eric Walravens

Bronnen: ‘Ons Blad’, eigen archief e.w.

Foto’s: eigen archief e.w., opgewekTienen

Met vriendelijke Groet

Theo Herbots

Zip

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Getagd , , , , . Bladwijzer de permalink.

Over Theo Herbots

Welkom bij Theo-Herbots- De bron waar je altijd op kunt vertrouwen 💙Mijn eigen passieproject dat gevuld is met unieke en boeiende content.💥 Ontdek mijn website en alles wat ik te bieden heb; misschien zal ik ook jouw eigen passies doen ontbranden.❤ VERGEET NIET HIER BENEDEN EEN REACTIE TE GEVEN ZODAT IK WEET WAT U HET MEESTE BOEIT EN WELKE AANPASSINGEN AAN DE BLOG KAN AANBRENGEN✅✅ EN OOK EENS VOLLEDIG NAAR BENEDEN TE SCHROLLEN, ZODAT U GEEN BELANGRIJKE INFORMATIE 💌 MIST THEO 😀😍

Één reactie op Tienentroef janneke-en-mieke-vertellen

 1. Rob Alberts zeggen:

  Een leuke voor mij onbekende traditie.

  Nostalgische groet,

Bedankt voor het langskomen - Zou het leuk vinden om te horen wat je ervan vindt!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • SPECIAAL VOOR U

  REAGEER HIERBOVEN (ONDERAAN ELK BERICHT EN ELKE PAGINA)

  (zie vermelding Bedankt voor het langskomen – Zou het leuk vinden om te horen wat je ervan vindt!)

  Elke reactie is belangrijk voor mij zodat ik weet,

  wat mijn Volgers vinden over deze Blog en

  zodat ik daar in de toekomst rekening kan mee houden

 • MISSCHIEN VINDT U DIT OOK LEUK,

  Exclusieve aanbieding

  GEZOND, GEZONDER, GEZONDST

  Wie houdt er nou niet Van een Gezonde Levensstijl?

  U toch ook?

  Bezoek deze Website ✅ speciaal voor Uw Gezondheid ✅

  VERGEET NIET OM NA HET INLOGGEN OP DEZE UNIEKE WEBSITE, RECHTSBOVEN UW LAND EN TAAL TE KIEZEN

  BEKIJK DE VIDEO’S HIER BENEDEN EN U WEET WAAROVER HET GAAT

  BIO-ONLINE-WINKEL

  ZOEK NIET LANGER NAAR HET IDEALE KERSTGESCHENK

  ALS u HET HIER “NIET” VINDT VINDT U HET “NERGENS”

  ORGANO™ is een wereldwijd netwerkmarketingbedrijf met een missie. Die bestaat eruit om via onze premium producten en zakelijke mogelijkheden mensen te helpen een nieuw niveau van evenwicht, vrijheid en welzijn te bereiken
  VERGEET .NIET OM NA HET INLOGGEN RECHTSBOVEN “UW” LAND EN TAAL TE KIEZEN

 • Populaire berichten & pagina’s

 • DE VIJFTIEN LAATSTE REACTIES OP DEZE BLOG VOEG ER DE UWE BIJ

  Theo Herbots op Dierenmishandeling in #Tienen…
  Bea Thirion op Dierenmishandeling in #Tienen…
  Recept gebraden kalk… op Kerstdiner voor één ||Christma…
  Theo Herbots op COVID19 EN DE BIJBEL
  Bea Thirion op COVID19 EN DE BIJBEL
  Theo Herbots op Overbevolking, Natuur’s…
  henk50 op Overbevolking, Natuur’s…
  Theo Herbots op Is het nu lente of Herfst in V…
  Theo Herbots op WORKOUT-VIDEO’S VAN THUI…
  susiesopinions op WORKOUT-VIDEO’S VAN THUI…
  GEZONDE RECEPTEN om… op Nieuwe categorie “GEZOND…
  Wandelen is gezond |… op Waarom fotografeer je? ||Why d…
  Theo Herbots op Is het nu lente of Herfst in V…
  Marc De decker op Is het nu lente of Herfst in V…
  Theo Herbots op Is het nu lente of Herfst in V…
 • SPECIAAL VOOR U

  WAT U HIER KAN VINDEN!

  REGELMATIG

  BERICHTEN ROND

  • Fotografie, Fotografie-lessen , Fotowedstrijden
  • Gezondheid
  • Bloggen
  • NIEUW !!! SMAKELIJKE GERECHTEN
  • ONLINE BIOWINKEL

  VERNEEM MEER

  OPGELET U VERLAAT DEZE WEBSITE KIES NA HET INLOGGEN RECHTSBOVEN UW LAND EN TAAL

  Groetjes, Theo

  KORT OVERZICHT

 • JAARLIJKSE TRADITIE

  WELKOM OP DEZE BLOG

  AWARD WINNING BLOG Ik ben hier om te helpen

  Creativiteit is Intelligentie die Gelukkig maakt


  Dat is Wat Theo-Herbots
  Doet voor U
  Samen met U
  Samen door U

  Neem daarbij mijn Rebelse karakter om dingen “ANDERS” te doen dan “ANDEREN” En U komt tot een “ENIG” en “UNIEKE INHOUD EN UNIEK CONCEPT

  THEO-HERBOTS-COFOUNDER VAN DIT UNIEK CONCEPT

  BEZOEK OOK DE PRESENTATIEPAGINA

  DANKUWEL

  ONDANKS COVID19

  HOU IK ME AAN MIJN JAARLIJKSE TRADITIE OM OP HET EIND VAN HET JAAR MIJN BLOG IN EEN FEESTSTEMMING TE BRENGEN

  LATEN WE MEKAAR BEMOEDIGEN

  BEKIJK DEZE PRACHTIGE VIDEO. DE TEKST IS WELISWAAR IN HET NEDERLANDS, MAAR U KAN ALTIJD GENIETEN VAN DE MUZIEK

  THEO-HERBOTS DANKT U

  • UW BEZOEK
  • EN UW VERTROUWEN
  • EN UW INSCHRIJVING OP DE NIEUWSBRIEF
 • MEER OVER MIJ

 • WAAROM INSCHRIJVEN OP DE NIEUWSBRIEF

 • WHY SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER

 • Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

  Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

  Voeg je bij 5.168 andere abonnees

 • INLEIDEND WOORD AUTEUR

  Fotografie-Fanclub heet je welkom
  De nummer 1 Fotografie fanclub
  Welkom, beste fan.
  Deze site is speciaal voor jou gemaakt. Theo-Herbots-Fotografie-Fanclub is een plek om bijeen te komen, te creëren, te delen en te inspireren.
  We zijn een groep fans en supporters die samen zijn gekomen om onze passie te delen in een fantastische omgeving.
  Als je hier net zoveel om geeft als wij en je steun wilt tonen, kun je je bij ons aansluiten!

 • ZEKER OOK BEZOEKEN

  AB Square Placeholder

  BEZOEK OOK EENS MIJN PRESENTATIE-PAGINA

  Hier krijgt U een totaal overzicht

  van wat ik doe op deze website

 • MIJN BLOG IS MINDER LEUK ZONDER U
  IK BEN EEN STUDENT VAN HET LEVEN; IK ZIE SCHOONHEID IN DE NATUUR, MENSEN EN DE WERELD OM ME HEEN, KLEINE DETAILS EN COMPLEET ZICHT. 
  ZONDER HET VERMOGEN OM EEN IDEE OF CONCEPT TE VERWEZENLIJKEN, ZOU KUNST NIET BESTAAN. 
  MIJN WERK IS EEN CONSTANTE ZOEKTOCHT NAAR DE BESTE MANIER OM DE IDEEËN DIE IK HEB OVER MEZELF EN DE WERELD WAARIN IK LEEF TE INTERPRETEREN. 
  IK BEPERK ME NIET TOT ÉÉN MEDIUM, STIJL OF CONCEPT. 
  INSPIRATIE EN IDEEËN VERANDEREN. 
  MIJN KENNIS VERANDERT EN GROEIT. ELK STUK DAT IK MAAK, IS TEGELIJKERTIJD EEN VERLENGSTUK VAN HET VERLEDEN, WAAR IK VANDAAN KOM EN WAT IK HEB GELEERD, EN EEN VOORUITBLIK OP DE TOEKOMST, WAAR IK HEEN GA. 
  IK BESCHOUW MEZELF NIET ALLEEN ALS EEN FOTOGRAAF, ZOALS SOMMIGEN MISSCHIEN DENKEN ALS ZE NAAR MIJN WERK KIJKEN.
  IK BEN EEN SCHRIJVER, EEN FOTOGRAAF, EEN KUNSTENAAR EN GEZONDHEIDSADVISEUR. 
  ALS EEN BEZOEKER EVEN STILSTAAT OM EEN FOTO, EEN FOTOCOLLAGE OF EEN ANDER WERK DAT IK HEB GEMAAKT OP MIJN BLOG, TE BEKIJKEN EN EROVER NA TE DENKEN, DAN BEN IK IN MIJN WERK GESLAAGD.
  BEKIJK DIT HELE BERICHT AUB
 • BLIJF GEÏNFORMEERD

  ABONNEER JE OP DIT BLOG D.M.V. E-MAIL
  WILT U WETEN WAT ONS BEZIGHOUDT? .
  U KUNT OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN DEZE WEBSITE DOOR U AAN TE MELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF.

  WE HOUDEN ONZE ABONNEES OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS, AANKOMENDE EVENEMENTEN, ALLERLEI TIPS, SPECIALE ACTIVITEITEN EN NOG VEEL MEER.

  WIJ HOUDEN EVENMIN VAN “SPAM” ALS U UW GEGEVENS WORDEN “NIET” GEDEELD AAN DERDEN

  VOEG JE BIJ DE MEER DAN 5.000 ANDERE ABONNEES

  DOE ZOALS ZIJ

 • IK HEB OOK REEDS IN DEZE GEPUBLICEERD

 • weinigen hebben er in geloofd

 • STATISTIEKEN LIEGEN NIET DIT ZIJN DE CIJFERS SINDS JUNI 2018 EN WORDEN DAGELIJKS AUTOMATISCH BIJGEWERKT

  Free counters!
 • SITE BEZOCHT IN DEZE LANDEN

  Free counters!
 • DE TALRIJKE “GRATIS” TIPS EN ADVIEZEN KOSTEN TIJD EN GELD

  Steun deze blog met een kleine Bijdrage

  Het bijhouden van deze Blog kost Tijd, Energie en Geld. Elke "Vrijwillige" bijdrage kan me helpen om nog betere diensten te verlenen waar Iedereen van mee-geniet en zodat deze Prachtige Stad Wereldwijd bekend geraak. Alvast bedankt Theo-Herbots

  €5,00

 • Meest recente berichten

 • Enkele van mijn meer dan 800 Community-Leden. Er komen dagelijks 50 andere in Beeld

  • Jiji
  • Sascha Darlington
  • annabellas
  • Rebbeltje
  • Zamadlomo Mkhabela
  • Tripti Pandit
  • Suskeblogt
  • Princemohammedbinsalman
  • matteoforteto
  • kjorgen
  • America On Coffee
  • IgnisDIARY
  • prophetpedia
  • elganspo
  • shivatje
  • versesinked
  • A.
  • paul0704
  • Ritva Sillanmäki Photography
  • Recuperation
  • #Mellissify
  • Tweris
  • Theo Herbots
  • Chris Breebaart
  • Muhammad Hussnain Nawaz
  • Map Tribune
  • Highwaypay
  • Corné
  • friedmont
  • Yolanda - Aspergers syndrom - Diktande - Annorlundaskap
  • All Americans
  • Theo-Herbots-Blogger & Fotografie een nieuwe manier van Bloggen en Fotografie
  • avanover
  • Jevannel
  • penser studypoint
  • Marc De decker
  • Joy Arman
  • Bilgiakvaryum
  • yassine 93
  • Anna Liwun
  • Vangoidsenhoven Agnes
  • Joankags
  • Henry Chamberlain
  • daniellecobbaertbe
  • allinfoto
  • Samreen Asad
  • SachinSharma
  • astridvej
  • ollieherman
  • tornado1961
 • Bezoek ons op Facebook

 • Volg me op Twitter

 • BEKIJK EENS MIJN PROFIEL EN OOK MIJN ANDERE BELANGRIJKE WEBSITES

  Theo-Herbots-Blogger & Fotografie een nieuwe manier van Bloggen en Fotografie

  Theo-Herbots-Blogger & Fotografie een nieuwe manier van Bloggen en Fotografie

  Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil op deze Blog al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in categorieën alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌

  Geverifieerde services

  Bekijk volledig profiel →

 • IK PUBLICEER IN DEZE CATEGORIEÊN

%d bloggers liken dit: