Word zelfstandige en behoud je werkloosheidsuitkering Springplank naar zelfstandige

Met ‘Springplank naar Zelfstandige’, kan je sinds 1 oktober 2016 als werkzoekende met een uitkering starten als zelfstandige in bijberoep, mét tijdelijke behoud van je werkloosheidsuitkeringen. Het geeft je de kans om gedurende een jaar een activiteit als zelfstandige uit te proberen.

Voorheen was het in principe voor werklozen niet mogelijk een nevenactiviteit uit te oefenen als zelfstandige in bijberoep, zonder dat ze hun uitkering verloren. Er was een uitzondering mits je voor je werkloosheid al een bijberoep had. De maatregel ‘Springplank naar Zelfstandige’ houdt in dat je gedurende 12 maanden een activiteit als zelfstandige in bijberoep kan uitoefenen zonder je uitkering te verliezen. De overheid wil op die manier het ondernemerschap bij werkzoekenden stimuleren.

Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan voorwaarden:

Je moet aangifte doen van je zelfstandige nevenactiviteit vóór het begin van de activiteit met de daarvoor bestemde formulieren bij de RVA;
Je werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of de vermindering van arbeid als loontrekkende omdat je gebruik wil maken van de maatregel “Springplank naar zelfstandige”;
Je mag je bijberoep niet als hoofdberoep hebben uitgeoefend gedurende de afgelopen 6 jaar;
Je mag de activiteit niet door derden laten uitoefenen (bv. personeel);
Het moet om een bijberoep gaan, dit wil zeggen dat het aantal uren die je eraan besteedt en de bijhorende inkomsten beperkt moeten zijn. Het is de RVA die oordeelt of dit het geval is of niet.
In vergelijking met de situatie vóór deze maatregel mag je de activiteit nu wel zowel overdag als ’s avonds uitoefenen.
Artistieke activiteiten worden uitgesloten. Voor personen die artistieke activiteiten uitoefenen bestaat de combinatie van uitkering en werken al langer. Via de website van het Kunstenloket vind je daarover meer informatie.

Wacht niet tot Iemand anders “JOUW PLAATS” heeft ingenomen, schrijf je vandaag nog in. Lees alle belangrijke informatie en indien vragen neem gerust contact

Meer concrete informatie, en wat je moet doen om gebruik te maken van de Springplank naar Zelfstandige vind je op de websitepagina van de RVA.

Wil je als werkzoekende de sprong naar zelfstandige wagen?

Op zoek naar een microkrediet om te starten?

Dan kan je bij Impulskrediet terecht. Ontdek ons aanbod.

 

Bewaren

Geef een reactie Reactie annuleren

Translate »In 110 Languages, CLICK HERE and choose your country's flag

Uw Biologische Internetwinkel KLIK ➡️HIER ✅ Sluiten

%%footer%%