• WELKOM OP DEZE UNIEKE BLOG

  Welkom op deze geweldige Blog

  Award Winning blogIk ben hier om te helpen

  Creativiteit is Intelligentie die Gelukkig maakt


  Dat is Wat Theo-Herbots
  Doet voor U
  Samen met U
  Samen door U

  Neem daarbij mijn Rebelse karakter om dingen “ANDERS” te doen dan “ANDEREN” En U komt tot een “ENIG” en “UNIEKE INHOUD EN UNIEK CONCEPT

  THEO-HERBOTS-COFOUNDER VAN DIT UNIEK CONCEPT

 • TRANSLATE INTO 110 LANGUAGES

Yoga in het stadspark Tienen ||Yoga in the city park Tienen

Toevallig kwam ik vandaag de voorbereidingentegen van een Yoga-Activiteit in Tienen tegen.

Zoals ik steeds bereid ben om dergelijke activiteiten in beeld te brengen, heb ik ook nu niet geaarzeld om dit te doen, ondanks dat ik niet de gepaste lenzen bijhad.

Mijn Fototoestel was ingesteld op Landschapsfotografie en ik had ook de lenzen voorzien om dit te doen.

Evenwel ik heb mijn best gedaan om er toch nog iets moois van te maken.

Een les voor de toekomst dat ik “ALTIJD” “ALLE” lenzen bijheb om te kunnen overschakelen

Bekijk de foto’s hier beneden.

Onder de laatste foto geef ik wat meer uitleg wat Yoga is

KOM MEER TE WETEN OVER DE LESGEEFSTER, BEZOEK HAAR WEBSITE

De Beweegreden Tienenwww.debeweegredentienen.be

Bekijk de foto’s ook eens via de Link hier beneden

Powered by ViewBug

Bron: yoga-in-the-city-park-tienen – theoherbots

De foto’s zijn ook gepubliceerd op

https://www.viewbug.com/member/theoherbots/collection/yoga-in-the-city-park-tienen

Als toemaatje geef ik hier een video DO-In

Yoga

Naar navigatie springenNaar zoeken springenOmhoogkijkende Hond,
Een asana uit hatha-yoga

Portaal Yoga

Yoga (Sanskriet: योग, vertaald: “juk“, “verenigen”, “beheersen”, ook wel “herboren”[1] van yuj, ‘verbinden’, ‘een maken’) is een van de zes orthodoxe of astika filosofische scholen (darsana’s) van het hindoeïsmeYoga leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen, om daarmee de vereniging met God te bereiken.[2]

In zijn tweede soetra (aforisme) stelt Patanjali (2e eeuw v. Chr.): ‘Yoga is het stilzetten van de wijzigingen van het denken (Yogas citta-vrtti-nirodhah)’.[3]

In een meer alledaags, westers concept wordt met yoga hatha-yoga bedoeld: een tak van yoga die bestaat uit een systeem van oefeningen.[2]

Indiakundige Jean Herbert definieert yoga eveneens met twee betekenissen die nauw met elkaar samenhangen. Zijn definitie luidt als volgt:

” yoga is de staat waarin de mens zich onder één juk met het Goddelijke bevindt, dat wil zeggen verbonden met het Goddelijke, zoals dit wordt uitgedrukt in het woord religie.
Met een kleine variant drukt het woord yoga de toestand uit, waarin de ‘waarneembare mens’ ook verbonden is met de ‘wezenlijke mens’, dat wil zeggen waarin de mens zijn ware aard heeft herkregen en er in overeenstemming mee leeft.
De yogatechniek, hoe deze ook mag zijn, is een discipline, waardoor de mens tracht tot de staat van yoga te komen.”
— Indiakundige Jean Herbert[4]

De Jivatma, de menselijke ziel of individueel bewustzijn, is een deel van Paramatma (Overziel, Goddelijke Werkelijkheid, Brahman). Jivatma verenigd zich weer met Paramatma door yoga.[5]

Op het pad van de hoge yoga kan de yogi vermogens krijgen, die siddhi‘s genoemd worden. Een meester in die siddhi’s is een siddha (Adept).

Avidya en Kaivalya

Ellende (klesa) is er, omdat men de eigen werkelijke aard niet kent (avidya, onwetendheid). Jivatman (purusha) is in de materie van prakriti gewikkeld en daardoor voor zichzelf verborgen geraakt.

Die Waarheid, die in ons verborgen ligt, kan enkel met de discipline van yoga worden ontdekt. De yogi mediteert, reist naar binnen, zuivert de ‘voertuigen’ (koshas, de instrumenten waardoor het Zelf in de wereld functioneert), ruimt obstakels op en neemt sluiers weg, die de yogi het zicht op het stralende Zelf ontnemen.

Er kunnen vele levens over heen gaan eer men de Weg van de yogi betreedt, het doel bereikt en al het verzameld karma heeft afgewerkt.

Als de zuiver fysieke oefeningen worden gescheiden van de ‘hogere yoga’ en de essentiële yoga-leringen, blijft er slechts een ‘wetenschap van lichamelijke ontwikkeling’ over. Het ware doel (Zelf-realisatie, het bereiken van Kaivalya, Bevrijding) en de techniek van yoga wordt dan verkeerd voorgesteld.[6]

Geschriften

Het zesde hoofdstuk van de Bhagavad Gita (een boek uit de Mahabharata, vermoedelijk uit de 3e eeuw v.Chr.) is voor velen de belangrijkste tekst over yoga. In dit hoofdstuk wordt de held-krijger Arjoena door zijn wagenmenner – die zich aan hem heeft geopenbaard als de god Krishna – aangespoord om de koninklijke weg van de yoga te gaan.

Als het klassieke standaardwerk over yoga geldt echter de Yogasoetra’s van Patanjali, die het niveau van de yogatechniek verhoogde en, hoewel hij vooral de praktijk behandelde, daaraan een metafysische grondslag gaf. De yoga, die zich theoretisch sterk op de samkhya oriënteerde, werd nu een eigen ‘filosofische richting’, ofwel een darsana.

Van het werk van Srila Vyasadeva wordt gezegd dat het ons in staat zou stellen om de materiële toestand te verlaten en op te gaan in eeuwige spirituele existentie samen met de ziel als persoonlijkheid.

Het werk van Srila Vyasadeva onderscheidt zich in die zin, dat de lezer van zijn boeken informatie krijgt over de Persoonlijke aspecten en kwaliteiten van De Heer, waardoor hij op kan stijgen tot de, volgens de Veda’s, hoogste realisatie binnen het beoefenen van spirituele activiteiten.

Yoga en religies

Boeddha wordt vaak de Mahayogi, de grote Yogi, genoemd. Het Maya leert een opklimmende reeks van meditaties en contemplaties, die de samadhi, de mystieke, visionaire extase, waarin men het Nirvana (“zonder woud”, van nir “zonder” en vana “woud”) ervaart.

Verder schreef Paramahansa Yogananda in Autobiografie van een yogi over de verbondenheid van de tot stof verblijvende Mahavatar Babaji die samen met Jezus Christus samenwerkten aan de omzetting van het goddelijke plan voor de aarde in dit tijdperk. Hun opdracht zou eruit bestaan, naties te inspireren oorlogenracisme, religieus sektarisme en materialisme op te geven.[7]

Waar Krishna bekendstaat als ‘gopi-vandana’ , de lieveling van Zijn dienaressen, die altijd ergens in het woud is te vinden, is de onpersoonlijke gloed (ook wel brahma-jyoti genoemd) een afgeleide vorm van bewustwording aangaande de Absolute Persoon.

De religieuze aspecten van yoga vormen in de sinds de in de jaren zeventig ontstane dialoog tussen christelijke theologie en Indiakunde een belangrijk thema.

Vier hoofdstelsels

De Yogasoetra’s van Patanjali beschrijven de raja-yoga, waarvan de hatha-yoga de basis vormt. Traditiegetrouw houdt men vier hoofdstelsels van de yoga aan:[4]

 • Jñāna-yoga: de yoga van onderzoek langs de weg van het intellect, voortgezet tot voorbij de gebruikelijke mentale begrenzing;[4]
 • Bhakti-yoga: de yoga van liefde en toewijding voor God, de Allerhoogste, hetzij door een voorstelling van het goddelijke door een object of door een persoon in wie men het goddelijke ziet;[4]
 • Raja-yoga: de yoga van de naar binnen gerichte concentratie;[4]
 • Karma-yoga: de yoga van handeling zonder gehechtheid en zonder eigen belang. Deze yoga wordt in de praktijk vaak gecombineerd met bhakti-yoga.[4]

De acht geledingen van raja-yoga

De acht geledingen (ashtanga) van raja-yoga worden beschreven in de tweede pada van de Yogasoetra’s. Het betreft de volgende niveaus:

Fysieke vormen van yoga

In het westen is er pas een beduidende aandacht voor de beoefening van yoga sinds de laatste helft van de twintigste eeuw.

Meestal gaat het daarbij om ontspanningsoefeningen uit de hatha-yoga, die als heilzaam worden ervaren bij door een jachtig leven opgebouwde spanningen.

De hoofdvorm van de fysieke yoga is hatha-yoga die voor het eerst ruim gedocumenteerd werd in de Hatha Yoga Pradipika in de 15e eeuw n.Chr. In het westen wordt yoga gezien als bevorderlijk voor de gezondheid en wordt het vaak zonder religieuze bedoelingen beoefend.

Wetenschappelijk is de yoga-ademhaling onder andere onderzocht aan het Columbia College of Physicians and Surgeons in New York. Hieruit bleek dat de yoga-ademhaling een methode is die het autonome zenuwstelsel in balans brengt; ze bleek psychologische en stressgerelateerde klachten te beïnvloeden. De onderzoekers richtten zich op technieken uit de sudarshan kriya.[8] Hatha-yoga bestaat grotendeels uit asana’s (lichaamshoudingen) en pranayama (ademhalingstechnieken). De hatha-yoga vormt de basis voor veel andere, verder ontwikkelde soorten fysieke yoga.

Ashtanga vinyasa yoga en het vergelijkbare poweryoga zijn eveneens fysieke yogasoorten, waarbij verschillende lichaamsposities elkaar in yogaseries opvolgen. Dit wordt bij deze yoga’s een flow genoemd. Deze yogavormen vragen meer kracht, uithoudingsvermogen en balans. Andere soorten yoga die teruggaan op de basis van hatha-yoga zijn: iyengar-yogasivananda-yogabikram-yogaanusara-yoga en de yogaleer van Indra Devi. Verder hebben Pilates en de Vijf Tibetanen verwantschap met hatha-yoga.

Natya-yoga is de weg van bhakti-yoga en hatha-yoga. Deze yogasoort wordt dansend uitgevoerd en wordt daarom ook wel dansyoga genoemd.

Een in de VS populaire, hoofdzakelijk op mannen gerichte vorm van yoga is broga, afgeleid van het Engelse brother yoga. Het werd in 2009 ontwikkeld door Robert Sidoti en legt vooral de nadruk op lichamelijke kracht, atletisch vermogen en soepelheid.[9]

Al verscheidene jaren is yoga speciaal voor kinderen in opkomst, de zgn kinderyoga, hier leren kinderen o.a. beter met stress om te gaan, zonder prestatiedruk.[bron?]

Andere yogasoorten

Chakra-yoga is een spirituele benadering van de energievelden in het lichaam, chakra’s genoemd. Volgens deze filosofie kent elk menselijk lichaam zeven zogenoemde energieke lichamelijke wielen. Deze wielen zouden in een snel tempo ronddraaien en de levensenergie door het lichaam heen laten gaan.

De yoga nidra (slaap van de yogi’s’) is een geestelijke voorbereiding op de beoefening van yoga en yogamethode op zich. Tantra’s zijn mystieke spreuken die deel uitmaken van de tantra-yoga, ook wel tantrische yoga. De mantra-yoga is eveneens op mystieke spreuken en geluidsvibraties gebaseerd, mantra’s genoemd.

Vishna’s zijn yogahoudingen die onder andere toegepast worden binnen de kum nye.[bron?] Hier gaan ze ervan uit dat wanneer een persoon volledig in balans is, hij deze vishna-oefeningen moeiteloos moet kunnen uitvoeren. Het fysieke lichaam wordt gezien als klankbord voor het energetische lichaam en als daar een blokkade huist, dan kan het fysieke lichaam deze oefening niet aan. Vaak worden de vishna’s gebruikt als examenmomenten voor leerlingen in opleiding.

Kundalini-yoga is gebaseerd op het opwekken van de psychische kracht, ook wel de goddelijke kracht (slangenkrachtkundalini) in het lichaam te wekken en te laten opstijgen en zo de verlossing te realiseren. Deze methode verlangt controle over de automatisch verlopende lichaamsprocessen.

Andere vormen en soorten van yoga zijn:

Bronnen, noten en/of referenties Flood, Gavin, An Introduction to Hinduism. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, ISBN 0-521-43878-0, pag. 94↑ Omhoog naar:a b Longman, Dictionary of Contemporary Englisch, New Edition, Eleventh impression 1990, ISBN 0-582-84222-0 Taimni, I.K. (1961), De Yoga-Sutra’s van Patanjali, Nederlandse vertaling C. Keus, Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam, zevende druk 2014, p.6↑ Omhoog naar:a b c d e f (nl) Lysebeth, André Van (Vierde druk 1974) Yoga. Doen en begrijpen Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, ISBN 90-202-4001-3 Taimni, I.K., De Yoga-sutra’s van Patanjali, p.7 Taimni, De Yoga-Sutra’s van Patanjali, p.X Paramahansa Yogananda (eerste druk 1946) Autobiografie van een Yogi Brown RP, Gerbarg PL. (2005). Sudarshan Kriya Yogic breathing in the treatment of stress, anxiety, and depression. Part II–clinical applications and guidelines. J Altern Complement Med. 11 (4): 711-7. PMID16131297. Dorene Internicola, Broga yoga for men: more macho, less mantra, New York, 27 april 2015
Bladwijzer de permalink.

Over Theo Herbots

Fotografie: avonturen mee naar huis brengen Waar ontdekking nooit stopt Als een professionele Landschapsfotograaf met een thuisbasis in Tienen, is mijn camera altijd mijn gids. Ik heb vele jaren besteed aan het perfectioneren van mijn fotografietechnieken, maar er is altijd iets nieuws te ontdekken en te leren. Mijn camera en ik De wereld ontdekken Onze levens, onze landschappen en onze natuurlijke wonderen zorgen voor ongelooflijk veel inspiratie. Ik heb het geluk al dat moois door mijn lens te mogen bewonderen en dit te kunnen delen met vrienden, familie en gelijkgestemden. Sinds mijn jeugd heb ik het geluk gehad om fenomenale avonturen te beleven en heb ik mijn reizen gaandeweg gedocumenteerd.

2 reacties op Yoga in het stadspark Tienen ||Yoga in the city park Tienen

 1. Yoga in the sunshine is no invite for covid19.

  • Theo Herbots zeggen:

   Indeed, and the Social Distance was also taken into account.
   That is why some pictures are not clear ..
   I did not have a wide angle lens with me and because I wanted the children and the teacher all together in some pictures, I had to take pictures from too far away.
   But all in all it is still not too bad.
   Thanks for your response.
   Greetings from Tienen (Belgium)
   Theo-Herbots-Photography

Bedankt voor het langskomen - Zou het leuk vinden om te horen wat je ervan vindt!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Blijf geïnformeerd Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

  Wilt u weten wat ons bezighoudt? . U kunt op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van deze Website door u aan te melden voor de nieuwsbrief.
  We houden onze abonnees op de hoogte van het laatste nieuws, aankomende evenementen, allerlei tips, evenementen , speciale activiteiten en nog veel meer.
  Wij houden evenmin van "SPAM" als U
  Uw gegevens worden "NIET" gedeeld aan derden

  Voeg je bij 5.080 andere abonnees

 • EERSTE MAAL OP DEZE BLOG? BEKIJK DAN DEZE VIDEO

 • STATISTIEKEN LIEGEN NIET DIT ZIJN DE CIJFERS SINDS JUNI 2018 EN WORDEN DAGELIJKS AUTOMATISCH BIJGEWERKT

  Free counters!
 • SITE BEZOCHT IN DEZE LANDEN

  Free counters!
 • WAAROM INSCHRIJVEN OP DE NIEUWSBRIEF

 • WHY SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER

 • Blijf geïnformeerd Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

  Wilt u weten wat ons bezighoudt? . U kunt op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van deze Website door u aan te melden voor de nieuwsbrief.
  We houden onze abonnees op de hoogte van het laatste nieuws, aankomende evenementen, allerlei tips, evenementen , speciale activiteiten en nog veel meer.
  Wij houden evenmin van "SPAM" als U
  Uw gegevens worden "NIET" gedeeld aan derden

  Voeg je bij 5.080 andere abonnees

 • DE TALRIJKE “GRATIS” TIPS EN ADVIEZEN KOSTEN TIJD EN GELD

  Steun deze blog met een kleine Bijdrage

  Het bijhouden van deze Blog kost Tijd, Energie en Geld. Elke "Vrijwillige" bijdrage kan me helpen om nog betere diensten te verlenen waar Iedereen van mee-geniet en zodat deze Prachtige Stad Wereldwijd bekend geraak. Alvast bedankt Theo-Herbots

  €5,00