• Blijf geïnformeerd Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

  WORD LID 😀😍
  DOE MEE 💙
  Het heeft veel voordelen om lid te worden van deze Blog✅
  Wilt u weten wat ons bezighoudt? ✅.
  U kunt op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van deze Website door u aan te melden voor de nieuwsbrief. ✅
  We houden onze abonnees op de hoogte van Het laatste nieuws,✅
  Aankomende evenementen,✅
  Allerlei tips,✅
  speciale activiteiten✅
  En nog veel meer.✅
  Wij houden evenmin van "SPAM" als U ✅
  Uw gegevens worden "NIET" gedeeld aan derden;✅
  U ZAL ER GEEN SPIJT VAN KRIJGEN ❗❗

  Voeg je bij 5.168 andere abonnees

Yoga in het stadspark Tienen ||Yoga in the city park Tienen

Toevallig kwam ik vandaag de voorbereidingentegen van een Yoga-Activiteit in Tienen tegen.

Zoals ik steeds bereid ben om dergelijke activiteiten in beeld te brengen, heb ik ook nu niet geaarzeld om dit te doen, ondanks dat ik niet de gepaste lenzen bijhad.

Mijn Fototoestel was ingesteld op Landschapsfotografie en ik had ook de lenzen voorzien om dit te doen.

Evenwel ik heb mijn best gedaan om er toch nog iets moois van te maken.

Een les voor de toekomst dat ik “ALTIJD” “ALLE” lenzen bijheb om te kunnen overschakelen

Bekijk de foto’s hier beneden.

Onder de laatste foto geef ik wat meer uitleg wat Yoga is

KOM MEER TE WETEN OVER DE LESGEEFSTER, BEZOEK HAAR WEBSITE

De Beweegreden Tienenwww.debeweegredentienen.be

Bekijk de foto’s ook eens via de Link hier beneden

Powered by ViewBug

Bron: yoga-in-the-city-park-tienen – theoherbots

De foto’s zijn ook gepubliceerd op

https://www.viewbug.com/member/theoherbots/collection/yoga-in-the-city-park-tienen

Als toemaatje geef ik hier een video DO-In

Yoga

Naar navigatie springenNaar zoeken springenOmhoogkijkende Hond,
Een asana uit hatha-yoga

Portaal Yoga

Yoga (Sanskriet: योग, vertaald: “juk“, “verenigen”, “beheersen”, ook wel “herboren”[1] van yuj, ‘verbinden’, ‘een maken’) is een van de zes orthodoxe of astika filosofische scholen (darsana’s) van het hindoeïsmeYoga leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen, om daarmee de vereniging met God te bereiken.[2]

In zijn tweede soetra (aforisme) stelt Patanjali (2e eeuw v. Chr.): ‘Yoga is het stilzetten van de wijzigingen van het denken (Yogas citta-vrtti-nirodhah)’.[3]

In een meer alledaags, westers concept wordt met yoga hatha-yoga bedoeld: een tak van yoga die bestaat uit een systeem van oefeningen.[2]

Indiakundige Jean Herbert definieert yoga eveneens met twee betekenissen die nauw met elkaar samenhangen. Zijn definitie luidt als volgt:

” yoga is de staat waarin de mens zich onder één juk met het Goddelijke bevindt, dat wil zeggen verbonden met het Goddelijke, zoals dit wordt uitgedrukt in het woord religie.
Met een kleine variant drukt het woord yoga de toestand uit, waarin de ‘waarneembare mens’ ook verbonden is met de ‘wezenlijke mens’, dat wil zeggen waarin de mens zijn ware aard heeft herkregen en er in overeenstemming mee leeft.
De yogatechniek, hoe deze ook mag zijn, is een discipline, waardoor de mens tracht tot de staat van yoga te komen.”
— Indiakundige Jean Herbert[4]

De Jivatma, de menselijke ziel of individueel bewustzijn, is een deel van Paramatma (Overziel, Goddelijke Werkelijkheid, Brahman). Jivatma verenigd zich weer met Paramatma door yoga.[5]

Op het pad van de hoge yoga kan de yogi vermogens krijgen, die siddhi‘s genoemd worden. Een meester in die siddhi’s is een siddha (Adept).

Avidya en Kaivalya

Ellende (klesa) is er, omdat men de eigen werkelijke aard niet kent (avidya, onwetendheid). Jivatman (purusha) is in de materie van prakriti gewikkeld en daardoor voor zichzelf verborgen geraakt.

Die Waarheid, die in ons verborgen ligt, kan enkel met de discipline van yoga worden ontdekt. De yogi mediteert, reist naar binnen, zuivert de ‘voertuigen’ (koshas, de instrumenten waardoor het Zelf in de wereld functioneert), ruimt obstakels op en neemt sluiers weg, die de yogi het zicht op het stralende Zelf ontnemen.

Er kunnen vele levens over heen gaan eer men de Weg van de yogi betreedt, het doel bereikt en al het verzameld karma heeft afgewerkt.

Als de zuiver fysieke oefeningen worden gescheiden van de ‘hogere yoga’ en de essentiële yoga-leringen, blijft er slechts een ‘wetenschap van lichamelijke ontwikkeling’ over. Het ware doel (Zelf-realisatie, het bereiken van Kaivalya, Bevrijding) en de techniek van yoga wordt dan verkeerd voorgesteld.[6]

Geschriften

Het zesde hoofdstuk van de Bhagavad Gita (een boek uit de Mahabharata, vermoedelijk uit de 3e eeuw v.Chr.) is voor velen de belangrijkste tekst over yoga. In dit hoofdstuk wordt de held-krijger Arjoena door zijn wagenmenner – die zich aan hem heeft geopenbaard als de god Krishna – aangespoord om de koninklijke weg van de yoga te gaan.

Als het klassieke standaardwerk over yoga geldt echter de Yogasoetra’s van Patanjali, die het niveau van de yogatechniek verhoogde en, hoewel hij vooral de praktijk behandelde, daaraan een metafysische grondslag gaf. De yoga, die zich theoretisch sterk op de samkhya oriënteerde, werd nu een eigen ‘filosofische richting’, ofwel een darsana.

Van het werk van Srila Vyasadeva wordt gezegd dat het ons in staat zou stellen om de materiële toestand te verlaten en op te gaan in eeuwige spirituele existentie samen met de ziel als persoonlijkheid.

Het werk van Srila Vyasadeva onderscheidt zich in die zin, dat de lezer van zijn boeken informatie krijgt over de Persoonlijke aspecten en kwaliteiten van De Heer, waardoor hij op kan stijgen tot de, volgens de Veda’s, hoogste realisatie binnen het beoefenen van spirituele activiteiten.

Yoga en religies

Boeddha wordt vaak de Mahayogi, de grote Yogi, genoemd. Het Maya leert een opklimmende reeks van meditaties en contemplaties, die de samadhi, de mystieke, visionaire extase, waarin men het Nirvana (“zonder woud”, van nir “zonder” en vana “woud”) ervaart.

Verder schreef Paramahansa Yogananda in Autobiografie van een yogi over de verbondenheid van de tot stof verblijvende Mahavatar Babaji die samen met Jezus Christus samenwerkten aan de omzetting van het goddelijke plan voor de aarde in dit tijdperk. Hun opdracht zou eruit bestaan, naties te inspireren oorlogenracisme, religieus sektarisme en materialisme op te geven.[7]

Waar Krishna bekendstaat als ‘gopi-vandana’ , de lieveling van Zijn dienaressen, die altijd ergens in het woud is te vinden, is de onpersoonlijke gloed (ook wel brahma-jyoti genoemd) een afgeleide vorm van bewustwording aangaande de Absolute Persoon.

De religieuze aspecten van yoga vormen in de sinds de in de jaren zeventig ontstane dialoog tussen christelijke theologie en Indiakunde een belangrijk thema.

Vier hoofdstelsels

De Yogasoetra’s van Patanjali beschrijven de raja-yoga, waarvan de hatha-yoga de basis vormt. Traditiegetrouw houdt men vier hoofdstelsels van de yoga aan:[4]

 • Jñāna-yoga: de yoga van onderzoek langs de weg van het intellect, voortgezet tot voorbij de gebruikelijke mentale begrenzing;[4]
 • Bhakti-yoga: de yoga van liefde en toewijding voor God, de Allerhoogste, hetzij door een voorstelling van het goddelijke door een object of door een persoon in wie men het goddelijke ziet;[4]
 • Raja-yoga: de yoga van de naar binnen gerichte concentratie;[4]
 • Karma-yoga: de yoga van handeling zonder gehechtheid en zonder eigen belang. Deze yoga wordt in de praktijk vaak gecombineerd met bhakti-yoga.[4]

De acht geledingen van raja-yoga

De acht geledingen (ashtanga) van raja-yoga worden beschreven in de tweede pada van de Yogasoetra’s. Het betreft de volgende niveaus:

Fysieke vormen van yoga

In het westen is er pas een beduidende aandacht voor de beoefening van yoga sinds de laatste helft van de twintigste eeuw.

Meestal gaat het daarbij om ontspanningsoefeningen uit de hatha-yoga, die als heilzaam worden ervaren bij door een jachtig leven opgebouwde spanningen.

De hoofdvorm van de fysieke yoga is hatha-yoga die voor het eerst ruim gedocumenteerd werd in de Hatha Yoga Pradipika in de 15e eeuw n.Chr. In het westen wordt yoga gezien als bevorderlijk voor de gezondheid en wordt het vaak zonder religieuze bedoelingen beoefend.

Wetenschappelijk is de yoga-ademhaling onder andere onderzocht aan het Columbia College of Physicians and Surgeons in New York. Hieruit bleek dat de yoga-ademhaling een methode is die het autonome zenuwstelsel in balans brengt; ze bleek psychologische en stressgerelateerde klachten te beïnvloeden. De onderzoekers richtten zich op technieken uit de sudarshan kriya.[8] Hatha-yoga bestaat grotendeels uit asana’s (lichaamshoudingen) en pranayama (ademhalingstechnieken). De hatha-yoga vormt de basis voor veel andere, verder ontwikkelde soorten fysieke yoga.

Ashtanga vinyasa yoga en het vergelijkbare poweryoga zijn eveneens fysieke yogasoorten, waarbij verschillende lichaamsposities elkaar in yogaseries opvolgen. Dit wordt bij deze yoga’s een flow genoemd. Deze yogavormen vragen meer kracht, uithoudingsvermogen en balans. Andere soorten yoga die teruggaan op de basis van hatha-yoga zijn: iyengar-yogasivananda-yogabikram-yogaanusara-yoga en de yogaleer van Indra Devi. Verder hebben Pilates en de Vijf Tibetanen verwantschap met hatha-yoga.

Natya-yoga is de weg van bhakti-yoga en hatha-yoga. Deze yogasoort wordt dansend uitgevoerd en wordt daarom ook wel dansyoga genoemd.

Een in de VS populaire, hoofdzakelijk op mannen gerichte vorm van yoga is broga, afgeleid van het Engelse brother yoga. Het werd in 2009 ontwikkeld door Robert Sidoti en legt vooral de nadruk op lichamelijke kracht, atletisch vermogen en soepelheid.[9]

Al verscheidene jaren is yoga speciaal voor kinderen in opkomst, de zgn kinderyoga, hier leren kinderen o.a. beter met stress om te gaan, zonder prestatiedruk.[bron?]

Andere yogasoorten

Chakra-yoga is een spirituele benadering van de energievelden in het lichaam, chakra’s genoemd. Volgens deze filosofie kent elk menselijk lichaam zeven zogenoemde energieke lichamelijke wielen. Deze wielen zouden in een snel tempo ronddraaien en de levensenergie door het lichaam heen laten gaan.

De yoga nidra (slaap van de yogi’s’) is een geestelijke voorbereiding op de beoefening van yoga en yogamethode op zich. Tantra’s zijn mystieke spreuken die deel uitmaken van de tantra-yoga, ook wel tantrische yoga. De mantra-yoga is eveneens op mystieke spreuken en geluidsvibraties gebaseerd, mantra’s genoemd.

Vishna’s zijn yogahoudingen die onder andere toegepast worden binnen de kum nye.[bron?] Hier gaan ze ervan uit dat wanneer een persoon volledig in balans is, hij deze vishna-oefeningen moeiteloos moet kunnen uitvoeren. Het fysieke lichaam wordt gezien als klankbord voor het energetische lichaam en als daar een blokkade huist, dan kan het fysieke lichaam deze oefening niet aan. Vaak worden de vishna’s gebruikt als examenmomenten voor leerlingen in opleiding.

Kundalini-yoga is gebaseerd op het opwekken van de psychische kracht, ook wel de goddelijke kracht (slangenkrachtkundalini) in het lichaam te wekken en te laten opstijgen en zo de verlossing te realiseren. Deze methode verlangt controle over de automatisch verlopende lichaamsprocessen.

Andere vormen en soorten van yoga zijn:

Bronnen, noten en/of referenties Flood, Gavin, An Introduction to Hinduism. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, ISBN 0-521-43878-0, pag. 94↑ Omhoog naar:a b Longman, Dictionary of Contemporary Englisch, New Edition, Eleventh impression 1990, ISBN 0-582-84222-0 Taimni, I.K. (1961), De Yoga-Sutra’s van Patanjali, Nederlandse vertaling C. Keus, Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam, zevende druk 2014, p.6↑ Omhoog naar:a b c d e f (nl) Lysebeth, André Van (Vierde druk 1974) Yoga. Doen en begrijpen Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, ISBN 90-202-4001-3 Taimni, I.K., De Yoga-sutra’s van Patanjali, p.7 Taimni, De Yoga-Sutra’s van Patanjali, p.X Paramahansa Yogananda (eerste druk 1946) Autobiografie van een Yogi Brown RP, Gerbarg PL. (2005). Sudarshan Kriya Yogic breathing in the treatment of stress, anxiety, and depression. Part II–clinical applications and guidelines. J Altern Complement Med. 11 (4): 711-7. PMID16131297. Dorene Internicola, Broga yoga for men: more macho, less mantra, New York, 27 april 2015
Bladwijzer de permalink.

Over Theo Herbots

Welkom bij Theo-Herbots- De bron waar je altijd op kunt vertrouwen 💙Mijn eigen passieproject dat gevuld is met unieke en boeiende content.💥 Ontdek mijn website en alles wat ik te bieden heb; misschien zal ik ook jouw eigen passies doen ontbranden.❤ VERGEET NIET HIER BENEDEN EEN REACTIE TE GEVEN ZODAT IK WEET WAT U HET MEESTE BOEIT EN WELKE AANPASSINGEN AAN DE BLOG KAN AANBRENGEN✅✅ EN OOK EENS VOLLEDIG NAAR BENEDEN TE SCHROLLEN, ZODAT U GEEN BELANGRIJKE INFORMATIE 💌 MIST THEO 😀😍

2 reacties op Yoga in het stadspark Tienen ||Yoga in the city park Tienen

 1. Yoga in the sunshine is no invite for covid19.

  • Theo Herbots zeggen:

   Indeed, and the Social Distance was also taken into account.
   That is why some pictures are not clear ..
   I did not have a wide angle lens with me and because I wanted the children and the teacher all together in some pictures, I had to take pictures from too far away.
   But all in all it is still not too bad.
   Thanks for your response.
   Greetings from Tienen (Belgium)
   Theo-Herbots-Photography

Bedankt voor het langskomen - Zou het leuk vinden om te horen wat je ervan vindt! Als ervaren en bedreven Fotojournalist streeft Theo-Herbots-Foto-Journalist er altijd naar om zijn services zo goed mogelijk te verbeteren. Feedback helpt Theo-Herbots-Foto-Journalist beter te begrijpen waar zijn Lezers naar op zoek zijn, zoals de nieuwste technologische ontwikkelingen en trends in de fotojournalistiek. Gezondheid of eender wat

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • SITE BEZOCHT IN DEZE LANDEN

  Free counters!
 • STATISTIEKEN LIEGEN NIET DIT ZIJN DE CIJFERS SINDS JUNI 2018 EN WORDEN DAGELIJKS AUTOMATISCH BIJGEWERKT

  Free counters!
 • MEER OVER MIJ

 • WAAROM INSCHRIJVEN OP DE NIEUWSBRIEF

 • WHY SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER

 • Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

  Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

  Voeg je bij 5.168 andere abonnees

 • MIJN BLOG IS MINDER LEUK ZONDER U
  IK BEN EEN STUDENT VAN HET LEVEN; IK ZIE SCHOONHEID IN DE NATUUR, MENSEN EN DE WERELD OM ME HEEN, KLEINE DETAILS EN COMPLEET ZICHT. 
  ZONDER HET VERMOGEN OM EEN IDEE OF CONCEPT TE VERWEZENLIJKEN, ZOU KUNST NIET BESTAAN. 
  MIJN WERK IS EEN CONSTANTE ZOEKTOCHT NAAR DE BESTE MANIER OM DE IDEEËN DIE IK HEB OVER MEZELF EN DE WERELD WAARIN IK LEEF TE INTERPRETEREN. 
  IK BEPERK ME NIET TOT ÉÉN MEDIUM, STIJL OF CONCEPT. 
  INSPIRATIE EN IDEEËN VERANDEREN. 
  MIJN KENNIS VERANDERT EN GROEIT. ELK STUK DAT IK MAAK, IS TEGELIJKERTIJD EEN VERLENGSTUK VAN HET VERLEDEN, WAAR IK VANDAAN KOM EN WAT IK HEB GELEERD, EN EEN VOORUITBLIK OP DE TOEKOMST, WAAR IK HEEN GA. 
  IK BESCHOUW MEZELF NIET ALLEEN ALS EEN FOTOGRAAF, ZOALS SOMMIGEN MISSCHIEN DENKEN ALS ZE NAAR MIJN WERK KIJKEN.
  IK BEN EEN SCHRIJVER, EEN FOTOGRAAF, EEN KUNSTENAAR EN GEZONDHEIDSADVISEUR. 
  ALS EEN BEZOEKER EVEN STILSTAAT OM EEN FOTO, EEN FOTOCOLLAGE OF EEN ANDER WERK DAT IK HEB GEMAAKT OP MIJN BLOG, TE BEKIJKEN EN EROVER NA TE DENKEN, DAN BEN IK IN MIJN WERK GESLAAGD.
  BEKIJK DIT HELE BERICHT AUB
 • BLIJF GEÏNFORMEERD

  ABONNEER JE OP DIT BLOG D.M.V. E-MAIL
  WILT U WETEN WAT ONS BEZIGHOUDT? .
  U KUNT OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN DEZE WEBSITE DOOR U AAN TE MELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF.

  WE HOUDEN ONZE ABONNEES OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS, AANKOMENDE EVENEMENTEN, ALLERLEI TIPS, SPECIALE ACTIVITEITEN EN NOG VEEL MEER.

  WIJ HOUDEN EVENMIN VAN “SPAM” ALS U UW GEGEVENS WORDEN “NIET” GEDEELD AAN DERDEN

  VOEG JE BIJ DE MEER DAN 5.000 ANDERE ABONNEES

  DOE ZOALS ZIJ

 • IK HEB OOK REEDS IN DEZE GEPUBLICEERD

 • weinigen hebben er in geloofd

 • Meest recente berichten