• Blijf geïnformeerd Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

  WORD LID 😀😍
  DOE MEE 💙
  Het heeft veel voordelen om lid te worden van deze Blog✅
  Wilt u weten wat ons bezighoudt? ✅.
  U kunt op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van deze Website door u aan te melden voor de nieuwsbrief. ✅
  We houden onze abonnees op de hoogte van Het laatste nieuws,✅
  Aankomende evenementen,✅
  Allerlei tips,✅
  speciale activiteiten✅
  En nog veel meer.✅
  Wij houden evenmin van "SPAM" als U ✅
  Uw gegevens worden "NIET" gedeeld aan derden;✅
  U ZAL ER GEEN SPIJT VAN KRIJGEN ❗❗

  Voeg je bij 5.166 andere abonnees

Bericht van WordPress 50 likes

Translate Here Selecteer een taal​▼   Bericht van WordPress Gefeliciteerd met het behalen van 50 totale likes op Groeten Uit Tienen. En dat op slechts… Lees Verder

#HLNTienen NOOIT MEER OORLOG !!!/ NEVER WAR AGAIN !!! /KEIN KRIEG MEHR !!! / PLUS DE GUERRE !! 👏⚠️⚠️🔆

Ik heb dit artikel reeds een hele tijd geleden geschreven, maar omdat oorlog de belangrijkste oorzaak is van de huidige vluchtelingenstroom in Europa en ik… Lees Verder

Deze site mogelijk dank zij FutureNet Success System en Organogold

Translate Here Selecteer een taal​▼Selecteer een taal​▼   Deze site is mogelijk dankzij mijn verdiensten ( zie hier beneden) Ik doe alles op deze site… Lees Verder

Tienen Kloosters ./ Monasteries / Klöster / Monastères

Bezienswaardigheden Tienen

Onder de Slideshare met alle info (in het Nederlands), de gewone beschrijving  wellke hier kan vertaald worden

Abdijhoeve ‘Maagdendaal’ – Oplinter

Abdijhoeve Maagdendaal

De vierkantshoeve uit de 17de- 18de eeuw fungeerde als kloosterboerderij en maakte deel uit van de cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaal, gesticht rond 1215. De bewaarde elementen dateren uit de 17de en 18de eeuw. Van de abdij bleef eveneens de barokke toegangspoort met onleesbaar opschrift en datering (1661) bewaard.

 

 

 

Begijnhof

BegijnhofEen begijnhof was een wereld op zich. Dit kwam doordat deze hoven aan de stadsrand gelegen waren en ook ommuurd waren. Begijnen waren godvruchtige vrouwen, wonend in aparte woningen maar verenigd in een gemeenschap. Ze waren aan een mystieke regel onderworpen, maar vormden geen kloosterorde. Wel droegen ze specifieke kleding, kwamen weinig buiten hun muren en betaalden belastingen, omdat ze niet onderworpen waren aan de gelofte van armoede. Verder onderwierpen ze zich aan het gezag van hun oversten, de zogenaamde regentessen of grootjuffrouwen. Wat ze bezaten, behielden ze zolang ze leefden.

Aan de hand van een brief uit november 1202 van Geldolf van Ryckel, abt van de Sint-Geertruiabdij te Leuven, zou men kunnen zeggen dat dit begijnhof al voor 1202 bestond. Vermoedelijk werd het begijnhof eerder rond 1240 gesticht is. Zeker is dat al in 1245 de bouwwerken aan hun kerk startten. In 1250 zegende een hulpbisschop deze in aanbouw zijnde kerk in. Door verscheidene schenkingen vergrootten de begijnen gaandeweg hun domein. Enkele oude bronnen zeggen dat de gemeenschap al snel groeide naar 300 begijnen. In 1754 bestond het Begijnhof uit 57 huizen, naast het gemeenschappelijk Convent, de Infirmerie en het “Contoir”. Opvallend was dat vele van de begijnen van goede afkomst waren. Het aantal begijnen slonk echter zienderogen.

Tijdens de Franse revolutie werd het begijnhof afgeschaft en kwamen de goederen in handen van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. In 1823 waren er nog slechts 27 begijntjes overgebleven. Sommigen gaven onderwijs aan arme meisjes. Het laatste begijntje, Anne Catherine Kestens, stierf op de gezegende leeftijd van 79 jaar, op 19 maart 1866. Bij bombardementen in 1944 werden de meeste huisjes van het begijnhof vernield.

Cellebroederskapel en -klooster

CellebroederskapelIn de huidige Kapucijnenstraat bevond zich het kleine klooster van de Lollarden. Dit klooster werd rond 1300 door twee Brusselse broeders opgericht. Deze Lollarden hielden zich toen vooral bezig met ziekenverzorging en het begraven van doden. (‘lollen’ betekent in het Middelnederlands ‘prevelen’). Vanaf 1441 werden ze Cellebroeders genoemd. Deze naam is afkomstig van het Latijnse ‘cella’ wat kamertje betekent, waarin de broeders zelf woonden of waar ze de zieken en krankzinnigen verzorgden. Op het einde van de 16de eeuw had de stad veel te lijden onder oorlogsgeweld en besmettelijke ziekten. De Tiense bevolking werd op het einde van deze eeuw met een derde verminderd. Tot overmaat van ramp vielen vijandelijke troepen in 1589 de stad binnen waarbij het klooster vernield werd.

In de 17de eeuw schonk de stad de kloosterorde een nieuwe woonplaats in de Veldbornstraat op voorwaarde dat de broeders hun diensten aan de gemeenschap zouden voortzetten. Nieuwe gebouwen werden opgericht en in de 18de eeuw uitgebreid. Zo verrees in 1773 de kapel in Lodewijk XVI-stijl. Ook dit klooster werd niet gespaard tijdens de Franse overheersing. De broeders moesten vluchten en konden pas vijf jaar later terugkeren naar hun geplunderd klooster.

De Cellebroeders kochten de huizen van Ponsaert, Ark van Noë en de Renesse aan. Toch was al het leed nog niet geleden. Op 30 juli 1930 ontstond er een brand in de gebouwen langs de kant de Renesse, waardoor men in 1931 een nieuw gebouw diende op te trekken.

Klooster van de Annuntiaten

Klooster van de AnnuntianenHet oorspronkelijk vierkant grondplan werd tamelijk goed bewaard. De twee vleugels werden grondig gerestaureerd. Het klooster is volledig in traditionele bak- en zandsteenstijl opgetrokken. De twee gerestaureerde gevels langs de oostkant rusten op een onderbouw in kwartsiet met afschuining in kalkzandsteen. De vensteromlijstingen van de verlaagde kruisvensters werden grotendeels vernieuwd en de kruiskozijnen werden verwijderd. Centraal in het gebouw is een eenvoudige vernieuwde rondboogdeur ingewerkt. Speklagen accentueren de horizontale geledingen van het klooster. De steigergaten zijn in de zandstenen kroonlijst ingewerkt.

Billighouthoeve – Breisem

BillighouthoeveDe vierkanthoeve uit de 18de eeuw heeft een indrukwekkende schuur. De hoeve behoorde tot aan de Franse Revolutie toe aan de Abdij van Kornelismunster bij Aken en was gekend onder de naam Hof ter Bonbroeck.

 

 

 

Bogaardenklooster

BoggaardenkloosterDe bogaarden of beggaarden waren de mannelijke tegenhangers van de begijnen. Qua organisatie hadden zij veel overeenkomsten met de begijnen. Het was een groep vrome mannen, die men oorspronkelijk ‘beguini’ en vanaf circa 1250 ‘beghardi’ ging noemen. Zij leefden net als hun vrouwelijke tegenhangers in afzonderlijke woningen, die gegroepeerd waren rond een centraal kerkgebouw. Hoewel zij hetzelfde habijt droegen en mekaar onderling steunden door het organiseren van een aantal centrale voorzieningen, zoals ziekenverpleging en dodenbegraving, waren ze oorspronkelijk aan geen enkele orderegel verbonden.

De bogaarden waren economisch vooral actief in de textielindustrie, die in deze periode in alle Brabantse steden een hoge bloei kende. Ze mochten een groot gedeelte van hun winsten voor eigen rekening bewaren, waardoor zij een vrij onafhankelijk bestaan kenden.

In de 13de en de 14de eeuw vielen ze, net als hun vrouwelijke tegenhangers, ten prooi aan een reeks vervolgingen op beschuldiging van ketterij. Daarna evolueerde de lekengemeenschap steeds meer naar een echte kloostergemeenschap met geestelijken en broeders.

Om hun samenlevingsvorm enigszins te regulariseren, namen de meeste bogaardenhuizen in de eerste helft van de 14de eeuw de regel van de reguliere derde orde Sint-Franciscus aan. Omdat de lakenindustrie toen ook over haar hoogtepunt heen was, onderwierpen de Tiense bogaarden zich aan het kapittel van Zepperen, waar zich het moederklooster bevond.

Tijdens de verwoesting van Tienen in 1635 gingen de oorspronkelijke gebouwen volledig in vlammen op, waarbij ook het kloosterarchief verloren ging. Men ging snel met de wederopbouw van start en er werd ook aan bezitsuitbreiding gedaan, zodat de goederen van het klooster zich in de loop van de 17de eeuw uitstrekten tot aan de achterzijde van de woningen van het huidige Torsinplein. Ten tijde van de Franse revolutie werd het klooster opgeheven en herbestemd tot een gendarmeriekazerne. In de loop van de 19de eeuw werd het vroegere klooster in kleine loten verkocht en omgevormd tot particuliere woningen.

Het huidige gebouw dateert uit de 18de eeuw. Het kwam op de plaats van andere oudere kloosterdependances. De voorgevel, bestaande uit vijf vensters en een deur, wordt bekroond met een driehoekig fronton met laadvenster. Op de zolderverdieping bevond zich een graanschuur. Het gelijkvloers bestond uit een ontvangstruimte en de gemeenschappelijke vertrekken van de kloosterlingen. Op de verdieping lagen de slaapvertrekken van de prior en andere hogere geestelijken. De gevels werden opgetrokken in bruinrode baksteen en zijn voorzien van hoekkettingen en raamomlijstingen uit witte Gobertangesteen. Ook de sokkel van de voorgevel en de dakrand met steigergaten zijn vervaardigd in kalkzandsteen.

Kabbeekklooster

KabbeekkloosterHet poortgebouw, gelegen aan de Gilainstraat, was de hoofdtoegang tot het Kabbeekklooster. De twee vleugels op het L-vormig grondplan zijn de enige 17de-eeuwse restanten in traditionele stijl van het oorspronkelijke Augustinessenklooster van Kabbeek. Een vleugel, op een dakkapel gedateerd 1657, en haaks op de kapel geplaatst, bestaat uit twee bouwlagen en dertien traveeën. De kruisvensters met uitspringende tussendorpels hebben een wigvormig ontlastingssysteem. In het dak zijn drie, als klokgevels uitgewerkte dakkapellen aangebracht.

De bakstenen kapel van zes traveeën afgesloten door een vijfzijdige absis, heeft aan de buitenkant schaars aangewende speklagen. De gewelven op steekboogribben steunen op consoles van renaissancistische inspiratie. Onder de rondboogvensters, die verzonken liggen in het metselwerk, loopt een uitspringende druiplijst. Langs de zuidzijde geeft een barokke deur toegang tot de kapel. De kapel is gedateerd op een gevelsteen in de absis en op de barokke poort.

Het geheel werd later eigendom van de Grauwzusters. In de jaren twintig werden de gebouwen gerestaureerd. Nu maken zij deel uit van het aanpalende ziekenhuis Campus Mariëndal.

xxxxx

Vriendelijke Groet

Theo Herbots

Ordinary

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geschiedenis van Tienen // History of Tienen Belgium

Translate Here Selecteer een taal​▼   Geschiedenis van Tienen Dit artikel behandelt de geschiedenis van de stad Tienen. Inhoud 1 Stenen tijdperk 2 Tijd van… Lees Verder

Queen Mathilde of Belgium

Dat deze site in de smaak valt bewijst dat ook Koningin Mathilde van België en Toerisme Vlaanderen mijn Tweets via deze site volgen op Twitter… Lees Verder

We #love the 90’s

We love the 90’s LionsReuzenrad-Programma “Zaterdag 1 april – 18.00 tot 24.00 uur – Lions 50 Bar” Ik geef u alvast 116 video’s als voorsmaakje, bekijk… Lees Verder

Lions Reuzenrad programma dag 1 / Lions Ferris program Day 1

Bericht in aansluiting op bericht LionsReuzenrad Motown Supremacy Vrijdag 31 maart – 19.30 tot 20.45 uur – Podium Grote Markt Sponsor: Stijn Pans Drie dames… Lees Verder

Hier en daar een boom planten

Het is een mooi initiatief van deze Blogger, een initiatief dat navolging verdient. Ik publiceer nu enkel de links die hij heeft aangebracht in zijn… Lees Verder

Beiaardconcerten in Tienen // Bells concert in Tienen

Beiaardconcerten De beiaard van de Sint-Germanuskerk bestaat uit 54 klokken. Tijdens de zomermaanden wordt hij bespeeld door de stadsbeiaardier en of door gastbeiaardiers uit binnen-… Lees Verder

Love Theo Herbots and Tienen

Ik hou van mezelf (wat lang niet zo is geweest en ik werd toen ook niet geliefd) Ik geloof in mezelf (wat lang niet zo… Lees Verder

Suikerrock 2015

In deze serie ga ik de belangrijkste optredens op Suikerrock Publiceren Vriendelijke Groet Theo Herbots Conquer

Toerisme in Tienen

Vindt alles over Toerisme in Tienen in volgende slideshare Mochten de teksten te klein overkomen klik dan op de tekening PDF onder de Slideshare en… Lees Verder

Visit / Bezoek Groeten uit Tienen Social

Brand Tracker==>> #TheoHerbotsTV Met #love Bezoek de twee Google+ kanalen, de één is een profesionele, de andere een gewone, bekijk het verschil Bezoek de twee… Lees Verder

Lenteschoonmaak in Tienen “GROOT SUCCES”

De Grote Lenteschoonmaak was een groot succes. Wat ik het leukste vond Ik heb mensen bezig gezien van heel veel verschillende culturen, geloofsovertuigingen en politieke… Lees Verder

Lions Reuzenrad Tienen

HET IS NIET ALLEEN HET REUZENRAD, MAAR DAARBUITEN OOK NOG HEEL WAT ANDERE ACTIVITEITEN ROND 50 JAAR LIONSCLUB-TIENEN 50 jaar Lions Club, 50 jaar initiatieven… Lees Verder

Video’s SuikerRock Tienen 2016

In de serie video’s hier beneden komen alle belangrijkste optredens op video over suikerrock 2016 Tienen Alvast een voorproefje Vriendelijke Groet Theo Herbots Luck

Horse Procession in Hakendover

paardenprocessie Paarden in Hakendover. Paardenprocessie te Hakendover op paasmaandag. Processie te Hakendover op paasmaandag. Een bijzondere vorm van processie is de paardenprocessie. In de Lage… Lees Verder

Tienen (Frans: Tirlemont) City in Belgium

Tienen Zie Tienen (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Tienen. Tienen Stad in België Geografie Gewest Vlaanderen Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Leuven Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere 71,77 km²… Lees Verder

Be a real VIP @ Suikerrock 2017!

Feel the vibe, taste the sweetness! De 31ste editie van het Tiense stadsfestival Suikerrock komt er met rassenschreden aan, en ook deze editie ziet er… Lees Verder

 • SITE BEZOCHT IN DEZE LANDEN

  Free counters!
 • STATISTIEKEN LIEGEN NIET DIT ZIJN DE CIJFERS SINDS JUNI 2018 EN WORDEN DAGELIJKS AUTOMATISCH BIJGEWERKT

  Free counters!
 • MEER OVER MIJ

 • WAAROM INSCHRIJVEN OP DE NIEUWSBRIEF

 • WHY SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER

 • Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

  Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

  Voeg je bij 5.166 andere abonnees

 • MIJN BLOG IS MINDER LEUK ZONDER U
  IK BEN EEN STUDENT VAN HET LEVEN; IK ZIE SCHOONHEID IN DE NATUUR, MENSEN EN DE WERELD OM ME HEEN, KLEINE DETAILS EN COMPLEET ZICHT. 
  ZONDER HET VERMOGEN OM EEN IDEE OF CONCEPT TE VERWEZENLIJKEN, ZOU KUNST NIET BESTAAN. 
  MIJN WERK IS EEN CONSTANTE ZOEKTOCHT NAAR DE BESTE MANIER OM DE IDEEËN DIE IK HEB OVER MEZELF EN DE WERELD WAARIN IK LEEF TE INTERPRETEREN. 
  IK BEPERK ME NIET TOT ÉÉN MEDIUM, STIJL OF CONCEPT. 
  INSPIRATIE EN IDEEËN VERANDEREN. 
  MIJN KENNIS VERANDERT EN GROEIT. ELK STUK DAT IK MAAK, IS TEGELIJKERTIJD EEN VERLENGSTUK VAN HET VERLEDEN, WAAR IK VANDAAN KOM EN WAT IK HEB GELEERD, EN EEN VOORUITBLIK OP DE TOEKOMST, WAAR IK HEEN GA. 
  IK BESCHOUW MEZELF NIET ALLEEN ALS EEN FOTOGRAAF, ZOALS SOMMIGEN MISSCHIEN DENKEN ALS ZE NAAR MIJN WERK KIJKEN.
  IK BEN EEN SCHRIJVER, EEN FOTOGRAAF, EEN KUNSTENAAR EN GEZONDHEIDSADVISEUR. 
  ALS EEN BEZOEKER EVEN STILSTAAT OM EEN FOTO, EEN FOTOCOLLAGE OF EEN ANDER WERK DAT IK HEB GEMAAKT OP MIJN BLOG, TE BEKIJKEN EN EROVER NA TE DENKEN, DAN BEN IK IN MIJN WERK GESLAAGD.
  BEKIJK DIT HELE BERICHT AUB
 • BLIJF GEÏNFORMEERD

  ABONNEER JE OP DIT BLOG D.M.V. E-MAIL
  WILT U WETEN WAT ONS BEZIGHOUDT? .
  U KUNT OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN DEZE WEBSITE DOOR U AAN TE MELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF.

  WE HOUDEN ONZE ABONNEES OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS, AANKOMENDE EVENEMENTEN, ALLERLEI TIPS, SPECIALE ACTIVITEITEN EN NOG VEEL MEER.

  WIJ HOUDEN EVENMIN VAN “SPAM” ALS U UW GEGEVENS WORDEN “NIET” GEDEELD AAN DERDEN

  VOEG JE BIJ DE MEER DAN 5.000 ANDERE ABONNEES

  DOE ZOALS ZIJ

 • IK HEB OOK REEDS IN DEZE GEPUBLICEERD

 • weinigen hebben er in geloofd

 • Meest recente berichten