Ik droom van Zuid Afrika |Ek droom van Suid-Afrika |I dream of South Africa❤️❤️❤️

Advertenties

Ik droom van Zuid-Afrika

Reeds als kind droomde ik van Zuid-Afrika

Elk boekje dat ik kon vinden over de eerste Vlaamse en Nederlandse Boeren die zich in dit prachtige land gingen vestigen om een nieuw leven te beginnen.

Ook de geschiedenis rond de twee pijnlijke Boerenoorlogen en ook hoe het er nu aan toe gaat.

Het is dan ook een droom om er volgend jaar een rondreis te maken. Niet met een reisagentschap maar met de mensen ter plaatse.

land van mijn dromen

Zuid-Afrika

Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Europese geschiedenis in Zuid-Afrika

Van
VOC Tussenstation (1652)
tot en met de
Republiek Zuid-Afrika (heden)
     
   
 
Uitklappen..Naar chronologie
Uitklappen..Naar militair treffen
Uitklappen..Naar onderwerp
Portaal    Zuid-Afrika
Portaal    Geschiedenis

Zuid-Afrika, officieel de Republiek Zuid-Afrika is een land dat aan de zuidpunt van Afrika ligt. Het land grenst in het noorden aan NamibiëBotswana en Zimbabwe, in het oosten aan Mozambique en Swaziland. De onafhankelijke staat Lesotho wordt in zijn geheel door Zuid-Afrika omsloten.

Zuid-Afrika heeft sinds de zeventiende eeuw een rijke koloniale geschiedenis. In 1652 kwamen de Nederlanders die op de Kaap een verversingspost voor de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) stichtten. Na anderhalve eeuw van Nederlandse kolonisatie werd de Kaapkolonie overgenomen door het Verenigd Koninkrijk. Hierop migreerden een groot aantal Nederlandstalige kolonisten, bekend als Boeren, met de Grote Trek naar het binnenland en stichtten verschillende Boerenstaten, waarvan uiteindelijk de Zuid-Afrikaansche Republiek en de Oranje Vrijstaat het belangrijkst waren. Deze republieken werden in 1902 door de Britten veroverd in de Tweede Boerenoorlog en samen met de Kaapkolonie en Natal in 1910 tot Zuid-Afrika verenigd. In de 20e eeuw werd Zuid-Afrika overschaduwd door de apartheid, een systeem van rassensegregatie waarmee de niet-blanke bevolking benadeeld werd. In 1990 werd de apartheid afgeschaft en in 1994 werd Nelson Mandela tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika verkozen.

Zuid-Afrika is een land met diverse bevolkingsgroepen en elf officiële talen, waaronder het aan het Nederlands verwante Afrikaans. Het land is een parlementaire republiek met drie hoofdsteden en is een van de meest ontwikkelde landen van het continent, maar armoede- en misdaadcijfers blijven hoog.

Geschiedenis

Geschiedenis

 Zie Geschiedenis van Zuid-Afrika en Tijdlijn van de geschiedenis van Zuid-Afrika voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Als eerste Europeaan verkende Bartolomeu Dias in 1488 de kust rond Kaap de Goede Hoop. Het gebied werd door Portugal echter niet gekoloniseerd.

VOC

VOC

Toen het Nederlandse schip Nieuw Haarlem op zijn terugreis van Batavia op 25 maart 1647 met Reynier van Tzum aan boord strandde aan de Kaap, kwamen de plaatselijke Khoikhoi voor de eerste keer in contact met Nederlanders. De schipbreukelingen bouwden een klein fort dat ze de naam “Zand Fort van die Kaap die Goeie Hoop” gaven.

Zestig man onder het bevel van onderkoopman Leendert Janszen bracht bijna een jaar aan de Kaap door voordat in maart 1648 de overlevenden door een vloot van twaalf VOC-schepen onder leiding van Wollebrant Geleyns de Jongh gered werden en teruggebracht naar Nederland. Zij berichtten thuis over het gunstige klimaat, hun goede ervaringen met de plaatselijke Khoikhoi en de ruilhandel met het inheemse volk. Dit was beslissend voor de Vereenigde Oostindische Compagnie om een verversingsstation bij de Kaap op te richten voor schepen die op weg waren naar het verre oosten. Op 6 april 1652, kwam Jan van Riebeeck aan bij Kaap de Goede Hoop. Het gebied met Nederlandse kolonisten breidde zich gedurende de 17e en 18e eeuw langzaam uit in oostelijke richting tot bij de Visrivier.

Brits bewind

Brits bewind

Na de slag om Muizenberg in 1795 bezetten de Britten de streek rond Kaap de Goede Hoop maar gaven hem weer terug aan de Nederlanders in 1803. In 1806 namen de Britten duurzaam bezit van de Kaap. Er ontstond onenigheid tussen de Britten en de Nederlandse boeren, onder meer omtrent de compensatie voor de afschaffing van de slavernij in 1833. Velen van de Nederlandse (en ook Duitse en hugenootse) kolonisten, bekend als Boeren, trokken in de jaren 1830-1840 in de zogenaamde Grote Trek weg uit de Kaapkolonie. Zij stichtten onafhankelijke republieken, die uiteindelijk verenigd werden in de Oranje Vrijstaat en Transvaal. De eerste Boerenrepubliek was Natalia. Toen de Boeren Natalia binnentrokken, kwamen ze in gevecht met de Zoeloekoning Dingane, nadat hij hun leider Piet Retief had laten vermoorden. Uiteindelijk versloegen de Boeren de Zoeloes bij de Slag bij Bloedrivier in 1838. Natalia werd echter, reeds in 1843, veroverd door de Britten. Daarna trokken de voortrekkers naar de Transvaal en de Oranje Vrijstaat.

In 1867 werden diamanten ontdekt in Kimberley op de grens van de Oranje Vrijstaat. In 1886 was er net goud aan de Witwatersrand in Transvaal gevonden. Dat resulteerde in een stroom van blanke immigranten en rijkdom voor Transvaal. De Boeren verzetten zich tegen inmenging van de Britten, wonnen de Eerste Boerenoorlog (1880-1881)maar werden verslagen in de Tweede Boerenoorlog (1899-1902), de Tweede Boerenoorlog zou een pyrrusoverwinning genoemd kunnen worden.

Zelfstandig

Zelfstandig

Vlag van de Unie van Zuid-Afrika en de Republiek Zuid-Afrika 1928-1994

In 1910 werd de Unie van Zuid-Afrika gevormd, die een onafhankelijke staat binnen het Britse Gemenebest werd. In 1931 werd Zuid-Afrika een Dominion en werd het via het Statuut van Westminster volledig onafhankelijk. Vele wetten regelden een ongelijke behandeling van burgers op grond van hun huidskleur. Die politiek werd geformaliseerd tot de apartheid (gescheiden ontwikkeling van de diverse rassen) na de verkiezingsoverwinning van de Nasionale Party in 1948.

Apartheid

Apartheid

Vanaf de jaren 50 nam de politiek van apartheid steeds scherpere vormen aan. Onder de blanke premier Hendrik Verwoerd van de Nasionale Party werd de bruine bevolking belangrijke rechten ontnomen, met name het recht om te stemmen, het recht om gebruik te maken van “blanke voorzieningen” en het recht om met een blanke persoon te trouwen. Zijn regering dwong de bruine bevolking in zo genoemde Bantoestans te gaan wonen. Tevens kwam er een pasjesregeling. Die gold voor elke niet-blanke Zuid-Afrikaan en beperkte diens bewegingsvrijheid sterk.[6] Het A.N.C., opgericht in 1912 en andere groepen, waaronder het P.A.C., de communistische partij en verschillende progressieve christenen streden tegen die racistische politiek. Nelson Mandela zou uitgroeien tot de icoon van het verzet. Een demonstratie tegen die rechteloosheid werd gehouden in Sharpeville op 21 maart 1960, toen 69 demonstranten werden doodgeschoten door de politie bij het Bloedbad van Sharpeville. In 1961 trad Zuid-Afrika uit het Britse Gemenebest, na 1968 kwam het tot een internationale boycot. Een bekend voorbeeld was de Outspan-sinaasappel die niet gewenst meer was. Op 16 juni 1976 was er de grote demonstratie in Soweto tegen de maatregel het Afrikaans als taal op de scholen verplicht te stellen. De politie pakte die gewelddadig aan met een bloedbad als gevolg. Westerse regeringen liepen niet hard om te helpen het apartheidsregime te beëindigen. Israël hielp de Zuid-Afrikaanse regering op politioneel en militair gebied. Bevrijdingsbewegingen, waaronder de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, steunden het A.N.C.[7] Met hulp van Israël was Zuid-Afrika erin geslaagd kernwapens te produceren. In ruil daarvoor leverde Zuid-Afrika een groot deel van het uranium dat Israël nodig had voor de productie van haar kernwapens. Na de val van het apartheidsregime besloot Zuid-Afrika zijn kleine kernwapenarsenaal te ontmantelen.[8]

Na de apartheid

Na de apartheid

Pas in de jaren 90 eindigde de apartheid. Toenmalig president De Klerk liet de bekende anti-apartheidsactivist Nelson Mandela op 11 februari 1990 vrij. In 1994 werden er voor het eerst algemene verkiezingen voor alle rassen gehouden, leidend tot een bestuur van de (overwegend zwarte) tot politieke partij getransformeerde anti-apartheidsgroepering Afrikaans Nationaal Congres (ANC), eerst onder leiding van Mandela, later onder Thabo Mbeki. De nieuwe regering voerde een beleid van ‘rechtstellende actie‘ om de ongelijkheden van het verleden te beëindigen. In een interview verklaarde Nelson Mandela dat het ANC zich identificeert met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) omdat zij, evenals wij, vechten voor het recht op zelfbeschikking.[9]. Sinds 1996 is de nieuwe grondwet uit 1994 in werking. Daarmee werd ook het Constitutional Court te Braamfontein in het leven geroepen, dat kan oordelen over de grondwettelijkheid van wetten, ook die van voor 1996.

Ook benoemde Nelson Mandela in 1994 Desmond TutuAnglicaans aartsbisschop van Kaapstad tot voorzitter van een Waarheids- en Verzoeningscommissie. Zij die ernstige mensenrechtenschendingen hadden ondergaan door de Apartheidspolitiek konden daarvan getuigenis komen afleggen voor deze commissie en zij die zulke schendingen hadden gepleegd konden strafvervolging voorkomen door voor deze commissie ondervraagd te worden en te getuigen en amnestie te vragen (van civiele en criminele vervolging).

Zuid-Afrika is een republiek in transformatie. Het is nog steeds een land met zeer grote tegenstellingen tussen arm en rijk. Anders dan tijdens de apartheid behoren nu (2006) ook zwarten tot de rijke klasse, de zwarte nouveaux riches hebben vaak banden met het Afrikaans Nationaal Congres (ANC).[10] Deze voormalige linkse strijders die zich ontpoppen als kapitalist worden in Zuid-Afrika spottend ‘yummies’ genoemd, wat staat voor ‘young upwardly mobile marxists’. Terwijl een kleine groep toetreedt tot de nieuwe multiraciale bovenlaag, groeit de werkloosheid onder de rest van de bevolking. In 1995, toen de ‘regenboognatie’ de overgang maakte naar een multiraciale democratie, was 16 procent van de beroepsbevolking werkloos. In 2006 was het officiële werkloosheidscijfer gestegen tot 30 procent, de werkelijke werkloosheid werd in 2006 op meer dan 40% geschat.[11]

Bovendien heeft het land het hoogste percentage hiv-besmetten van de wereld.[12] Volgens de vele critici in het land zelf en in de wereld is het vooral aan het falende regeringsbeleid toe te schrijven dat de aidsepidemie zo ver uit de hand kon lopen.[13] In bepaalde regio’s van het land is het etnische geweld en de bendecriminaliteit in de laatste tien jaar sterk toegenomen, waarbij Afrikaners (Boeren) en andere blanke en relatief rijkere groepen het doelwit vormen.[14]

Zuid-Afrika zakte in de index van de menselijke ontwikkeling van een 85e (ten tijde van de verkiezing van het ANC in de jaren negentig) naar de 120e plaats in 2006 en naar de 125e in 2008. Deze index van de Verenigde Naties bevat 177 landen over de gehele wereld.[15]

Geografie

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Zuid-Afrika ligt in het zuiden van het continent Afrika. Het heeft, inclusief de Prins Edward-eilanden, een oppervlakte van 1.219.912 km². Het land grenst, met de klok mee aan NamibiëBotswanaZimbabweMozambique en SwazilandLesotho is een enclave binnen Zuid-Afrika. Voorts heeft Zuid-Afrika een uitgestrekte kustlijn van ongeveer 2800 km aan de Indische en Atlantische Oceaan. Aan de kust liggen Kaap Agulhas, het zuidelijkste punt van Afrika, en Kaap de Goede Hoop.

Het landschap van Zuid-Afrika wordt gekenmerkt door hoogvlaktes in het binnenland, langs de rand ruige heuvels en een smalle kustvlakte. In het oosten liggen de Drakensbergen, met toppen als de Njesuthi (3408 m) en Mafadi (3450 m), het hoogste punt van het land.

Zuid-Afrika kent een groot aantal natuurlijke rijkdommen: goudchroomantimoonsteenkoolijzerertsmangaannikkelfosfatentinuraniumdiamantenplatinakopervanadiumzout en aardgas.

Provincies

 Zie Provincies van Zuid-Afrika voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
 Zie ook: Districten van Zuid-Afrika.

Zuid-Afrika bestond na afloop van de Tweede Wereldoorlog uit vijf provincies. Na de Zuid-Afrikaanse grensoorlog werd Zuidwest-Afrika (thans Namibië) onafhankelijk en bleven nog vier provincies over. Tot 1994 bestond Zuid-Afrika uit slechts vier provinciesTransvaalVrijstaatNatal en de Kaapprovincie. Sinds de totstandkoming van het democratische Zuid-Afrika in 1994, is het land verdeeld in negen provincies:

ProvincieHoofdstadOpp. (km²)Inw. (2013)[16]Kaart
1West-KaapKaapstad129.3706.016.900
2Noord-KaapKimberley361.8301.162.900
3Oost-KaapBisho169.5806.620.100
4KwaZoeloe-NatalPietermaritzburg92.10010.456.900
5VrijstaatBloemfontein129.4802.753.200
6NoordwestMafikeng116.3203.597.600
7GautengJohannesburg17.01012.728.400
8MpumalangaNelspruit79.4904.128.000
9LimpopoPietersburg123.9105.518.000

Ook voor 1994 waren er al delen van voornamelijk de Transvaal-provincie en de Kaap-provincie, die voor bijvoorbeeld sportdoeleinden waren opgedeeld en overeenkomen met de nieuwe provincies.

 • Gauteng was bekend als Zuid-Transvaal (ook wel PWV gebied = Pretoria, Witwatersrand, Vaaldriehoek (soms ook Vereeniging genoemd)).
 • Limpopo was Noord-Transvaal (direct na de formatie ook Northern Province genoemd).
 • Noordwest was West-Transvaal, en
 • Mpumalanga was Oost-Transvaal
 • Ook in de kaapprovincie, bestond Noord-, Oost- en Noordwest- Kaap reeds als sportgebied.

Steden

Steden

De drie hoofdsteden van Zuid-Afrika zijn:

Enkele andere (bekende) plaatsen in Zuid-Afrika zijn onder andere:

Zie ook:

Klimaat

Klimaat

Klimaatkaart van Zuid-Afrika■woestijnklimaat■steppeklimaat■subtropisch klimaat, droge zomers■subtropisch klimaat, hele jaar regen■gematigd klimaat met zomerregen■gematigd klimaat (koel)

Het klimaat in Zuid-Afrika is grotendeels halfwoestijnsubtropisch langs de kust. Overdag zonnig, ’s nachts koel. Januari is de warmste maand en juli de koudste.

Het klimaat wordt bepaald door hoogteligging, afstand tot de zee, de heersende winden (de luchtstromingen), de richting van de bergreeksen en de zeestromen.

Over het algemeen heeft het land een warm gematigd klimaat met weinig neerslag en veel zon. Doordat Zuid-Afrika op een hoog plateau van 1000 tot 2000 meter boven de zeespiegel ligt, kent het veel verschillen tussen de gemiddelde temperaturen in zuid en noord.

De luchtstromingen veroorzaken ook grote temperatuursverschillen. Aan de oostkust heerst de Agulhasstroom. Deze is erg vochtig en stroomt tussen de Drakensbergen en Natal. Aan de westkust stroomt de koude Benguelastroom. Door deze stromen bestaat er een verschil in jaartemperatuur van wel 6 graden tussen Port Nolloth in het westen en Durban in het oosten. Dit terwijl beide wel op dezelfde breedtegraad liggen, 30° Z.B. In Durban valt 1000 mm neerslag per jaar en in Port Nolloth maar 100 mm.

Zuid-Afrika is een droog land, kent hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid in de winter en dus hierdoor een hoge verdamping. Dit leidt tot een tekort aan zoet water. Er zijn in Zuid-Afrika maar vijf meren en weinig rivieren. De mensen verbruiken meer water dan er is. Ook wordt er van het al het weinige beschikbare water veel vervuild door de landbouw en steden. Dit zou kunnen worden voorkomen door het beschikbare water beter te verdelen, bijvoorbeeld door het toepassen van druppelirrigatie in de landbouw. De onveiligheid ontmoedigt echter veel van dat soort initiatieven.

Hieronder staan de klimaattypen van de verschillende regio’s. De zomer kent geen extreem hoge temperaturen en de winter geen extreem lage temperaturen. Ook ziet men dat er bijna overal neerslag valt in de zomer. Volgens het systeem van Köppen is 28% van Zuid-Afrika humide. Er valt daar 600 – 1000 mm neerslag per jaar. 49% is subaride, daar valt 200 – 600 mm neerslag per jaar. De overige 23% is woestijnachtig, hier valt minder dan 200 mm neerslag per jaar.

De klimaattypen in Zuid-Afrika:

 • Het subtropisch binnenland, het zogenaamde bosveld en lageveld. De maximale zomertemperatuur is 30 °C en de minimum wintertemperatuur blijft boven het vriespunt. De regenval bedraagt 1000 mm in het oosten en tot 500 mm in het noordwestelijke deel. De vegetatie bestaat uit savanne in het westen en subtropisch bos met palmen in het oosten.
 • De gematigde binnenlandse regio. Hiermee bedoelt men het zogenaamde hogeveld. Dit ligt op een hoogte van 1500 meter. In de zomer kan het wel 30 °C worden en in de winter kan het er soms vriezen. De neerslag is tussen de 800 en 500 mm per jaar. De vegetatie in deze regio is savanne en steppe.
 • De subtropische oostkustregio. Hier spreekt met over de kustvlakte van Mozambique tot Port Elisabeth. Hier is het in de Afrikaanse zomers [in Nederland dan winter] erg heet en heerst er een vochtig klimaat. In de Zuid-Afrikaanse winter is het warm en erg droog. De neerslag is 1000 tot 700 mm per jaar.
 • De vierde klimaatzone is de zuidelijke Kaap. In deze zone liggen de steden George en Knysna. Hier stroomt ook de Agulhasstroom. Deze regio ontvangt hierdoor het gehele jaar door regen. De neerslag bedraagt hierdoor minimaal 1000 mm gemiddeld per jaar. In de zuidelijke kaap kent men warme zomers en milde winters. Door de vele neerslag kent met hier veel wouden.
 • De semi-aride regio. dit grote gedeelte van het binnenland kent hete zomers en koude winters. En ook warme dagen en koude winters, wat men in woestijnen ook ziet. Er valt regen in de zomer, niet veel, en gemiddelde neerslag is ongeveer minder dan 500 mm per jaar. De vegetatie die men hier tegenkomt is voornamelijk steppe.
 • Verder kent Zuid-Afrika nog de aride regio in het westen van het land. Hier is de verdamping groter dan de neerslag. De neerslag is minder dan 125 mm gemiddeld per jaar. Ook hier kent men hete zomers en koude winters.
 • De laatste regio is het winterregen-gebied in de zuidwestkaap, hier valt de meeste neerslag in de Zuid-Afrikaanse winter. In deze tijd van het jaar heeft het gebied minder zonne-uren en daarom ook minder verdamping. In deze natte winters is de temperatuur gemiddeld 12 °C en in de droge zomers ligt de temperatuur rond de 28 °C. In dit klimaat komen veel bijzondere planten voor. Deze soorten vormen een eigen florarijk van het plantenrijk die Capensis genoemd wordt. Er komen op dit kleine oppervlakte van het aardoppervlak (namelijk 0,04% van het totaal) van de 8500 soorten planten, 6000 nergens anders voor. Er valt hier 250 tot 3000 mm neerslag per jaar. Door professionele irrigatie kunnen hier heel goed wijnstokken groeien en het is een befaamde wijnstreek.
 Zie ook: Wijnbouw in Zuid-Afrika

Flora en fauna

Flora en fauna

Zuid-Afrika heeft met meer dan 20.000 verschillende soorten planten, zo’n 10% van alle bekende plantensoorten op Aarde, een bijzonder grote biodiversiteit. Zuid-Afrika’s meest voorkomende bioom is grasland, vooral op het Hogeveld, waar de plantengroei overheerst wordt door verschillende grassen, lage struiken en doornenbomen, vooral kamelendoorn en witdoorn. De vegetatie wordt zelfs nog dunner in het noordwesten ten gevolge van de lage regenval. Er zijn verschillende succulenten die water bewaren zoals aloë’s en nabomen in het erg warme en droge Namakwaland.

De gras- en doornensavanne verandert langzaam in bosveld in het noordoosten van het land, met dichtere plantengroei. Er is ook een beduidende hoeveelheid Afrikaanse baobabs in dit gebied, nabij de noordelijke punt van het Krugerpark.[18] Het Krugerpark is een van de bekendste wildparken van Zuid-Afrika en het continent. Enkele andere grote en bekende parken en reservaten in Zuid-Afrika zijn het Agulhaspark, het Augrabiespark, het KarooparkRietvlei Nature Reserve, en Natuurreservaat Mpofu.

Ook aan fauna is Zuid-Afrika rijk. De Grote Vijf is de naam voor de vijf grootste dieren die men graag voor de camera heeft: de olifant, de leeuw, de buffel, de luipaard en de neushoorn. De Grote Vijf is van oorsprong de benaming van de vijf diersoorten die het gevaarlijkst waren om op te jagen. De benaming is dus uit de jacht afkomstig, maar wordt nog steeds in de toeristensector veel gebruikt als de diersoorten die graag gezien worden.

Naast de Grote Vijf herbergt het land nog een grote rijkdom aan dieren, waaronder twee soorten gnoesimpalagiraffenijlpaard en gevlekte hyena. Enkele diersoorten zijn endemisch voor Zuid-Afrika, wat betekent dat ze nergens anders ter wereld voorkomen. Een voorbeeld is de met uitsterven bedreigde hottentothaas, die enkel in de Karoo voorkomt.

Demografie

Bevolkingssamenstelling

BEVOLKINGSSAMENSTELLING

Bevolkingsdichtheid
Republiek Zuid-Afrika in de elf officiële talen:Republiek van Suid-Afrika (Afrikaans)Riphabliki yeSewula Afrika (Ndebele)IRiphabliki yaseMzantsi Afrika (Xhosa)IRiphabliki yaseNingizimu Afrika (Zulu)Rephaboliki ya Afrika-Borwa (Noord-Sotho)Rephaboliki ya Afrika Borwa (Sesotho)Rephaboliki ya Aforika Borwa (Setswana)IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika (Swazi)Riphabuliki ya Afurika Tshipembe (Tswana)Riphabliki ra Afrika Dzonga (Xitsonga)Republic of South Africa (Engels)

Volgens de laatste volkstelling had Zuid-Afrika 51.770.560 (2011) inwoners. Volgens de laatste schatting uit 2013 had het land bijna 53 miljoen inwoners. De levensverwachting is 54,2 jaar.

Zuid-Afrika is een multi-etnisch en multicultureel land. Het heeft de grootste van oorsprong Europese en Indiase bevolking van Afrika. Bij de volkstelling van 2011 was 79% van de bevolking zwart, 9% blank, 9% kleurling en 3% was Indisch of Aziatisch.

De zwarte bevolking vormt niet een eenheid, maar is onder te verdelen in negen etnische groepen. De Zoeloes vormen met 10 tot 12 miljoen mensen de grootste bevolkingsgroep, de Xhosa en Swazi volgen met respectievelijk 8 en 1 miljoen. Etnische minderheden zijn de Noord- en Zuid-SothoVendaTswanaSjangaan-TsongaNoord- en Zuid-Ndebele. Deze negen bevolkingsgroepen behoren tot de Bantoevolken. Ze worden gerekend tot de inheemse bewoners van Zuid-Afrika, maar stammen niet af van de oorspronkelijke bewoners van het land: de Khoina.[19]

Ook de blanke bevolking bestaat uit verschillende groepen, waarvan de Afrikaners (afstammelingen van de Nederlandse, Franse en Duitse kolonisten) de grootste vormen: zo’n 57% van de 5,2 miljoen blanke bewoners. Ongeveer 38% van de blanke bevolking bestaan uit afstammelingen van de Britse kolonisten. Overige blanke bewoners zijn immigranten die vanaf de negentiende eeuw vanuit Europa naar Zuid-Afrika emigreerden.[20]

Tenslotte duidt de term ‘kleurling’ op bewoners met een gemengde (Afrikaanse en Europese) afkomst en bestaan de Aziatische Zuid-Afrikanen voornamelijk uit Indiërs en Chinezen. Ook de oorspronkelijke bevolking zoals de Khoikhoi en de San en de ermee verwante Griekwa worden als kleurlingen omschreven.

Taal

TAAL

 Zie ook: Officiële talen van Zuid-Afrika.

In Zuid-Afrika worden veel verschillende talen gesproken. Elf daarvan zijn officieel. Na India heeft Zuid-Afrika daarmee de meeste officiële talen ter wereld. In de grondwet van Zuid-Afrika staat ook dat het KhoiSanNama en de Zuid-Afrikaanse Gebarentaal worden bevorderd, maar deze talen zijn niet officieel. Andere niet-officiële talen zijn het DuitsPortugeesFransFanagaloLobeduNoord-Ndebele en Phuthi. De verdeling over de officiële talen was in 2011 als volgt: Zoeloe 22%, Xhosa 16%, Afrikaans 13%, Noord-Sotho 9%, Engels 9%, Tswana 8%, Zuid-Sotho 7%, Tsonga 4%, Swazi 3%, Venda 2%, Zuid-Ndebele 2%.

De lingua franca, onder andere in het onderwijs, de media, de bedrijfswereld en overheidsinstellingen, is het Engels dat hierbij sinds het einde van de apartheid de rol van het Afrikaans overgenomen heeft.

Van de bevolking boven de 15 jaar kan 86,4% lezen en schrijven. Van de mannen is dat 87% en van de vrouwen 85,7%. (Schatting 2003)

Het Afrikaans heeft zich uit het Nederlands ontwikkeld en is er nauw aan verwant. Het Nederlands was van 1910 tot 1984 een van de officiële talen van Zuid-Afrika.

Religie

Religie

Zuid-Afrika kent een levendige religieuze beleving. Zelfs in de kleinste dorpen werden er door de verschillende geloofsovertuigingen meerdere kerken gebouwd. Volgens de laatste Zuid-Afrikaanse volkstelling van 2001 was 79,7% van de bevolking christen. Hiervan hoorden 11,1% bij de Zion Christian Church, 8,2% bij Pinkstergemeente, 7,1% bij de Rooms-Katholieke kerk, 6,8% bij de Methodistenkerk, 6,7% bij de Nederduitse Gereformeerde Kerk, 3,8% bij de Anglicaanse Kerk van Zuidelijk Afrika en hoorden 36% bij andere christelijke kerken. De meeste blanke Afrikaners behoren van oudsher tot de calvinistisch-protestantse Nederduitse Gereformeerde Kerk. De laatste jaren stappen zij echter steeds meer over op de Afrikaanse Protestantse Kerk (APK).

1,5% van de bevolking hing de islam aan en 1,3% het hindoeïsme. 15,1% van de Zuid-Afrikanen was niet-gelovig, 2,3% had een ander geloof en 1,4% was het niet duidelijk. Veel mensen combineren het christendom met een natuurgodsdienst.

Misdaad

Misdaad

Gevangenisgebouwen op Robbeneiland

Naast de aidsepidemie wordt misdaad in Zuid-Afrika sinds het einde van de apartheid als een nationale crisis beschouwd. Zuid-Afrika is een van vijf landen wereldwijd waar georganiseerde misdaad een negatief effect op de economie heeft en hoge extra kosten veroorzaakt. Volgens een onderzoek uit 1997 van de Duitse Handelskamer heeft bijna 15 procent van de ondernemingen die deelnamen aan het onderzoek nieuwe investeringen gestaakt wegens de hoge misdaadcijfers.

In 1995 waren de moordcijfers in Zuid-Afrika de hoogste ter wereld – er werden gemiddeld twee mensen per uur vermoord. De provincies Gauteng en West-Kaap worden het meest geraakt, Johannesburg werd zelfs de moordhoofdstad van de wereld genoemd. In een onderzoek van de Verenigde Naties, uitgevoerd tussen 1998-2000, stond Zuid-Afrika op de tweede plaats voor moord en beroving en op de eerste voor verkrachting. De hoge criminaliteit zorgt ervoor dat de hogere- en middenklasse wegtrekt uit de steden en gaat wonen in afgesloten wijken in de buitenwijken, hierdoor worden de steden steeds explosiever. Deze trend is aanwezig in elke stad in Zuid-Afrika, maar het sterkst in Johannesburg. De onveiligheid zorgt er ook voor dat veel mensen helemaal wegtrekken uit Zuid-Afrika om hun heil te zoeken in Amerika, Europa, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Ook buiten de grote steden is het niet veilig, sinds de jaren 90 worden er veel boerderijen en buitenplaatsen overvallen. De slachtoffers zijn vooral blanke boeren met hun vrouwen en kinderen. Van 1994 tot 2008 verloren rond de 3.000 blanken het leven tijdens zulke plaasmoorde.[21]

In 2008 stond Zuid-Afrika op de tweede plaats als gekeken wordt naar moordcijfers, direct na Colombia[22], in 2008 werden er bijna 22.000 mensen vermoord in Zuid-Afrika, wat neerkomt op ruim 60 moorden per dag.[23] Het aantal geregistreerde verkrachtingen is ruim 50.000, daarmee staat Zuid-Afrika wereldwijd op de tweede plaats na de Verenigde Staten.[24] Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in 2008 bedroeg 2.683.849.[25]

Handel in verdovende middelen viert sedert het einde van de apartheid eveneens hoogtij in het land. Kaapstad dient nu naast Lagos in Nigeria als een van de Zuid-Amerikaanse en Aziatische hoofdinvoerhavens van kartels voor verdovende middelen in Afrika. Zuid-Afrika is een van de belangrijkste landen voor de internationale handel in verdovende middelen en is ook de grootste producent van hasj geworden. Er is daar reeds in 1994 hasj ter waarde van 45 miljard rand op 83.000 hectare verbouwd.

Economie

Economie

Zuid-Afrika is een ontwikkelingsland met een naar wereldmaatstaven gemiddeld inkomen en een grote hoeveelheid bodemschatten. De financiële, juridische, communicatie-, energie- en transportsectoren zijn goed ontwikkeld, de Zuid-Afrikaanse effectenbeurs behoort tot de 10 grootste van de wereld, en ook de infrastructuur van het land is goed ontwikkeld.

De werkloosheid is met 26% echter onverminderd hoog, en de economische problemen uit de tijd van de apartheid, armoede en gebrek aan economische macht van zwakkere bevolkingsgroepen, zijn nog steeds niet opgelost. Ook criminaliteitcorruptie en aids zijn grote problemen.

De regering tracht economische groei en buitenlandse investeringen te bevorderen door de arbeidswetten te versoepelen, de privatisering te versnellen en de regeringsuitgaven te verminderen. Deze plannen stuiten op sterk verzet vanuit de vakbeweging.

(onderstaande data zijn schattingen uit 1999, tenzij anders aangegeven):

Energievoorziening

Energievoorziening

In 2014 produceerde Zuid-Afrika 168 miljoen ton olie equivalent (Mtoe). (1Mtoe = 11,63 TWh, miljard kilowattuur.) De grootste energiebronnen waren kolen 88% en duurzame energie 10%. Dat was meer dan genoeg voor de energievoorziening, het TPES (total primary energy supply): 147 Mtoe. Het land exporteerde 17 Mtoe fossiele brandstof meer dan het importeerde.

Van de energie ging ongeveer 75 Mtoe verloren bij conversie, vooral bij elektriciteitsopwekking uit kolen. 4 Mtoe werd gebruikt voor niet-energetische producten zoals smeermiddelen, asphalt en petrochemicaliën. Voor eindgebruikers resteerde 71 Mtoe waarvan 17 Mtoe = 200 TWh elektriciteit.[26]

De uitstoot van kooldioxide was 437 megaton, dat is 8 ton per persoon,[27] veel meer dan het wereldgemiddelde 4,5 ton per persoon.[28]

Landbouw

Landbouw

Het gunstige klimaat en de vruchtbare bodem maken dat Zuid-Afrika een comparatief voordeel in de landbouwsector heeft. De Zuid-Afrikaanse landbouwsector draagt gemiddeld 3 tot 4 procent bij aan het bruto binnenlands product (BBP) en samen met de agro-industrie zelfs 14 tot 20 procent. In 2003 was de totale brutowaarde van de Zuid-Afrikaanse landbouwsector bijna 69 miljard rand (8,6 miljard euro). De sector voorziet in vrijwel de gehele lokale behoefte aan voedings- en genotmiddelen.

Visserij

Visserij

Zuid-Afrika heeft een van de grootste visindustrieën in Afrika. Visserij speelt geen grote rol in de Zuid-Afrikaanse economie, ondanks het feit dat het land een kustlijn heeft van meer dan 3.000 kilometer lengte. De Zuid-Afrikaanse visserijsector bevindt zich sinds het eind van de jaren zestig in een neergaande spiraal. Bedroeg de visvangst eind jaren zestig nog bijna 2 miljoen ton, nu wordt er jaarlijks tussen de 500.000 tot 600.000 ton (inclusief schaal- en weekdieren) aan land gebracht. Deze hoeveelheden blijven de laatste jaren vrijwel gelijk. De belangrijkste oorzaken voor het verval zijn de overbevissing van de Zuid-Afrikaanse visgronden en de uitbreiding van de territoriale zone tot 200 mijl.

Armoede

Armoede

Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Zuid-Afrika 26,2% van de bevolking van minder dan 1,25 Amerikaanse dollar per dag.[29] De CIA World Factbook schatte dat in 2000 50% van de bevolking onder de armoedegrens leefde.[30]

Toerisme

Toerisme

Toerisme is sinds het einde van de 20e eeuw uitgegroeid tot een zeer belangrijke economische factor in Zuid-Afrika. In 2005 werd het aandeel van het toerisme van het bruto binnenlands product op meer dan 7% geschat. Grote attracties in het land zijn onder andere:

Cultuur

Cultuur

Bezienswaardigheden

Tafelberg gezien vanaf Kaapstad

Feestdagen

Eten en drinken

Eten en drinken

 Zie Zuid-Afrikaanse keuken en Wijnbouw in Zuid-Afrika voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Biltong, gedroogde reepjes vlees, is typisch Zuid-Afrikaans

De keuken van Zuid-Afrika wordt gekenmerkt door het grote aantal invloeden van AfrikaanseEuropese en Aziatische culturen. Enerzijds gaat de Zuid-Afrikaanse keuken terug op de kookkunsten van de inheemse volkeren van Zuid-Afrika zoals de Khoisan, de XhosaZoeloes en de Sotho. Anderzijds hebben de verschillende keukens van de kolonisten en immigranten, maar ook van de slaven en bedienden, een grote invloed gehad op de Zuid-Afrikaanse keuken. De Zuid-Afrikanen staan bekend om hun voorliefde voor de barbecue (braai in het Afrikaans). Vlees neemt een prominente positie in in de Zuid-Afrikaanse keuken.

Typisch Zuid-Afrikaanse gerechten en voedingsmiddelen zijn biltongmelktertbobotierooibosthee en verschillende soorten stoofpotjes (potjies in het Afrikaans).

Zuid-Afrika is bovendien een belangrijk wijnproducerend land. De wijnbouw kent er sinds het einde van de apartheid een heel grote bloei.

Sport

Sport

De belangrijkste sporten in Zuid-Afrika zijn voetbalrugbycricket en boksen. Beroemde sporters uit het land zijn onder andere Jacques Kallis (een van de beste allrounders in cricket), Makhaya Ntini, Jody Scheckter (wereldkampioen Formule 1 in 1979), olympische zwemkampioenen Roland Mark Schoeman en Ryk Neethling, golfers Gary Player en Ernie Els, wielrenner Robert Hunter en de voetballers Steven PienaarMatthew Booth en Benedict McCarthy.

In de jaren van het apartheidsregime werd Zuid-Afrika geboycot, waardoor het aan vele belangrijke sportevenementen niet kon meedoen. Van grote symbolische waarde was het Wereldkampioenschap rugby 1995. In eigen land werd het Zuid-Afrikaans rugbyteam wereldkampioen, en de beelden van president Nelson Mandela, die, gekleed in het shirt van het nationale team, de Webb Ellis Cup overhandigde aan aanvoerder Francois Pienaar, staan in het collectieve geheugen gegrift. Ook in 2007 en 2019 werd Zuid-Afrika wereldkampioen rugby.

In 2010 vond het WK voetbal plaats in Zuid-Afrika. De openingswedstrijd en finale werden gespeeld in Soccer City, het grootste stadion van het land. Ook vond in 2010 het WK BMX plaats in Pietermaritzburg.

Media

Een land als Zuid-Afrika waar veel verschillende talen gesproken worden, telt een groot aantal radiostations.

 • South African Broadcasting Corporation, de staatsomroep, verantwoordelijk voor de kanalen SABC 1, SABC 2 en SABC3. De programmatie op SABC 1 is volledig in het Engels. Op SABC 2 en 3 wordt voor de belangrijkste andere talen zoals Zulu, Afrikaans, Xhosa programmatie voorzien zoals nieuws en soapafleveringen. De Afrikaanstalige soapserie 7de Laan (Sewende laan) is hier een voorbeeld van.
 • M-Net
 • DStv Satelliet-tv
 • kykNET Satelliet-tv
 • ASTV Afrikaanse Satelliet Televisie
 • e.TV
 • Wild Coast FM

Grote Afrikaanstalige dagbladen zijn BeeldDie BurgerDie Son en het Volksblad.

Belangrijk in de distributie van Afrikaanse film is Film Resource Unit die daarnaast ook maatschappelijke functies op zich neemt als de vertoning van films in afgelegen gebieden en het geven van filmopleiding en de organisatie van filmfestivals.

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Politiek en bestuur

Politiek en bestuur

Het Uniegebouw in Pretoria, de officiële zetel van de regering

Zuid-Afrika is een federale republiek met drie hoofdsteden: Pretoria (bestuurlijke macht), Kaapstad (wetgevende macht) en Bloemfontein (rechterlijke macht). De president van Zuid-Afrika is zowel staatshoofd als regeringsleider. De president wordt gekozen door het parlement voor vijf jaar. De huidige president is Cyril Ramaphosa van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), die in 2018 Jacob Zuma opvolgde na een afzettingsprocedure. Hij regeert met de leden van het door hem voorgedragen kabinet-Ramaphosa.

De huidige grondwet geldt sinds de jaren 90 (geratificeerd bij het Grondwettelijk Hof op 4 december 1996, ondertekend door president Mandela op 10 december, effectief van 3 februari 1997, geïmplementeerd in fasen). Het Constitutioneel Hof in Johannesburg, het Hooggerechtshof (High Court of South Africa / Hooggeregshof van Suid-Afrika) met rechtbanken in heel Zuid-Afrika en het Hof van Beroep (Supreme Court of Appeal / Appèlhof) in Bloemfontein zijn de hoogste rechterlijke instanties. Het juridisch systeem is gebaseerd op het Romeinse rechtssysteem via het Nederlandse en Brits gewoonterecht en accepteert beslissingen van het Internationaal Gerechtshof met zekere voorbehouden.

De Zuid-Afrikaanse regering is de uitvoerende macht en wordt benoemd door de president. Ministers in de regering zijn tevens leden van het parlement. Momenteel reageert een coalitie, de Tripartite Alliance, bestaande uit het ANC, SACP (niet verkiesbaar voor het parlement), COSATU (niet verkiesbaar voor het parlement). Ministers van de SACP en COSATU zitten namens het ANC in het parlement.

De wetgevende macht wordt gevormd door een tweekamerparlement. De Nationale Vergadering (National Assembly / Nasionale Vergadering) telt 400 zetels. Leden worden gekozen voor vijf jaar in algemene verkiezingen onder een systeem van evenredige vertegenwoordiging. De Nationale Raad van Provincies (National Council of Provinces / Nasionale Raad van Provinsies) heeft 90 zetels: 10 leden gekozen door elk van de 9 provinciale raden voor een periode van 5 jaar. De Raad beschikt over speciale machten om regionale interesses te beschermen, zoals de culturele en linguïstische tradities van etnische minderheden. Sinds de verkiezingen in mei 2014 heeft het ANC 60 zetels in de Nationale Raad van Provincies, De Democratische Alliantie, 20, de Economische Vrijheidsstrijders 7 en IFP, NFP en UDEM ieder 1.

De verkiezingsuitslagen bij de Zuid-Afrikaanse parlementsverkiezingen 2014 voor de Nationale Vergadering waren als volgt:

Politieke pressiegroepen (met hun leiders) zijn onder meer Vereniging van Zuid-Afrikaanse Vakbonden (COSATU; Sidumo Dlamini; geallieerd met het ANC), de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij (SACP; Blade Nzimande; geallieerd met het ANC), de South African National Civics Organization (SANCO; Richard Mdakane) en Solidariteit (Flip Buys).

Zuid-Afrika is lid van een groot aantal internationale organisaties: ACPAfDBBISCWCOECAFAOG-77IAEAIBRDICAOICCICFTUICRMIDAIFADIFCIFRCSIHOILOIMFIMOInmarsatIntelsatInterpolIOCIOMISOITUMONUCNAMNSGOAUOPCWPCASACUSADCUNCTADUNESCOUNHCRUNITARWereldpostunieVNWFTUWereldgezondheidsorganisatieWIPOWMOWTOWTO en het Zangger Comité.

Onderwijs

Onderwijs

Universiteit van Pretoria

Er zijn diverse universiteiten in Zuid-Afrika zoals:

Internationale relaties

 • Internationale conflicten
  • Swaziland verlangt onderhandelingen over het terugkrijgen van nabijgelegen gebieden die voornamelijk door Swazis bewoond worden of vroeger van het koninkrijk deel uitmaakten
 • Illegale drugs

Bekende personen

Bekende personen

Zie ook

Op andere Wikimedia-projecten: Media op Wikimedia Commons Atlas op Wikimedia Commons Definitie op WikiWoordenboek Reisgids op Wikivoyage

Ik wordt aangemoedigd door Zuid-Afrikaanse Bloggers zoals

perdebytjie

Zij heeft me trouwens de link doorgespeeld om contact te maken met Andere Zuid-Afrikaanse Bloggers

Bekijk het eens via deze knop

Adding link to http://www.inlinkz.com/new/view.php?id=797928

Bezoek de categorie over Zuid-Afrika ==>>

Bekijk Zuid-Afrika met Google Earth

https://earth.google.com/web/data=Mj8KPQo7CiExX0lkTFVXaW9IVUh2ZVJZbUVlcjI2dzZMTkdLV0Y3akgSFgoUMEEyMUY4MTU1NzE0RjYxMzI5QTE

Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots

Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌

Learn More →

20 thoughts on “Ik droom van Zuid Afrika |Ek droom van Suid-Afrika |I dream of South Africa❤️❤️❤️

 1. perdebytjie – benoni – Ek is middeljarig,let wel,glad nie oud nie,met 'n onversadigbare nuuskierigheid oor die wêreld om my.Ek probeer bybly by die nuutste tegnologie,alhoewel ek effe gestremd is in daardie opsig.Dis verskoonbaar,want ek het nie daarmee groot geword nie! Ek is mal oor die natuur en neem graag foto's. Ek is 'n skeptikus en glo moeilik aan onbewysbare dinge. Ons reis baie,meestal in die natuur in.Ek het geen behoefte aan stede mense en museums nie..net stilte en my eie gedagtes.Ek is darem nie heeltemal 'n kluisenaar nie en geniet geselskap en vriende en pret. Ek is lief vir klassieke musiek en speel graag klavier vir my twee honde en ons huishulp.
  perdebytjie 24 september 2018 at 16:03

  Pragtig Theo! Ek hoop jy leer baie uit ons gewone mense se skrywes oor die omgewings waarin ons woon. SA het soveel verskillende fasette en landskappe. Jy sal dit nou sien in jou virtuele reis saam met die veertien vrouens op die groen bus!

  Beantwoorden
  1. Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots – Potterijstraat 151 / 3300 Tienen België – Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌
   #Theo-Herbots-Fotografie-Blog ||#Tienen 24 september 2018 at 16:35

   Hoei ik alleen met veertien vrouwen op één bus ?? Ik denk dat werken op de boerderij minder zwaar is ??? 💁💁

   Beantwoorden
   1. HesterLeyNel – Southport, KwaZulu Natal, South Africa – My blog posts, written in Afrikaans and English, represent the rantings and ravings, the joys and blessings of a 70-something retiree – Me. I grew up in the arid, barren region of Namaqualand. My adult life I spent living and working in large cities. In January 2015, we moved to the beautiful South Coast of KwaZulu-Natal. We love the laid-back lifestyle, the long stretches of isolated beaches and the wonderful, warm water of the Indian Ocean. We love hiking along the beaches, lingering on the banks of the beautiful rivers and visiting the numerous nature reserves. Whenever possible, we drag along our cameras to capture the beauty of this region. Some of these photos find their way to this blog.
    HesterLeyNel 24 september 2018 at 17:53

    Hahaha

    Beantwoorden
 2. Kameel – If you ever doubted that God exists, meet the very technical, highly engineered dromedary camel.
  Kameel 24 september 2018 at 16:35

  Hoop werklik jy geniet die toer saam met ons en sien meer van ons mooi land.

  Beantwoorden
  1. Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots – Potterijstraat 151 / 3300 Tienen België – Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌
   #Theo-Herbots-Fotografie-Blog ||#Tienen 24 september 2018 at 16:37

   Ik denk dat het de mooiste reis uit mijn ganse leven zal worden

   Beantwoorden
 3. marylou – Lier – Ik hou ontzettend van wandelen en natuur opsnuiven,mijn fototoestel is mijn bestje maatje.Ik trek er veel op uit om te kamperen of verdwijn voor uren in mijn tuin
  natuurfreak 6 oktober 2018 at 18:46

  Wens je heel veel succes met het verwezenlijken van je droom

  Beantwoorden
  1. Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots – Potterijstraat 151 / 3300 Tienen België – Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌
   #Theo-Herbots-Fotografie-Blog ||#Tienen 6 oktober 2018 at 22:17

   Hartelijk bedankt en het zal niet zomaar een reis zijn, ik schrijf er eerstdaags meer over.
   Groetjes en tot dan
   Theo

   Beantwoorden
 4. Mijn Webwinkels | ONLINE STORE – #Theo-Herbots-Fotografie 7 oktober 2018 at 12:45

  […] Gezonde producten die me bovendien financieel in de mogelijkheid zullen stellen om mijn droom om volgend jaar naar Zuid-Afrika te trekken om daar mijn WordPress-Vrienden te bezoeken. […]

  Beantwoorden
 5. Ik vertrek met veertien vrouwen door Zuid-Afrika |Ek vertrek met veertien vroue deur Suid-Afrika – ░▒▓█ #𝕿𝖍𝖊𝖔-𝕳𝖊𝖗𝖇𝖔𝖙𝖘-𝕱𝖔𝖙𝖔𝖌𝖗𝖆𝖋𝖎𝖊 █▓▒░ 16 oktober 2018 at 21:18

  […] zie meer ==>> […]

  Beantwoorden
 6. perdebytjie – benoni – Ek is middeljarig,let wel,glad nie oud nie,met 'n onversadigbare nuuskierigheid oor die wêreld om my.Ek probeer bybly by die nuutste tegnologie,alhoewel ek effe gestremd is in daardie opsig.Dis verskoonbaar,want ek het nie daarmee groot geword nie! Ek is mal oor die natuur en neem graag foto's. Ek is 'n skeptikus en glo moeilik aan onbewysbare dinge. Ons reis baie,meestal in die natuur in.Ek het geen behoefte aan stede mense en museums nie..net stilte en my eie gedagtes.Ek is darem nie heeltemal 'n kluisenaar nie en geniet geselskap en vriende en pret. Ek is lief vir klassieke musiek en speel graag klavier vir my twee honde en ons huishulp.
  perdebytjie 17 oktober 2018 at 19:26

  Dankie Theo, ons kan nie wag vir die reis deur jou land nie!

  Beantwoorden
  1. Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots – Potterijstraat 151 / 3300 Tienen België – Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌
   #Theo-Herbots-Fotografie-Blog ||#Tienen 17 oktober 2018 at 19:35

   Bedankt
   Kan jij ondertussen daar bij De Boeren (en anderen) uitvissen of zij weten van waar in Vlaanderen en Nederland de eerste kolonisten, dus hun voorouders, afkomstig waren?
   Dan geef ik jullie eerst een rondreis door mijn Prachtige Stad Tienen en dan geef ik een rondleiding door de plaatsen van waar hun Roots is. Foto’s, Geschiednis en indien ik het kan uitvissen uit de archieven daar terplaatse ook documentatie omtrent jullie voorouders.
   Groetjes
   Theo

   Beantwoorden
   1. perdebytjie – benoni – Ek is middeljarig,let wel,glad nie oud nie,met 'n onversadigbare nuuskierigheid oor die wêreld om my.Ek probeer bybly by die nuutste tegnologie,alhoewel ek effe gestremd is in daardie opsig.Dis verskoonbaar,want ek het nie daarmee groot geword nie! Ek is mal oor die natuur en neem graag foto's. Ek is 'n skeptikus en glo moeilik aan onbewysbare dinge. Ons reis baie,meestal in die natuur in.Ek het geen behoefte aan stede mense en museums nie..net stilte en my eie gedagtes.Ek is darem nie heeltemal 'n kluisenaar nie en geniet geselskap en vriende en pret. Ek is lief vir klassieke musiek en speel graag klavier vir my twee honde en ons huishulp.
    perdebytjie 18 oktober 2018 at 12:52

    Dis bietjie moeilik, Theo. Meeste van ons weet maar net dat ons voorouers uit Nederland, Frankryk en Duitsland kom. Verder was daar ook Vlaminge wat na WO2 ook hierheen gekom het.My eie vader het in 1936 van Rotterdam gekom.

    Beantwoorden
    1. Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots – Potterijstraat 151 / 3300 Tienen België – Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌
     #Theo-Herbots-Fotografie-Blog ||#Tienen 18 oktober 2018 at 15:00

     Ik zal hier naar de dienst toerisme gaan (ik ken daar de menen goed) en hun vragen of zij niet kunnen opzoeken van waar uit de meeste kolonisten hier toen zijn vertrokken

     Beantwoorden
     1. perdebytjie – benoni – Ek is middeljarig,let wel,glad nie oud nie,met 'n onversadigbare nuuskierigheid oor die wêreld om my.Ek probeer bybly by die nuutste tegnologie,alhoewel ek effe gestremd is in daardie opsig.Dis verskoonbaar,want ek het nie daarmee groot geword nie! Ek is mal oor die natuur en neem graag foto's. Ek is 'n skeptikus en glo moeilik aan onbewysbare dinge. Ons reis baie,meestal in die natuur in.Ek het geen behoefte aan stede mense en museums nie..net stilte en my eie gedagtes.Ek is darem nie heeltemal 'n kluisenaar nie en geniet geselskap en vriende en pret. Ek is lief vir klassieke musiek en speel graag klavier vir my twee honde en ons huishulp.
      perdebytjie 18 oktober 2018 at 17:05

      Sal goed wees as jy dit doen.Dit strek terug tot by 1652 daar rond.

      Beantwoorden
      1. Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots – Potterijstraat 151 / 3300 Tienen België – Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌
       #Theo-Herbots-Fotografie-Blog ||#Tienen 18 oktober 2018 at 18:28

       Ja dat was de periode dat de Spnjaarden hier nog baas waren, de Nederlanders onder leiding van Willem van Oranje in opstand kwamen, Karel De Grote? de Hertog van Alva stuurde met een groot leger om de opstand te onderdrukken, tienduizenden op de brandstapel werden gezet en daardoor velen zijn gevlucht naar … Zuid-Afrika

       Beantwoorden
       1. perdebytjie – benoni – Ek is middeljarig,let wel,glad nie oud nie,met 'n onversadigbare nuuskierigheid oor die wêreld om my.Ek probeer bybly by die nuutste tegnologie,alhoewel ek effe gestremd is in daardie opsig.Dis verskoonbaar,want ek het nie daarmee groot geword nie! Ek is mal oor die natuur en neem graag foto's. Ek is 'n skeptikus en glo moeilik aan onbewysbare dinge. Ons reis baie,meestal in die natuur in.Ek het geen behoefte aan stede mense en museums nie..net stilte en my eie gedagtes.Ek is darem nie heeltemal 'n kluisenaar nie en geniet geselskap en vriende en pret. Ek is lief vir klassieke musiek en speel graag klavier vir my twee honde en ons huishulp.
        perdebytjie 18 oktober 2018 at 18:40

        Theo, kan jy asseblief na jou settings gaan kyk. Jou antwoorde aan my en ander, verskyn nie by ons nie. Ek moet elke keer jou blog oopmaak om jou kommentaar te lees. Sodoende mis ek wat jy vir my skryf.Sal dit erg waardeer, dankie.

        Beantwoorden
        1. Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots – Potterijstraat 151 / 3300 Tienen België – Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌
         #Theo-Herbots-Fotografie-Blog ||#Tienen 18 oktober 2018 at 18:55

         Ik zal nakijken, het is de eerste maal dat dit gebeurt. En anders geef je me jouw mail-adres door (niet hier want dan ziet iedereen het) maar naar herbafittheoherbots@gmail.com (mijn mail-adres is publiek maar niemand anders kan zien wat ik ontvang)
         En nog dit, kan je eens aan die veertien vrouwen vragen dat zij in mijn reactieformulier schrijven: “Ek is op die bus met jou, ek is .. (naam)” dan weet ik tenminste met wie ik op stap ga en kan bovendien hun hompage herbloggen in een categorie, bijv. de veertein Vrouwen met wie ik op stap ga, zodat de mensen hier in Tienen Zuid-Afrika anders leren kennen dan met die voorgekouwde toeristische reizen. Gewoon met de mensen terplaatse
         HET GAAT PLEZANT WORDEN !!!
         👯‍♂️😂🙈😰😹
         MAAR OOK AFZIEN

         Beantwoorden
       2. perdebytjie – benoni – Ek is middeljarig,let wel,glad nie oud nie,met 'n onversadigbare nuuskierigheid oor die wêreld om my.Ek probeer bybly by die nuutste tegnologie,alhoewel ek effe gestremd is in daardie opsig.Dis verskoonbaar,want ek het nie daarmee groot geword nie! Ek is mal oor die natuur en neem graag foto's. Ek is 'n skeptikus en glo moeilik aan onbewysbare dinge. Ons reis baie,meestal in die natuur in.Ek het geen behoefte aan stede mense en museums nie..net stilte en my eie gedagtes.Ek is darem nie heeltemal 'n kluisenaar nie en geniet geselskap en vriende en pret. Ek is lief vir klassieke musiek en speel graag klavier vir my twee honde en ons huishulp.
        perdebytjie 18 oktober 2018 at 18:42

        Dis interessant…nooit daarvan geweet nie!

        Beantwoorden
        1. Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots – Potterijstraat 151 / 3300 Tienen België – Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌
         #Theo-Herbots-Fotografie-Blog ||#Tienen 18 oktober 2018 at 18:56

         Geschiedenis is een van mijn stokpaardjes

         Beantwoorden
 7. marylou – Lier – Ik hou ontzettend van wandelen en natuur opsnuiven,mijn fototoestel is mijn bestje maatje.Ik trek er veel op uit om te kamperen of verdwijn voor uren in mijn tuin
  natuurfreak 20 oktober 2018 at 10:47

  Zo je weet wat er je te doen staat Theo.Opzoekwerk ,heel veel opzoekwerk.Succes.

  Beantwoorden

Geef een reactie Reactie annuleren

Translate »In 110 Languages, CLICK HERE and choose your country's flag

Uw Biologische Internetwinkel KLIK ➡️HIER ✅ Sluiten

%%footer%%