Alcoholisme is een ziekte die kan genezen worden

Alcoholisme is een ziekte die kan genezen worden

Op 24 maart 2019 vier ik dat 20 jaar ik volledig van de alcohol verlost ben

Aanvankelijk was ik van plan om hier mijn getuigenis te brengen

Evenwel het verhaal zou te lang zijn om dit in één bericht te brengen, daarom heb ik een nieuwe categorie aan deze Blog toegevoegd Levensverhaal -Theo-Herbots waarin ik de artikelen ga herpubliceren uit een Blog die ik lange tijd niet meer gebruik

https://groetenuittienen.blog/wp-content/uploads/2022/04/4809e-liefdevredegeluk-_-love-peace-happiness.mp4

Vandaag evenwel breng ik hier reeds een artikel wat alcoholverslaving in feite is, de gevolgen en nog veel meer

Het zou fijn zijn indien U dit bericht zoveel mogelijk zou delen via Social-Media of eender hoe. De kans is groot dat U iemand kan overtuigen om iets aan zijn / haar probleem te doen en dat U hen , hun gezin en vele anderen het verdriet en pijn dat hieronder uitgebreid is omschreven, te besparen

Onder de uitleg wat alcoholisme is, vindt U mijn verhaal

Ik ben niet alleen fier dat ik deze prestatie behaald heb, maar het is ook de bedoeling om anderen ertoe aan te zetten om hetzelfde te doen.

Eerst wat uitleg wat alcoholisme is

Deze 5 signalen geven aan dat je een Drankprobleem hebt

Cape Town, South Africa

In België houden we wel van een aperitiefje, of twee… Daar is op zich niets mis mee, al moet het niet te extreem worden.

Wanneer jij in het weekend meerdere glazen wijn achterover tikt, week in, week uit, dan moet je bij jezelf misschien eens nagaan of je last hebt van een drankprobleem. Heb jij het gevoel dat je iets teveel drinkt en twijfel je of je een drankprobleem hebt? Check dan of je onderstaande 5 signalen herkent!

Je hebt meer drank nodig dan voorheen

Je hebt het gevoel dat je meer drank nodig hebt om je lekker te voelen. Dit komt waarschijnlijk omdat je lichaam steeds beter tegen alcohol kan, maar dit betekent ook dat er sprake is van een toenemende gewenning.

Schuldgevoel

Heb jij elke keer een schuldgevoel nadat je een wijntje gedronken hebt? Dan is dit een serieus teken dat jij kampt met een drankprobleem. Neem iemand in vertrouwen en praat erover. Schaam je er vooral niet voor.

Je kunt niet stoppen met drinken

De meeste mensen voelen aan wanneer ze moeten stoppen met drinken. Ze worden slaperig en de behoefte naar een drankje neemt af. Vind jij het moeilijk om te stoppen nadat je eenmaal bent begonnen met drinken? Of heb jij weleens behoefte aan een drankje in de vroege ochtend? Dit is een teken dat je afhankelijk wordt van alcohol. Wij raden aan contact op te nemen met je huisarts.

Je blijft drinken

Blijf jij drinken ondanks de symptomen van schadelijke gevolgen dankzij het alcoholgebruik? Dit geeft aan dat je drankgebruik een slechte gewoonte is geworden. Ook hier geldt: Neem contact op met je huisarts!

Je negeert advies

Hebben jouw vrienden al meerdere malen tegen je gezegd dat je minder moet drinken, maar je negeert dit advies? Dan heb jij sowieso last van een drankprobleem. Zoek zo snel mogelijk professionele hulp!

Meer uitleg

Alcoholisme of drankzucht[1] 

is de verslaving aan alcohol en consumptie van alcoholhoudende drank. De verslaafde kan niet meer stoppen met het gebruik en drinkt zoveel dat de gezondheid, het werk en het sociaal leven eronder lijden. Waar verslaving aan de meeste andere drugs zich meestal beperkt tot groepen ter grootte van minder dan 1 promille van de bevolking, is alcoholisme een wijdverbreid verschijnsel dat enkele procenten ervan treft.

Progressieve aandoening

Alcoholisme kan gezien worden als een progressieve aandoening die meestal geleidelijk ontstaat. Men begint met af en toe een drankje voor de gezelligheid of ter ontspanning; na verloop van tijd neemt de frequentie van die drinkmomenten toe en uiteindelijk komt de persoon in kwestie (of diens omgeving) tot de ontdekking dat men niet (of minder goed) meer kan functioneren zonder gedronken te hebben.

Gedragingen worden in steeds sterkere mate door de drank beïnvloed, en kunnen leiden tot onder meer plichtsverzuim, verwaarlozing, ruzie en geheugenstoornissen. Alcoholisme heeft duidelijk kenmerken van het gebruik van een harddrug, zoals het verslavingsgedrag en de ernstige gevolgen voor de gezondheid.

Voorkomen

Alcoholconsumptie per persoon (16 jaar en ouder) (2004)

Alcoholisme komt in België en Nederland veel voor. Afhankelijk van de gebruikte definitie van alcoholisme en het daaraan voorafgaande gewoontedrinken en probleemdrinken zijn er in Nederland ongeveer 380.000 alcoholisten en 420.000 probleemdrinkers; dit is een conservatieve schatting uit 2007[2] sommige bronnen spreken van een totaal van 800.000 probleemdrinkers (tussen 3-8 eenheden per dag) en ruim 450.000 verslaafden (meer dan 8 eenheden per dag), op een bevolking van ca. 17 miljoen.

De Gezondheidsmonitor van 2012 geeft aan dat ruim 10% van de Nederlanders van 19 jaar en ouder een zware drinker is, dat wil zeggen dat er minstens één keer per week meer dan vier (bij vrouwen) of zes (bij mannen) glazen alcohol op een dag gedronken worden.[3]

In Vlaanderen vertonen onderzoeken gelijklopende cijfers. Sommige cijfers liggen hoger. Zo spreekt een studie uit 2004 van het Hoger instituut voor de arbeid (Hiva) over zo’n 800.000 Belgen die te veel alcohol drinken, op een bevolking van ca. 10 miljoen. Vooral bij jongeren blijkt het alcoholgebruik toe te nemen. In Nederland gebruikt bijvoorbeeld in de groep van 12- tot 15-jarigen 88,4 procent van de jongens en 85,5 procent van de meisjes weleens alcohol.[4]

Wereldwijd ziet men dat alcoholisme vooral voorkomt in landen waar alcohol legaal, maatschappelijk geaccepteerd en (dus) makkelijk verkrijgbaar is. In noordelijke streken wordt bovendien veel gedronken om de verveling en somberheid van de lange koude winters te verdrijven. In de islamitische landen is daarentegen alcoholgebruik en dus alcoholisme zeer laag ten gevolge van het feit dat de islam het ontmoedigt; bovendien is in veel islamitische landen alcohol verboden.

Maatschappelijk geaccepteerde drug

Alcohol is in tal van landen een maatschappelijk geaccepteerde drug. Daardoor wordt alcoholisme niet snel herkend en is de grens tussen gezelligheids- en probleemdrinken vaag.

Bovendien is alcohol gemakkelijk verkrijgbaar; bij iedere supermarkt is bier en wijn te koop en buiten Nederland wordt ook sterkedrank ‘gewoon’ in de supermarkt verkocht. Veel mensen, bijvoorbeeld studenten, drinken jarenlang erg veel, maar weten indien nodig ook van de drank af te blijven.

Niettemin verlaat ieder jaar een aantal studenten de universiteit als alcoholist.

Alcohol als nationale drug

Alcohol wordt soms de ‘nationale drug’ genoemd: ‘drug’ omdat het een duidelijke uitwerking op de psyche (geest) heeft; ‘nationaal’ omdat het een aanvaard onderdeel van onze cultuur is. Alcohol wordt al erg lang gedronken. Niemand kijkt ervan op als er een glaasje gedronken wordt. Het is in de Westerse maatschappij in bijna alle sociale geledingen geaccepteerd.

Alcohol wordt vaak in verband gebracht met gezelligheid. Dat wordt van kinds af aan al opgeslagen in de hersenen. Dit positieve beeld, dat vaak toeneemt in de tienerjaren, verhult meestal de negatieve kanten zoals agressieverkeersongelukkenvandalisme en mishandeling onder invloed van alcohol. Hoe meer men drinkt, hoe minder men in staat zal zijn normaal te blijven functioneren. Men gaat zichzelf overschatten en dingen doen, vaak ook in groepsverband, die men nuchter nooit zou doen.

De maatschappelijke schade ten gevolge van alcoholgebruik is vele malen groter dan die van alle andere drugs bij elkaar.

Alcohol als gif en harddrug

Een aantal gevaren van lichamelijke beschadigingen (bijvoorbeeld leveraandoeningen) en acute vergiftigingsverschijnselen (dronken zijn) zijn algemeen bekend. Vanwege de sociale acceptatie van alcohol wordt vaak vergeten dat het in feite een gif is waar lichaam en geest zich langzaam bij gaan aanpassen. Voor sommigen eindigt dit dus met alcoholisme.

Men zegt wel dat alcoholverslaving een ziekte is die vooral ’tussen de oren’ zit, ofwel grotendeels psychisch is. Hiermee wordt aangegeven dat drinken aangeleerd gedrag is, overgenomen van andere drinkende mensen.

Vaak is er een aanleiding om meer te gaan drinken dan anderen, maar dit hoeft niet per se zo te zijn. Hoe ziek een alcoholist ook is, hij of zij blijft iets positiefs in de drank zien. De hele geest en het hele lichaam zijn op alcohol drinken ingesteld. Als een drinker stopt maar een positief beeld blijft houden van de alcohol, dan is de kans op terugval erg groot, vooral in de eerste paar maanden.

Van alcohol kan worden gezegd dat het een ‘harddrug‘ is, er treedt duidelijk gewenning op en gebruik kan tot afhankelijkheid leiden. De kenmerken van harddrugs zijn ook van toepassing op alcohol, chemisch gezien onderscheidt het zich niet van andere verslavende stoffen. Maatschappelijk gezien is alcohol, in tegenstelling tot andere harddrugs, een door het overgrote deel van de samenleving geaccepteerd genotsmiddel.

Het minder goed functioneren bij langdurig drinken

Mensen die langdurig veel drinken, gaan minder goed functioneren op het werk, in hun relatie en ook lichamelijk en geestelijk. Ontslag, werkloosheid, echtscheiding en dakloosheid kunnen het gevolg zijn.

De organen van het menselijk lichaam zoals de lever krijgen het bij een regelmatig gebruik van meer dan 15 glazen per week al zwaar te verduren. De lever kan vervetten, of erger, er kan levercirrose optreden. Ook de hersenen hebben te lijden onder alcoholgebruik; een neuronale aandoening als het syndroom van Korsakov kan het gevolg zijn. Andere lichamelijke problemen die zich kunnen ontwikkelen zijn een teveel aan ijzer in het lichaam (hemochromatose) en een verhoogd risico op diabetes (suikerziekte).

Aandoeningen als alvleesklierontsteking en maagontsteking komen bij alcoholisten duidelijk vaker voor.[5] Omdat alcoholisten minder aandacht aan (gezonde) voeding besteden en de alcohol het hongergevoel onderdrukt, ontwikkelen ze vaak gezondheidsklachten door een te eenzijdige voeding.[6]

Ontwenning

Veel alcoholisten ontkennen hun drankprobleem zeer lang en ook de problemen waardoor ze zijn gaan drinken en die in stand worden gehouden door het drinken. Vaak wordt gezegd dat men niet kan genezen van alcoholisme: “eens een alcoholist, altijd een alcoholist”.

Wel kan men de verslaving onder controle krijgen. Een “droogstaande alcoholist” moet altijd waakzaam blijven en iedere alcoholische consumptie kan de eerste van een terugval in het oude gedrag zijn. Het “droog worden” gebeurt vaak door middel van een ontwenningskuur. Ontwenningsklinieken, doktersbegeleiding en/of bezoeken aan A.A. (Anonieme Alcoholisten) of SOS-nuchterheid kunnen bij ontwenning hulp bieden. Ook zal men in sommige gevallen ander werk moeten zoeken.

Barman, ober en dergelijke zijn geen goede beroepen voor iemand die een alcoholprobleem heeft.

Het middel disulfiram maakte vaak deel uit van een ontwenningskuur, het diende onder toezicht te worden ingenomen. De stof zorgt ervoor dat men na alcoholgebruik doodziek wordt. Hiermee hoopt men een negatieve associatie met alcohol te bewerkstelligen waardoor de verslaafde een aversie tegen alcoholische drank opbouwt. De werking van dit mechanisme blijkt in de praktijk beperkt. Disulfiram wordt daarom eigenlijk alleen nog voorgeschreven als men daadwerkelijk gemotiveerd is te stoppen met drinken en daarbij een extra steun in de rug wenst.

Een relatief nieuwe wijze van omgaan met alcohol of drugs na een ontwenningskuur gaat niet uit van abstinentie en behoeft geen therapeutische begeleiding. Ze maakt gebruik van het middel naltrexon. Onder andere de sinclairmethode werkt hiermee.

Bij gebruik van het middel tezamen met alcohol mist men de roes waardoor de behoefte aan alcohol kan afnemen. Het is bij 10-20 % van de alcoholisten een succes.[7]

Stadia in de ontwikkeling van alcoholisme

Sociale drinker

De sociale drinker heeft weinig problemen met alcohol en schenkt er niet veel aandacht aan. Een sociale drinker heeft zijn drankgebruik onder controle. Voor deze mensen is het drinken van alcohol van secundaire betekenis. De interactie met andere mensen bij het feestje, de maaltijd, de conversaties zijn interessant, niet het drinken van alcohol.

Toch kan hij of zij onbedoeld meer drinken dan voorgenomen is. Dit komt doordat na het nuttigen van alcohol de manier van denken verandert. Een sociale drinker kan zich voornemen twee biertjes te nemen, omdat hij of zij nog moet rijden, maar in sommige gevallen zullen het er toch drie worden of soms meer. Er zijn ook nogal wat mensen die denken hun alcoholgebruik onder controle te hebben, maar toch excuses gebruiken zoals: “het is al een uur geleden dat ik de laatste heb genomen, dus ik kan wel rijden”.

Eerste stadium

Het eerste stadium van alcoholisme ervaart men wanneer men problemen heeft gerelateerd aan alcoholgebruik. Men gaat soms stiekem drinken, zich schuldig voelen over het drinken en er veel aan denken. Familie en vrienden beginnen zich zorgen te maken over de consumptie van alcohol. Drinken tot men helemaal dronken is, achteraf het zich niet herinneren, de zogenaamde black-out en toenemende tolerantie (meer moeten drinken voor hetzelfde effect) zijn de eerste tekenen van alcoholisme. Men begint het gezelschap te zoeken van de zwaardere drinkers en activiteiten te mijden waar geen alcohol wordt gedronken.

Men krijgt problemen op het werk, zoals laatkomen of taken niet goed uitvoeren. Vooral gevoelige personen krijgen hevige angst en spanning als ontwenningsverschijnsel wat pas verdwijnt na het nuttigen van meerdere consumpties. Ook een tremor ( beven/trillen met onder andere de handen) komt vaak voor, vooral als men ook niet (meer) voldoende eet.

Middenstadium

Het middenstadium van alcoholisme kenmerkt zich door een steeds meer onbeheersbare levenssituatie. De alcoholist blijft echter ontkennen dat er problemen zijn. Er wordt steeds meer gedronken dan de bedoeling was.

Er wordt gedronken om schuldgevoelens of gevoelens van depressie en ongemak te onderdrukken, en ’s morgens om een kater en ontwenningsverschijnselen, zoals beven en hevige angst, te voorkomen of te verminderen. Een arts zal suggereren dat alcoholconsumptie moet stoppen. De persoon zal het proberen, maar vaak zonder succes. Er is vaak sprake van verlies van baan, medische problemen en familieproblemen.

Gevorderd stadium

In het late stadium van alcoholisme is het dagelijkse leven geheel onbeheersbaar. Medische problemen zoals leveraantasting, pancreatitis, zenuw- en spierschade, hoge bloeddruk en interne bloedingen kunnen het gevolg zijn. Het hart en de hersenen worden aangetast met als resultaat hartaanvallen of beroerte. Ook is er een toename van depressieslapeloosheid en zelfmoordneigingen.

Psychische stoornissen zoals achtervolgingswaanzin kunnen ontstaan, welke overigens meestal weer verdwijnen als men is afgekickt van de alcohol. Een epileptisch insult bij het plotseling staken van alcoholgebruik kan bij alcoholisten voorkomen.

Sommige alcoholisten worden hevig bevend wakker en hebben ’s nachts al een glas met bijvoorbeeld jenever klaargezet omdat zij door het beven ’s ochtends de fles niet meer open kunnen krijgen. Pas na het drinken van een tot drie glazen komt het beven weer tot rust en moet de alcoholist vaak weer op pad naar de slijterij. De volgende dag herhaalt het hele ritueel zich weer.

Vaak hebben zware alcoholisten nog maar een of twee uur per dag plezier van de alcohol. De rest van de dag zijn ze bezig de ontwenningsverschijnselen tegen te gaan en om zich staande te houden en het voor de buitenwereld te verbergen. Vaak is er nog maar weinig contact met familie of vrienden en zit men achter de gesloten gordijnen of in de kroeg te ‘zuipen’.

Soms verwaarloost de alcoholist zichzelf of komt op straat terecht. Dit zijn vaak de mensen die als ‘alcoholist’ worden gezien terwijl er veel meer alcoholisten zijn, die het verborgen proberen te houden en vaak nog onderdak en nette kleren hebben. Bij hardnekkig alcoholisme eindigt het ten slotte in aandoeningen zoals levercirrose vaak eindigend met de dood. Ook het syndroom van Korsakov, ook wel bekend als alcoholdementie komt veel voor bij zware alcoholisten. Dit tast vooral het kortetermijngeheugen aan.

Soms vergeet men dat men geen alcohol meer kan drinken en zitten mensen met korsakov gerust aan een biertje of aan een andere alcoholische drank zonder de gevolgen te overzien.

Hoeveel is veel

Het drinken van drie biertjes per dag wordt nog niet als alcoholisme gezien. Wel kan het een fase zijn op weg naar verslaving. Gemiddeld een op de twaalf mensen die dagelijks alcohol drinken raakt eraan verslaafd.

Als norm voor schadelijk geldt 21 standaardglazen per week voor mannen en 15 glazen per week voor vrouwen. Voorwaarde is wel dat in die week twee dagen geen alcohol gedronken wordt. Drinkt men meer, dan zal het schadelijke gevolgen kunnen hebben.

De reden voor de verschillende normen voor mannen en vrouwen is de bouw van het lichaam. Het lichaam van een vrouw bevat meer vet en minder spieren. Spierweefsel bevat meer vocht dan vet, waardoor mannen relatief meer vocht in het lichaam hebben dan vrouwen. Omdat alcohol in het lichaam verdund wordt door het aanwezige vocht, leidt eenzelfde inname van alcohol tot een hogere alcoholconcentratie bij vrouwen dan bij mannen van hetzelfde gewicht.

Mede daardoor raakt een vrouw gemiddeld sneller dronken.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor iemand verslaafd kan raken:

 • Persoonlijke oorzaken: zoals karakterstructuur, gevoeligheid voor spanningen, persoonlijkheidsstoornissen, opvoeding, problemen thuis of op het werk.
 • Medische oorzaken: om chronische pijnen tijdelijk te vergeten en/of verlichten.
 • Invloed omgeving: hoe gemakkelijker er met alcohol wordt omgegaan en/of hoe gemakkelijker alcohol verkrijgbaar is des te eerder kan alcoholgebruik leiden tot misbruik en op den duur tot verslaving. Alcoholgebruik kan in de cultuur van een land of streek zijn ingebakken (Rusland, Noord-China en ook West-Europa) of nou juist hierdoor sterk ontmoedigd worden (islam, christelijke geheelonthouding). Verder kan de persoonlijke omgeving een rol spelen (bijvoorbeeld het hebben van vrienden, familie of een partner die veel drinken, of die nou juist alcohol rigoureus afwijzen).
 • Erfelijkheid: alcoholproblemen ontstaan door een combinatie van factoren. Erfelijkheid kan hierbij een rol spelen. De meeste kinderen van ouders met alcoholproblemen krijgen zelf géén alcoholproblemen. Ze hebben wel meer kans op deze problemen dan andere kinderen. Door erfelijke aanleg lopen ze namelijk iets meer risico. Maar erfelijkheid is nooit de enige reden dat iemand alcoholproblemen krijgt. Het karakter van iemand en hoe hij omgaat met problemen zijn ook van invloed.
 • Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een specifieke oorzaak. Alcohol is een giftige stof waarvan het gebruik in tal van landen sociaal is geaccepteerd. Het is vaak makkelijker wel dan niet met alcohol in aanraking te komen. Een persoon die niet meer of minder problemen heeft dan de gemiddelde mens en zonder specifieke aanleg kan in principe ook verslaafd raken. Men raakt gewend aan het drinken van alcohol, dat wil zeggen dat in de loop der jaren de tolerantie toeneemt. Uiteindelijk blijkt dan dat men ernstige moeite heeft de alcohol te laten staan en is men verslaafd, lichamelijk en geestelijk. De problemen ontstaan in zo’n geval pas na enkele tot vele jaren drinken, zonder dat er echt een externe reden was om meer of veel te gaan drinken.[8]

Erfelijkheid

Er zijn aanwijzingen dat gevoeligheid voor alcoholisme (en andere verslavingen) mede erfelijk bepaald is. Zo hebben tweelingstudies laten zien dat erfelijke factoren een rol spelen wat betreft afhankelijkheid en gebruik van, en problematiek rondom alcohol.[9] Alcohol is een GABA-agonist en blijkt dopaminerge banen in het limbische systeem en prefrontale cortex te activeren.

Volgens sommige onderzoekers zouden lagere dopamineniveaus in de hersenen van alcoholgevoelige individuen tot verhoogde consumptie van alcohol kunnen leiden, als vorm van compensatie.[10] Ook moleculair-genetische studies hebben zich vooral gericht op de rol van het Dopamine-(D2)-receptorgen, ook aangeduid als het DRD2-gen.[11] Studies van volwassenen hebben echter nog niet eenduidig een associatie kunnen vinden tussen het DRD2-gen en alcoholverslaving.

Wel is recent gebleken dat adolescenten die drager waren van het DRD2A1-allel, significant meer alcohol consumeerden dan adolescenten die geen drager waren.

Dit verband werd echter alleen gevonden in gezinnen waar de ouders zich tolerant opstelden ten opzichte van het alcoholgebruik van hun kinderen.[12] Kennelijk is dus het samenspel of interactie tussen opvoeding en erfelijke aanleg bepalend voor alcoholmisbruik: genetisch kwetsbare kinderen gaan eerder alcohol drinken en ook in grotere hoeveelheden wanneer ze toegeeflijke ouders hebben.

Dipsomanie

De term dipsomanie[13][14] voor het verschijnsel van periodieke drankzucht wordt niet veel meer gebruikt. Het synoniem kwartaaldrinken wordt in het algemeen spraakgebruik nog wel gebezigd. In de medische literatuur maakt men vrijwel geen onderscheid meer met andere vormen van excessief alcoholgebruik.

Omdat de video hier beneden in het Engels is zal ik de vertaling van de negen hoofdzinnen doen in het Nederlands

 • Drinken in plaats van eten
 • Ze kunnen niet wakker worden zonder verschillende drankjes
 • drank maakt hun maakt de prikkelbaar, nerveus of ongemakkelijk
 • Hun gedragspatroon verandert aanzienlijk onder de invloed van sterke drank
 • Ze kunnen niet stoppen bij twee glazen
 • Perioden van geheugenverlies of “Balck Outs” komen eraan
 • Aan de attitudes om het drinkgedrag te bespreken wordt een ontmoeting met agressie gevoerd
 • Zij hebben altijd een goede reden om te drinken
 • Ze verbergen de alcohol

Bekijk de video hier beneden

Men heeft geen alcoholverslaving van de ene dag op de andere, het is een proces dat traag groeit, maar dat is net het gevaarlijke omdat men niet weet wat er gebeurt.

Net doordat het zo traag gebeurt, heeft men er vaak geen zicht op dat men verslaafd is.

Men probeert anderen wijs te maken dat men geen verslaving heeft, maar het ergste van al: ” een alcoholverslaafde maakt het ook zichzelf wijs”

Vele mensen hebben het beeld van een verslaafde, als die clochard die in stilte zijn flesje leegdrinkt, of de mensen die zich verzamelen aan nachtwinkels om daar met hun maten zich goedkoop kunnen bezatten..

Niets is minder waar, alcoholisme zit in alle lagen van de bevolking

 • Arm of rijk
 • Hoog geschoold of laag geschoold
 • Politiekers en Industriëlen

Hoewel alcoholisme een verwoestende ziekte is die levens kan vernietigen, slagen sommige mensen erin, die ermee worstelen, om stressvolle banen en grote verantwoordelijkheden te behouden. Van buitenaf lijken deze zogenaamde hoog functionerende alcoholisten het allemaal bij elkaar te hebben.

Ze kunnen mooie auto’s rijden, in geweldige buurten wonen en een aanzienlijk inkomen verdienen.
Echter, alleen omdat ze goed functioneren betekent nog niet dat ze immuun zijn voor de effecten van alcohol. Ze lopen nog steeds het risico zichzelf en anderen om hen heen pijn te doen.

Bijvoorbeeld, een piloot die een kater verzorgt, een chirurg met wankele handen of een bankier die grote sommen geld behandelt, loopt elk risico op het veroorzaken van vreselijke rampen als ze op hun disfunctionele pad blijven.

Iedereen kan alcoholist worden

Niemand begint alcohol te drinken met de bedoeling om alcoholist te worde

Je zoekt hulp, is AA iets voor jou?

We houden er niet van iemand alcoholist te noemen, maar je kan de diagnose zelf snel stellen.

Ik zal eerst een video brengen over een van de stichters van AA. In het Engels maar met Nederlandstalige ondertiteling

Bekijk de video hier beneden

 1. Stap het dichtstbijzijnde café binnen en probeer eens beheerst te drinken. Of neem thuis enkele glaasjes en schakel dan over op koffie.

2) Probeer te drinken en er dan ineens mee te stoppen.

3) Probeer het meer dan eens. 
Men komt dan snel achter de waarheid, tenminste als je eerlijk tegenover jezelf durft te zijn.

Het kan best een flinke kater waard zijn om tot een helder inzicht in je toestand te komen. 
Jij alleen kunt beslissen of het programma van AA en de AA levenswijze betekenis hebben voor jou en jou kan helpen.

Dit is een beslissing, die jij moet nemen: niemand kan in jouw plaats beslissen.

Wij, die thans lid zijn, kwamen bij AA omdat wij erkend hebben dat drinken een probleem geworden was, een probleem dat wij zelf niet meer konden oplossen.

In het begin waren velen van ons beschaamd te moeten toegeven dat zij niet meer in staat waren te drinken volgens de algemeen aanvaarde sociale normen. 
Wij hebben een eerlijk antwoord gegeven op de verschillende realistische vragen betreffende onze manier van drinken en de gevolgen ervan op ons dagelijks leven.

Bovenaan de pagina enkele vragen die wij moesten onder ogen zien.

Onze eigen ondervinding heeft ons geleerd dat elke persoon die ja antwoordt op vier of meer van de twaalf gestelde vragen beslist alcoholistische neigingen heeft of reeds een drinker kan zijn voor wie de alcohol een ernstig probleem geworden is.

Waarom zou je niet proberen op deze vragen “eerlijk” te antwoorden?

Weet dat het geen schande is te erkennen, dat je een gezondheidsprobleem hebt. Heb je werkelijk zulk probleem dan is het belangrijk een oplossing te zoeken.

Stel jezelf op de proef aan de hand van de volgende 12 vragen:

Drink je omdat je verlegen bent? ja  neen 

Drink je om je zelfvertrouwen te vergroten? ja  neen 

Drink je om aan je problemen te ontsnappen? ja  neen 

Kan je stoppen na 2 glazen alcohol of wil je meer? ja  neen 

Heb je ooit wroeging na het drinken? ja  neen 

Drink je alleen? ja  neen 

Heb je de volgende ochtend behoefte aan drank? ja  neen 

Hunker je iedere dag op een vast moment naar alcohol? ja  neen 

Schaadt het drankgebruik je reputatie? ja  neen 

Ben je wel eens met ziekenhuis of politie in aanraking gekomen door je drankgedrag? ja  neen 

Maakt drinken je privéleven ongelukkig? ja  neen 

Worden je gevoelens ook uitvergroot door de alcohol: verdriet, agressie enz. ja  neen 

NEEM EENS CONTACT MET

https://aavlaanderen.org/

BEKIJK HIER BENEDEN MIJN LAATSTE BLOGBERICHTEN

Voeg je bij 7.048 andere abonnees

Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots

Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌

Learn More →

5 thoughts on “Alcoholisme is een ziekte die kan genezen worden

 1. henk50 – Alkmaar – Ik ben orthopedagoog/GZ-psycholoog. Vanaf 1975 heb ik gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Schrijven is een hobby en een ontspanning voor mij, vandaar dat ik het niet kan laten om dagelijks iets te schrijven, meestal ook op mijn weblog. Omdat ik zo lang in 'de zorg' heb gewerkt heb ik veel zogenaamde casuïstiek ter beschikking. Soms gebruik ik voorbeelden uit de dagelijkse praktijk op mijn weblog, maar de beschrijvingen zijn altijd vermengd met andere -vaak gedateerde - verhalen. Er komen dus geen één-op-één verhalen voor. Dat zou ook niet mogen vanwege het beroepsgeheim. De namen die ik gebruik zijn altijd gefingeerd. De pedagogische en psychologische voorbeelden hebben dus wel enig waarheidsgehalte, maar ze hebben de pretentie om toch onherkenbaar te zijn. Mocht de lezer toch iemand herkennen, dan is dat waarschijnlijk toeval. Een enkele keer zijn voorbeelden van dialogen geheel gefingeerd. Uit de privésituatie wordt slechts zeer beperkt iets vermeld, waarbij ik met name zorgvuldig om ga met fotomateriaal. De namen van mensen die reageren worden nooit door mij doorgegeven aan derden, ze blijven in mijn afgesloten Wordpress-domein.
  henk50 1 december 2019 at 14:21

  Alcohol en drugs zijn beiden verdovende middelen. In mijn omgeving heb ik gezien hoe gave mensen beschadigd werden en huis, werk en gezin kwijt raakten. Ik vind dat schokkend en heel verdrietig. Gelukkig heb ik ook gezien hoe mensen konden herstellen van deze ziekte. Jij ook van harte, Theo!

 2. Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots – Potterijstraat 151 / 3300 Tienen België – Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌
  #Theo-Herbots-Fotografie-Blog ||#Tienen 1 december 2019 at 14:29

  Elke verslaafde “KAN” genezen worden als zij of zij willen toegeven dat zij deze verslaving hebben. Zolang zij blijven ontkennen is er geen enkel medicatie of opname in een ontwenningskliniek van nut. zij hervallen telkens opnieuw. Bedankt voor jouw reactie, het heeft me ertoe aangezet om binnenkort eeen bijkomend artikel (s) te schrijven hoe ik tot nuchterheid ben gekomen en dit nu bijna 21 jaar volhou. BEDANKT

 3. Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots – Potterijstraat 151 / 3300 Tienen België – Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌
  Theo Herbots 12 januari 2020 at 15:54

  Dag Henk,

  Dankzij jouw reactie en op verzoek van velen ben ik rond dit thema een totaal nieuwe website begonnen.
  Neem maar eens een kijkje
  https://theoherbotservaringsdeskundig.blog/

 4. Wees Gematigd ||Be Moderate - Theo-Herbots-Freelance-Fotografie 17 augustus 2020 at 21:26

  […] Alcoholisme is een ziekte die kan genezen worden […]

 5. BERICHT 6 |"GEEF HET GOEDE VOORBEELD" ||MESSAGE 6 | "SET THE RIGHT EXAMPLE" - Theo-Herbots-Blogger & Fotograaf 25 augustus 2020 at 14:55

  […] ik reeds eerder heb vermeld heb ik ooit met een zwaar Alcohol-Probleem gezeten, maar heb ik reeds sinds 24 maart 1998 geen druppel alcohol meer […]

Geef een reactie Reactie annuleren

Translate »In 110 Languages, CLICK HERE and choose your country's flag

Uw Biologische Internetwinkel KLIK ➡️HIER ✅ Sluiten

%%footer%%