HulpOrganisaties | noodnummer | Vlaanderen heeft eigen meldpunt ouderenmishandeling

Advertenties

Ik publiceer dit artikel omdat ik regelmatig met schrijnende verhalen geconfronteerd wordt van Ouderenmishandeling.

Buiten de vormen van Ouderenmishandeling zoals hier beneden beschreven, zijn er ook nog andere vormen van Ouderenmishandeling. Kinderen die weten dat hun Ouders hulp-beoefend zijn,

  • die weten dat hun ouders het Psychisch en Fysisch heel moeilijk hebben en dit toch negeren

  • die hun Ouders totaal negeren, nooit eens een bezoekje, een telefoontje of eender wat, terwijl zij goed weten dat hun Ouders in diepe eenzaamheid vertoeven,

  • die gewoon hun Ouders volledig aan hun lot overlaten

Schrijnend is het dat ik hier in Tienen reeds meerdere gevallen weet van ouderen die reeds dagenlang overleden waren en die pas gevonden werden, niet door hun kinderen, maar door buren op het ogenblik dat er reeds zo’n ver ontbindingsproces was opgetreden dat er zich een ondraaglijke stank begon te verspreiden.

  • In Tienen is er nochtans een zeer goed zorgsysteem, deze mensen mag  hier dan ook geen verwijten worden gemaakt.

  • Evenwel, als de kinderen de Ouders negeren  en dit niet doorgeven aan de zorgdiensten, dan kunnen deze diensten dit onmogelijk opvolgen.

  • Daarom vindt ik dit niet doorgeven ook een vorm van Ouderenmishandeling

Ik vind het dan ook een prachtig initiatief dat er een meldpunt: “OUDERENMISHANDELING” komt

Vlaanderen heeft eigen meldpunt ouderenmishandeling:

Het bestaande Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Zuid-Oost-Vlaanderen is blij dat het meldpunt voor oudeerenmishandeling wordt uitgebreid naar alle Vlaamse provincies. Het meldpunt in Zottegem is een pionier voor de problematiek van ouderenmishandeling ien behandelde al twee jaar klachten op provinciaal niveau. Zij vermoeden dat ruim 2.000 bejaarden in Vlaanderen mishandeld worden.

“60% van de daders komt uit de directe omgeving van het bejaarde slachtoffer”, zegt Ann Kriaciaunas, die het meldpunt leidt, ‘Het zijn vaak de kinderen of kleinkinderen waarbij de oudere inwoont. 25 procent gebeurt door de verzorgenden en de rest door bekenden, maar niet-familieleden.

Tot één op vijf thuiswonende bejaarden wordt mishandeld.

Veel onderzoek naar mishandeling van bejaarden is in ons land nog niet gebeurd. De meest ophefmakende studie werd door het Lucas-Instituut van de KU Leuven uitgevoerd in 1998. Daaruit bleek dat een op de vijf thuiswonende bejaarden door de familie wordt mishandeld.

Het onderzoek gebeurde bij een representatief staal van 500 thuiswonende 65-plussers. Volgens de studie komen er vier soorten van geweld tegen bejaarden voor, variërend van psychische terreur tot seksueel misbruik.

Vormen van mishandeling.

Psychische mishandeling komt het vaakst voor. Een op de tien wordt geregeld vernederd, beschuldigd of bedreigd. Bijna vijf procent zou verwaarloosd worden. Er zijn gevallen bekend van bejaarden die uren- of dagenlang werden opgesloten op hun kamer of op het toilet.

Financieel misbruik komt eveneens vrij vaak voor. Het gaat meestal om ouderen die onder druk worden gezet door hun kinderen of kleinkinderen om hun pensioen of spaargeld af te geven.

Van alle thuiswonende bejaarden zou 2,5 procent fysiek worden mishandeld. Dat kan zeer extreme vormen aannemen. Vorig jaar stierf bijvoorbeeld een bejaarde Alzheimerpatiënt in een Brusselse privé-bejaardeninstelling. De man was veel te strak vastgebonden in een dwangbuis.

Sociaal Huis Pandora.

Het meldpunt zal nauw samenwerken met bestaande instellingen zoals de Rusthuis Infofoon, de dienst Slachtofferhulp en de diensten van het Algemeen Welzijnswerk. Bij de Rusthuis Infofoon kunnen bejaarden terecht voor al hun vragen over rusthuizen. Klachten worden er eveneens behandeld.

Ann Kriaciaunas licht het belang toe: ‘Wij ontvingen het afgelopen werkjaar een honderdtal klachten van bejaardenmishandeling, het jaar daarvoor 83 klachten. Als je dat extrapoleert naar Vlaanderen, kom je uit op zo’n 2.000 gevallen per jaar.’ Het gaat zowel om klachten van mishandeling van bejaarden die thuis bij familie wonen als van mensen die in een rusthuis verblijven. De meeste waarnemers gaan er evenwel van uit dat het werkelijk aantal mishandelingen een stuk hoger ligt. Veel gevallen worden immers nooit gemeld.

Het meldpunt registreert de klachten en probeert het slachtoffer zoveel mogelijk informatie te geven om zelf wat te kunnen doen aan de situatie. ‘We proberen de bellers zo goed mogelijk door te verwijzen, zeker als ze buiten onze regio verblijven’, zegt Ann Kriaciaunas.

“Bij ongeveer een op de vijf klachten doen we een interventie. We gaan de bejaarde thuis of in het rusthuis bezoeken en proberen een zicht te krijgen op het probleem en de vraag van de bejaarde. Als de klacht het gevolg is van een overgestresseerd gezin, kan het bijvoorbeeld volstaan dat het OCMW bijvoorbeeld warme maaltijden brengt bij de bejaarde. Zo wordt de verzorgende druk bij de inwonende familieleden een beetje verlicht.”

In ongeveer vijf procent van de gevallen wordt het parket of de politie verwittigd. Het gaat om zware gevallen van mishandeling of verwaarlozing. “We bevinden ons steeds in een zeer delicate situatie’, zegt Kriaciaunas. ‘De juridische mogelijkheden van ons meldpunt zijn immers zeer beperkt. Er bestaan geen wettelijke voorschriften waardoor het parket onze klachten ernstig moet nemen. We hangen een beetje af van de goodwill van de procureur. Maar gelukkig hebben we wat dit betreft niet te klagen in onze regio.'”

Oorzaken van oudermishandeling ?

De oorzaken van de ouderenmishandeling zijn volgens Ann Kriaciaunas van heel uiteenlopende aard. “Onze moderne samenleving heeft maar weinig tijd over voor bejaarden. De cultuur om als kind behoorlijk voor de ouders te zorgen, is een beetje aan het slijten.”

Daar komt bij dat de draagkracht van de bejaarden soms zwaar wordt overschreden. Hoe vaak gebeurt het niet dat bejaarden door hun eigen kinderen verplicht worden voor de kleinkinderen te zorgen, terwijl ze zelf als jonge bejaarde nog eens moeten opdraven voor de zorg van hun nog levende ouder(s).

Een andere oorzaak is de vergrijzing. Bejaarden worden steeds ouder en daarom steeds hulpbehoevender. De stress als gevolg van de zorgvraag kan zo groot worden dat er wel eens “‘ongelukken” gebeuren, zowel thuis, als in een rusthuis, bij gebrek aan voldoende personeel.

Meer info:

Sociaal Huis Pandora – Grotenbergestraat 26 – 9620 Zottegem – tel: 09/360 33 66 – centraalmeldpunt.ouderenmisbehandeling@skynet.be
http://www.sociaalhuispandora.be

Bron: HulpOrganisaties | noodnummer | Vlaanderen heeft eigen meldpunt ouderenmishandeling

 

Theo Herbots the voice from #Tienen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots

Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌

Learn More →
Translate »In 110 Languages, CLICK HERE and choose your country's flag

Uw Biologische Internetwinkel KLIK ➡️HIER ✅ Sluiten

%%footer%%