Armoede 17 oktober dag tegen armoede ||October 17th day against poverty

Armoede 17 oktober 2020- Internationale dag voor de uitroeiing van armoede

Op het ogenblik dat ik (weliswaar door hard werken en grote inzet), in een hoge welstand leefde, had ik hetzelfde negatieve beeld over armen als de meesten die in welstand leven.

 • Dat de Luieriken werk zoeken
 • Ze hebben het zelf gezocht
 • Dat en veel meer

Tot ik zelf in de armoede kwam

Tot ik zelf in de armoede kwam

Eerst een echtscheiding waar ik reeds veel welstand verloor.

Daarna een verkeerde doktersdiagnose met zware financiële problemen tot gevolg.

En meteen had ik een totaal ander beeld over armoede

naar aanleiding hiervan heb ik in het verleden verschillende berichten geschreven die ik hier vandaag ga herhalen.

Op zaterdag 17 oktober ga ik een persoonlijk verhaal hierover schrijven, maar nu ga ik de vroegere verhalen even terug bovenhalen

Omdat armoede een “ONRECHT” is dat “IEDEREEN” kan overkomen

Omdat armoede een “ONRECHT” is dat “IEDEREEN” kan overkomen

Dit artikel heb ik lang geleden geplaatst op Amnesty International Maar gezien er momenteel nog steeds veel onbegrip is voor armoede, heb ik dit artikel terug bovengehaald. Ik zal er later, uitgebreider op terugkomen; hoe er ook in #Tienen armoede is en welke initiatieven er kunnen genomen worden om deze armoede terug te dringen.

Een beurscrisis

Jouw bedrijf dat sluit

Ziekte / ongeval van jezelf, je partner, jouw kinderen

Echtscheidingen

En nog veel meer , het kan iedereen overkomen op een moment dat je je er niet aan verwacht Stel je voor dat jij jouw kinderen niet meer kunt geven wat noodzakelijk is, dat jij jouw kinderen moet weigeren wat hun vriendjes op school wel hebben.

Niet allen doet het hun pijn, maar erger, zij worden vaak ook uitgesloten, vernederd, gepest door andere kinderen

“Geef een arme een vis en hij heeft eten voor één dag Leer hem vissen en hij heeft eten voor altijd”

GEVOLGEN VAN ARMOEDE

GEVOLGEN VAN ARMOEDE

Armoede heeft vergaande gevolgen voor iemand zijn leven. Armoede zorgt bijvoorbeeld voor minder kans op een opleiding, heeft betrekking op je woonsituatie  en je gezondheid.

Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg zijn van armoede.
 

ARMOEDE GEEFT STRESS

ARMOEDE GEEFT STRESS

Constante, langdurige stress heeft een negatief effect op de mogelijkheid om een goede keuze te maken.

 • Het IQ neemt gemiddeld met 13 punten af*. Dit is vergelijkbaar met een nacht niet slapen. 
 • Chronische stress is slecht voor lichaam een geest. Zo vergroot het gevaar op hart- en vaatziektes en de kans op overgewicht.
 • Men heeft minder denkkracht en maakt meer korte termijn besluiten. Mensen hebben ’teveel aan hun hoofd’. De acute geldproblemen nemen je in beslag, daardoor is er minder aandacht voor de lange termijn en is men alleen bezig met zijn of haar primaire behoeften.

1 OP DE 12 KINDEREN GROEIT OP IN ARMOEDE

1 OP DE 12 KINDEREN GROEIT OP IN ARMOEDE

 Geen geld om je verjaardag te vieren. Niet op voetbal en niet mee op schoolreisje. Dit is de realiteit voor veel kinderen.
Stichting Armoedefonds steunt lokale initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen mee kunnen doen.
Samen verzachten we de gevolgen van armoede. Helpt u mee?

GEVOLGEN VOOR KINDEREN DIE OPGROEIEN IN ARMOEDE

GEVOLGEN VOOR KINDEREN DIE OPGROEIEN IN ARMOEDE

Kinderen uit een laag-inkomensgezin gaan minder vaak uit dan kinderen met rijkere ouders. Ze sporten minder, volgen minder muziekles en gaan minder vaak een dagje naar de speeltuin. Die activiteiten buiten de deur kosten namelijk geld, reden waarom deze kinderen , volgens hun ouders, minder vaak aan deze activiteiten mee kunnen doen. Kinderen uit een laag-inkomensgrens nodigen ook minder vaak vrienden uit, bijvoorbeeld voor een verjaardag, om te spelen of te blijven eten. Een laag inkomen heeft ook invloed op schoolactiviteiten waarvoor een eigen bijdrage nodig is, zoals een schoolreis, die moeten kinderen vaak aan zich voorbij laten gaan.
 


ARMOEDE IS SLECHT VOOR JE GEZONDHEID

ARMOEDE IS SLECHT VOOR JE GEZONDHEID

Mensen mijden een medisch specialist of bijvoorbeeld de tandarts. Bang voor de kosten die dit met zich meebrengt. Vergeet ook zeker niet de verplichte eigen bijdrage in de ziekte kosten en medicijnen die niet worden vergoed, ook deze kosten zorgen ervoor dat mensen minder snel medische hulp inschakelen.

Neem het verhaal van Hans. 
De financiële crisis heeft bij hem geleid tot het mijden van zorg en uiteindelijk tot uitvallende tanden. 
Ongeveer vijf jaar geleden ontdekte de nu 43-jarige Hans van den Bergh uit ’s-Hertogenbosch dat hij drie tanden had die minder gezond waren. Langzaam stierven ze af, een tandartsbehandeling mocht niet meer baten voor zijn twee rotte kiezen en zijn kapotte voortand. Een ervan verwijderde de tandarts, de andere twee trok Hans er zelf maar uit. Hans heeft geen geld om zijn gebit te laten herstellen, hij moet vier jaar sparen voor één nieuwe voortand. 

Ook kan armoede er voor zorgen dat iemand in een maatschappelijk isolement raakt. Door een beperkt budget nemen de mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten af. Een beperkt budget kan ervoor zorgen dat het gebruik van een auto of het van openbaarvervoer te kostbaar wordt. Net als een telefoon, computer of internet. De mogelijkheid om ergens te komen, contact te leggen of je zelf te voorzien van informatie wordt daardoor ook een stuk lastiger.

Armoede aanleiding tot pesterijen

Armoede aanleiding tot pesterijen

In mijn levensverhaal heb ik het uitgebreid gehad over hoe ik na een Verkeerde Doktersdiagnose, op alle gebieden in de problemen ben gekomen.

Ik ga het nu enkel hebben over de financiële kant.

Doordat ik maandelijks voor ongeveer 600€ uitgaven heb voor de speciale voeding die ik moet nemen bovenop mijn gewone voeding, brengt dit een serieus probleem mee.

Deze voeding valt onder de categorie “VOEDINGSSUPPLEMENTEN” en daar is er nergens een financiële tussenkomst. Ik ga daar in een volgend verhaal dieper op ingaan.

Maar het is zo, ik heb een pensioen van 1700€, maar daar gaat maandelijks 600€ huishuur en die 600€ voor de speciale voeding van af, blijft er 500€ over voor water, verwarming, elektriciteit, kleding, vuilniszakken, onderhoudsproducten, verzorgingsproducten, verzekering…..

Nu is het zo dat mijn hond nog het enige van waarde is dat overblijft voor mij.

Mijn buren hebben bijna 3 jaar lang hun wagens “GRATIS” mogen plaatsen op mijn parking, zonder ooit éénmaal iets te doen voor onderhoud of eender wat.

Erger op een ogenblik dat ik hun vroeg om eens een zakje gravier mee te brengen, kreeg ik als antwoord: “dat ziet ge van hier dat wij kosten gaan doen aan iemand anders zijn parking”

Het werd nog erger ,

op het ogenblik dat ik familiebezoek ging krijgen had ik hun de dag ervoor gevraagd om die dag geen wagens op mijn parking te plaatsen.

Reactie: en waar moeten wij dan staan? Uw familie moet maar ergens anders parkeren.

En inderdaad toen mijn familie de volgende dag arriveerde stond de wagen van de buren er nog.

Ik heb hun toen aangemaand hun wagen dringend te verplaatsen, dat hebben ze wel gedaan, maar tegelijkertijd hebben ze me een heleboel verwijten naar het hoofd geslingerd, verwijten die ik hier niet ga herhalen want de woorden die ik dan moet gebruiken liggen beneden mijn waardigheid.

Na die dag heb ik hun verboden om nog op mijn parking te staan en heb ik die met koorden afgesloten, maar toen begonnen de roddels en pesterijen pas goed op gang te komen.

Na dat Jefke overleden was kreeg ik van een Koerdische familie waar ik veel voor had gedaan, Jefke 3 ten geschenke.

Dit was een kruising tussen een American Stafford en een Rotwheiler.

Ik ben er een weeklang mee gaan wandelen en wist meteen dat het een zware opgave zou worden, hij was nooit met andere honden in contact gekomen en gedroeg zich heel agressief als hij andere honden zag, maar als ik hem thuis mee binnenbracht kreeg ik er enorm veel vriendschap van en na een week heb ik hem gehouden.

Maar dan, ik ben eenmaal “s avonds de Stad ingetrokken om wat nachtfoto’s te maken en ben tussen 23u en 24u thuisgekomen.

De buren hebben mij voor hun raam zien langsgaan, hebben gewacht tot 10u en De Politie verwittigd dat mijn hond zat te janken en te blaffen.

En De Politie gaat daar gretig op in.

En De Politie gaat daar gretig op in.

Het is zelfs zo dat zij met een zaklamp door mijn raam naar binnen schenen (hebben ze onlangs zelf gezegd), ik weet niet of dit geen overtreding is op De Wet Ter Bescherming van De Persoonlijke levenssfeer, maar kom.

Bovendien, als zij dat gedaan hebben zonder Jefke te horen blaffen, dan kan dat maar een ding betekenen, dat is dat ik met Jefke wandelen was.

Ik ga met Jefke wandelen rond 8u ‘s morgens, rond de middag, rond 5u, rond 8u en ‘s nachts voor ik slapen ga.

De buren zien me dan ‘ s avonds wel voor hun raam voorbijgaan, maar zien niet dat Jefke daarbij is omdat dit onder hun vensterbank is en zij zien me ook niet terugkomen, omdat ik via een andere weg terugkom die niet voor hun raam doorloopt.

Ja dan word er rondgestrooid dat ik elke nacht weg ben.

Ja dan word er rondgestrooid dat ik elke nacht weg ben.

Dat was dan in het volle van de Lockdown, geen café’s open, geen Restaurants ( waar zou ik daar bovendien het geld voor halen), nergens geen activiteiten.

Waar zou ik dan in ‘s hemelsnaam elke nacht naartoe gaan? ik he b geen wagen, geen vriendin.. en toch worden die leugens door De Politie gretig geloofd.

Dacht U nu dat het niet erger kan?

Toch wel, vorige week kreeg ik De Politie terug aan de deur dat er een “anonieme” klacht was dat ik mijn dieren zwaar mishandel.

Ik heb dit vorige week op Facebook geplaatst en heb van heel veel mensen de reactie gekregen dat het schandalig is van zulke beschuldigingen omdat iedereen weet hoe ik voor mijn honden zorg.

Maar als ik vraag om een PV op te maken tegen onbekenden wegens valse beschuldigingen, daar wordt niet op in gegaan.

Anonieme? klachten daar op wel.

Anonieme? klachten daar op wel.

In het PV dat ik vandaag in de brievenbus kreeg staat wel dat zij opgemerkt hadden dat mijn huis vol rommel lag.

En inderdaad, op het ogenblik dat zij zonder huiszoekingsbevel zomaar met hun zaklantaarn heel mijn huis binnenin bekeken, lag het er rommelig bij.

Terwijl ik eens een uitstap deed met de trein om in de bossen van St-Joris-Weert om er natuurfoto’s te maken ben ik van 9u ‘ s morgens tot 6u ‘s avonds van huis weggeweest. Dat is de enige vorm van ontspanning die ik me nog kan veroorloven.

Dus ik was amper 9u van huis weg en in die tijdspanne had Jefke de garagedeur geopend, de vuilniszakken kapot gebeten en dit door het ganse huis rond gestrooid.

Neem daarbij dat ik nog een afwas staan had en dat mijn was op een droogrek hing, ja dat gaf een slordige indruk.

Daar staat er heel veel over vermeld in het verslag.

Maar alles wat ik gezegd heb omtrent de problemen van mijn buren sinds ik hun verboden heb om nog op mijn parkeerplaats te staan, daarover niets.

Dit ruikt aardig naar partijdigheid.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van hoe iemand die in armoede terechtkomt het slachtoffer word van verregaande pesterijen.

verregaande pesterijen.

Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen geven, maar ga het niet doen.

Het heeft toch geen zin. Eenmaal dit artikel volledig af en gepubliceerd, gaan er velen zeggen zoals de Duitsers na WO2, toen zij geconfronteerd werden met de beelden van de uitroeingskampen

Wir haben nicht gewusst

Ik kan het verspreiden van al deze leugens vergelijken met het verspreiden van het corona-virus.

Een persoon geeft het door aan tien anderen die het ook weer doorgeven aan tien anderen, die……

Maar daar waar het coronavirus een coronavirus blijft, wordt een leugen steeds aangedikt en wordt een dikkop een kikker.

Ik haal dit slechts aan als voorbeeld hoe er met iemand in armoede word gesold:

Iemand met geld en die zich een dure advocaat kan veroorloven daar zal zoiets niet mee gebeuren

Geen kansen meer

Geen kansen meer

Theo Herbots the voice from #Tienen Bron: Crisp

Op het ogenblik dat ik nog van een serieuze welstand kon genieten, kon ik naar buiten komen met eender wat, iedereen kocht van mij.

De redenatie van mensen zit eigenaardig in mekaar

Iemand die met zo’n wagens rondrijd, zo’n luxueuze villa heeft, zo’n reizen doet, die die… kan iet anders dan goeie producten te verkopen.

Iemand die door tegenslagen in armoede komt

Iemand die door tegenslagen in armoede komt

Die krijgt geen kansen meer, want daar is de redenering net andersom;

Met eender wat U naar buitenkomt, zelfs de beste producten aan een degelijke prijs, daar krijg je de reactie: met wat gaat hij nu weer beginnen, het zal wel bucht zijn, want anders was hij allang uit de armoede.

Mensen gaan liever veel geld uitgeven aan minderwaardige producten aan veel te hoge prijzen dan nog iets van U te kopen

Euthanasie en zelfdoding

Euthanasie, Alcoholisme, Zelfdoding

Al wat hierboven aangehaald, vormen vaak aanleiding tot Euthanasie, alcoholisme en zelfs tot zelfdoding

Ik heb berichten hierover in concept staan en zal ze binnenkort hier publiceren

Ik zal terugvechten

Ik zal terugvechten

Ik zal terugvechten tegen al wat onrechtvaardig is.

Ook al weet ik, dat ik tegen zere schenen zal trappen met het publiceren van dergelijke berichten zal ik toch blijven publiceren ook in mijn rubriek De Weg naar een Gelukkig leven

Vindt U ook dat er wat moet gedaan worden tegen Onrecht?

samen tegen onrecht

Geef dan Uw reactie hier beneden

Sluit U aan op mijn Social-Media

Deel de Berichten via Social-Media via de deelknoppen hier beneden

Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots

Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌

Learn More →

2 thoughts on “Armoede 17 oktober dag tegen armoede ||October 17th day against poverty

 1. Marc De decker
  Marc De decker 16 oktober 2020 at 08:29

  Dat komt allemaal hard binnen! Moed houden, doorbijten… Gelukkig zijn er mensen die niet zo negatief tegenover de medemens ingesteld zijn. Helaas, er zijn de anderen, confronterend.

 2. Theo-Herbots-Journalist-Fotograaf-Gezondheidsconsulent – Potterijstraat 151 / 3300 Tienen – You can translate everything into 110 Languages with the Google-Translate-Widget on the Websites Welkom op deze “ENIGE” en “UNIEKE” Blog die “ANDERS” is dan “ANDERS” Ik ben een Fotograaf en Blogger maar ook Gezondheid en Internet-Specialist, Mijn Blog is Minder leuk😀 zonder U ✅ VERGEET NIET mijn Blog, Nieuwsbrief te bekijken Ik hou er ook van om de allerlaatste snufjes op gebied van Websites en Internet uit te proberen en toe te passen Theo-Herbots-Gezondheidsconsulent Als gecertificeerd Gezondheidsconsulent sinds 2000, heb ik geleerd dat elk moment met twijfel, angst of druk kan worden gebruikt als katalysator voor een nieuwe start. Uw weg naar optimale gezondheid begint hier.😀 BEZOEK ME OP WELKOMSTWOORDE EN CONTACT IN DE MENUBALKEN VERNEEM "ALLES" over mij
  Theo Herbots 16 oktober 2020 at 08:36

  Bedankt voor Uw mooie en waarheidsgetrouwe woorden Marc.
  Het geeft me kracht en moed om mijn ongelijke strijd verder te zetten.
  En ik hoop dat met Uw woorden vele anderen dezelfde kracht en moed zullen vinden.
  Groetjes
  Theo

Geef een reactie Reactie annuleren

Translate »In 110 Languages, CLICK HERE and choose your country's flag

Uw Biologische Internetwinkel KLIK ➡️HIER ✅ Sluiten

%%footer%%