Dierenmishandeling in #Tienen Deel 2 ||Animal Abuse Part 2

In een vorig bericht heb ik het reeds gehad over de valse beschuldiging van dierenmishandeling

U kan dit bericht lezen via de knop onderaan dit bericht.

Waarom ik daar vandaag op terugkom?

Ik heb vandaag de politie terug op bezoek gehad.

Ik ga hier het verhaal doen.

Maar eerst het volledige verhaal, vanwaar het komt.

Mijn buren hebben aan hun huurhuis geen parkeermogelijkheid.

Ondanks dat ik het financieel moeilijk heb (daar kom ik zo dadelijk uitgebreid op terug), heb ik hun drie jaar lang “GRATIS” laten parkeren op mijn parkeerplaats, vermits ikzelf me geen wagen kan veroorloven.

Nu is het zo dat hier in Tienen men minimum 50€ per maand moet betalen, men bovendien de parkeerplaats moet onderhouden.

Diegenen waar ik het nu ga over hebben, hebben nooit of nooit de moeite gedaan om zich zelfs maar eens te bukken om een stukje onkruid uit te trekken.

Ik heb eenmaal gevraagd om eens een zakje grind mee te brengen, omdat telkens zij met de wagen vertrokken er steentjes aan hun banden bleven plakken en ik dus nog eens voor de kosten moest opdraaien. Bovendien, vermits ikzelf geen wagen heb, kan dit onmogelijk zelf gaan bijhalen.

Hierop kreeg ik de reactie: “da ziet ge van hier dat wij kosten gaan doen aan iemand anders zijn parking”

Dat is de egoïstische logica hoe die mensen in mekaar zitten.

Toen ik een tijd nadien in het weekend familie ging op bezoek krijgen, heb ik hun gevraagd om die dag hun wagen daar niet te plaatsen.

Reactie: dat is “MIJN” parkeerplaats, dat is een overeenkomst tussen mijn huisbaas en de Uwe en daar heeft U niets aan te zeggen.

Ik heb achteraf de twee huisbazen gecontacteerd en geen van beiden wist van die zogezegde overeenkomst.

Ik vermeld dit erbij om aan te tonen hoe dat die mensen kunnen liegen.

Toen ’s anderendaags mijn familie arriveerde stond hun wagen daar nog.

GOEDHEID WORDT AFGESTRAFT

Ik ben gaan aanbellen en heb niet meer gevraagd om hun wagen te verplaatsen maar heb gezegd dat dit moest gebeuren.

Reactie: waar moeten wij onze wagen dan zetten?, dat Uw familie ergens anders gaat parkeren;

Hierop heb ik me heel kwaad gemaakt en dan zijn ze de wagen toch gaan verplaatsen.

Maar dan hebben ze me een opmerking gemaakt over een dierbaar iemand die ik in het verleden op een dramatische manier heb verloren; een opmerking die me heel pijn deed en die me heel woedend maakte.

Ik heb hun verboden om hun wagen daar in de toekomst nog te plaatsen en heb de parkeerplaats met koorden afgespannen.

Maar dan begonnen de roddels en de pesterijen

Roddels en Pesterijen

Maar eerst nog een bewijs hoe die mensen kunnen liegen

Mijn voorgaande hond (Jefke2) was een Duitse Dog.

Op het ogenblik dat ik eens naar een feest moest (wat zeer uitzonderlijk is), en zij wisten dit, kreeg ik ’s anderendaags te horen: “Uwen hond heeft de ganse nacht geblaft, wij hebben van de hele nacht niet kunnen slapen”

Ik geloofde hier niets van en deed een test.

Een paar weken later beweerde ik dat ik in het we weer naar een feest moest (ook al was het niet waar), ik ben het ganse we thuis gebleven.

Dus ik wist goed genoeg dat Jefke niet had geblaft en toch kreeg ik ’s anderendaags weer te horen: “Gij waart weer weg, en Uwen hond heeft weer de ganse nacht geblaft. De volgende keer bellen we De Politie”

Op dat ogenblik wist ik genoeg hoe zij konden liegen.

Leugens worden geloofd

Erger werd het✅✅❗

Mijn voorgaande hond (Jefke2) heeft mij veertien jaar trouw gediend (wat voor een Duitse dog zeer uitzonderlijk is, want de gemiddelde leeftijd ligt daar op 7, max. 8 jaar.

Daar werd over rondgestrooid dat hij thuis indertijd werd weggehaald door de dierenbescherming en De Politie, omdat ik hem zo verwaarloosde en mishandelde.

zo’n leugens doen verschrikkelijk pijn

VERSCHRIKKELIJKE PIJN

DIEGENEN DIE DERGELIJK LEUGENS RONDSTROOIEN WETEN DAT EN DAAROM DOEN ZE HET

Ik heb mijn buren daarmee geconfronteerd, maar zij beweren bij hoog en bij laag dat zij van niets weten.

Meer nog, zij geven de schuld aan iemand anders waar ik goed kon mee opschieten, en die persoon heeft zich nu ook tegen mij gekeerd.

Ik kan niet bewijzen dat zij het geweest zijn.

Wat ik wel kan bewijzen

Wat ik wel kan bewijzen

De valse beschuldigingen die er nu worden gedaan

Een tijd geleden tijdens de eerste lockdown, ben ik een avond nog eens de stad ingetrokken om wat nachtfoto’s te maken (dat is nu eenmaal de enige hobby die ik nog heb.)

Mijn buren hebben me voor hun raam zien voorbijgaan (dit was iets na 10u), hebben De Politie verwittigd dat mijn nieuwe hond hun uit hun slaap hield. en die zijn daar gretig op ingegaan

DE POLITIE “UW VRIEND”

ZIJ ZIJN GRETIG OP DIE KLACHT INGEGAAN

Zij zijn komen kijken, hebben zelfs met een zaklamp aan het raam binnen geschenen.

Zij hebben zich zelfs zonder toelating op privéterrein begeven om ook aan het keukenraam binnen te schijnen.

Ik weet niet in hoeverre dit strookt met de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Ja het lag er toen rommelig bij om verschillende redenen die ik vandaag proberen uit te leggen heb, maar waar er nauwelijks werd naar geluisterd.

Er is wel een PV. overgemaakt aan De Procureur omtrent “DIERENVERWAARLOZING”

Ik kan het mis hebben, maar bij mijn weten moet er vooraleer een PV wordt overgemaakt aan De Procureur eerst een grondige ondervraging aan voorafgaan.

Bij deze ondervraging moet de ondervraagde er op gewezen worden dat hij recht heeft op bijstand van een advocaat.

Na de ondervraging moet alles op papier gezet worden, de ondervraagde dit voorlezen en hem op een dubbel het PV laten meelezen.

Pas als de ondervraagde akkoord gaat en zijn handtekening plaatst met de vermelding “gelezen en goedgekeurd”, is alles wettelijk in orde om over te maken aan De Procureur (nogmaals zo heb ik het in het verleden geleerd.

Dit is allemaal niet gebeurd.

Maar goed, ik zal er nu verder op ingaan op het verhaal van het Politiebezoek vandaag.

Ik had vorige nacht tot 03u30 aan een programma voor deze Blog gewerkt en ik was nog maar pas op als de agent op bezoek kwam.

Ik zat op het WC als hij aanbelde en voortgaande op het geblaf van Jefke (mijn hond), heb ik me gehaast om de deur gaan open te doen.

Ik heb hem binnengelaten en het eerste wat hij vroeg was: “waar staat uwen hond zijn eten en zijn water”

Hij ging de keuken in, zag dat Jefke zijn kom met eten nog gevuld was, maar zijn water leeg.

Ik had de tijd nog niet gehad om dat water aan te vullen, maar daar begonnen reeds de negatieve opmerkingen. Ik w!il er nog bij vermelden dat de vorige keer was afgesproken dat er op voorhand ging gebeld worden wanneer zij nog eens op bezoek zouden komen.

Ook nog dit, ondanks mijn verbod om de keuken binnen te gaan, deed hij het toch en foto’s te maken.

Is dit geen misbruik maken van vertrouwen (ik had hem binnengelaten zonder dat hij over een huiszoekingsbevel beschikte) om dan huisvredebreuk te plegen (tegen mijn uiterlijk verbod toch andere plaatsen betreden) om dan ook nog eens een overtreding te doen op de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ondanks mijn uiterlijk verbod, toch foto’s maken binnen een privé woning)

Een afspraak die niet werd nageleefd.

Ook wil ik nog herhalen dat de buren de vorige keren gewoon uitgluurden wanneer ik ‘ s avonds rond tien uur nog eens de voorlaatste keer met Jefke ga wandelen.

Zij konden dan wel zien dat ik vertrok, maar niet dat Jefke erbij was omdat die lager komt dan hun vensterbank.

Zij zagen dan ook niet dat ik terugkwam, omdat ik een toer maakte en ik niet terug aan hun raam voorbijkwam.

Dan belden zij De Politie, die kwamen kijken en constateerden dat ik praktisch elke avond weg was.

En dat was ook zo, ik was wandelen met Jefke.

Op het ogenblik dat hij hier vandaag binnenkwam heb ik hem gevraagd: “heeft U Jefke daarjuist horen blaffen als U aanbelde?”

hij: Ja

Heeft U Jefke ook horen blaffen de keren dat ge op de valse beschuldigingen van de buren bent ingegaan.

hij: Neen.

Ik: dat is het bewijs dat ik op dat ogenblik met Jefke wandelen was en dat de beschuldiging van de buren vals was, want zij kunnen hem niet horen blaffen als ik met hem aan het wandelen ben.

Hij: dat heeft daar niets mee te maken. Het gaat erover dat op het ogenblik dat ik hier met de zaklamp naar binnen scheen (van op privé terrein) het hier vuil was.

Ik: ja maar dat hebben jullie komen vaststellen na valse beschuldigingen die ik hier duidelijk heb kunnen weerleggen.

Zou U een PV willen opmaken dat ik klacht indien wegens valse beschuldigingen en pesterijen?

Hij: dan moet ge naar het politiekantoor komen.

Ik: dat heb ik de vorige keer gedaan, maar dat is door de van dienst zijnde agent geweigerd. (en dat is ook zo, ondanks aandringen is het geweigerd)

Klachten dat jefke na 10u zit te blaffen, ook als er telkens word vastgesteld dat het niet zo is, daar word gretig op ingegaan.

Een klacht omtrent vals beschuldigingen en verregaande pesterijen niet.

Dan heb ik gevraagd: “mag ik even mijn verhaal brengen, hoe het allemaal zo ver is kunnen komen?”.

Dat werd toegestaan, maar er werd maar summier en met weinig aandacht naar geluisterd.

Meer nog , ik werd regelmatig onderbroken met de opmerking: dat heeft er niets mee te maken”

En ik stootte op een muur

VAN ONBEGRIP

Ik breng hier de rest van dit hemeltergend verhaal.

Het deel 1

Ik ga het niet volledig doen, want dat heb ik reeds gedaan in mijn levensverhaal.

Het komt er op neer dat eind 2010 door een verkeerde doktersdiagnose en verkeerde medicatie mijn darmen op 7 plaatsen zijn opengesprongen. Ik geef hier de volgende dagen meer uitleg over in dit bericht, maar ik ga het vandaag publiceren met de hoofdlijnen erin.

Het komt er op neer dat

 • Mijn twaalfvingerige darm volledig is weggenomen
 • Grote stukken van mijn dikke darm
 • Grote stukken van mijn dunne darm
 • Mijn endeldarm is vervangen door een prothese (dit was de eerste maal dat dit in België werd gedaan en heeft me enorm veel geld gekost (ook dat wordt morgen verder aangevuld

Het komt er op neer dat ik uit gewone voeding slechts één vierde van de voedingsstoffen opneem. Of, als iemand anders één aardappel eet zou ik er vier moeten eten, als iemand anders één boterham eet moet ik er vier eten als… ook daar kom ik morgen verder op terug.

Evenwel, tijdens mijn opleiding Shiatsu was een van de verplichte vakken, Voedingsleer.

van uit die kennis ben ik op zoek gegaan welke vitaminen, mineralen, aminozuren en veel meer k nodig heb en hoe dat ik dit met een blender dit vloeibaar kon maken.

Evenwel, al die producten zijn duur. En omdat dit onder de categorie voedingssupplementen valt, is er nergens een financiële tussenkomst.

Zelfs niet van het OCMW ook dat leg ik morgen uitgebreider uit.

Ik wil het vandaag kort houden om uiteindelijk het waarom ik dit schrijf en de oplossing die ik gevonden heb, weer te geven.

Evenwel ik heb duidelijk gemaakt dat ik begin van het jaar een zelfstandige zaak was begonnen met de bedoeling om aan geld te raken om die voedingssupplementen te betalen.

Dat die zaak goed begon te draaien, maar dan lockdown en alle moeite voor niets.

Ik wou tonen op de PC hoe ik er dan hard aan aan het werken was om dan op een andere manier de zaak om te bouwen naar een ander inkomen.

Het enige wat er op aarde voor iedereen hetzelfde is, is dat een dag uit 24u bestaat. Geen minuut meer voor de een, nog een minuut minder voor de ander. en dat terwijl ik daarmee bezig was, me niet kon bezig houden met dingen zoals kuisen

Maar dit kreeg ook weinig aandacht en werd weggewimpeld, het huis moet proper zijn.

Blijkbaar is een proper huis belangrijker dan De Gezondheid of zelfs het leven van de bewoner.

Ondanks dat ik er morgen uitgebreider op terugkom, moet ik toch nog even dit zeggen.

Ondanks dat er geen bevel was tot huiszoeking, heb ik hem in “VETROUWEN” binnengelaten, hij heeft misbruik gemaakt van dit VERTROUWEN, om ondanks mijn verbod hier binnen foto’s te maken.

Bovendien dan nog foto’s van zaken die nog moesten bijgewerkt en dat als belastend materiaal kan gebuikt worden in beschuldigingen tegen mij.

Plaatsen waar al wel werd opgeruimd, daar werden geen foto’s gemaakt.

Het opzet hiervan en de bedoelingen zijn voor mij duidelijk

En is dit niet de zoveelste schending op de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer?.

Het deel 2

Het tweede gedeelte dat ik hem bracht is hoe mijn tweede vrouw (wiens naam ik hier uit respect niet ga noemen) de hand aan zichzelf heeft geslagen.

Beroepsmensen die verondersteld werden om haar de nodige steun te geven, hebben zich integendeel tegen haar gekeerd, ook omdat zij leugens en roddels voor waar hebben aangenomen.

Maar dat is uiteindelijk haar dood geworden. (ook dat kom ik morgen uitgebreid op terug)

Het deel 3

Na de zelfdoding van M.. schoten er plots heel wat sociale instanties wakker, beseffend dat er zware fouten waren gemaakt kwam er plots een vergadering van 18 mensen uit zoveel verschillende sectoren dat ik ze hier niet ga opnoemen.

Er is een hele dag over en heen gepalaverd, maar er kwam geen concrete oplossing uit de bus.

Het enige dat er afgesproken werd was dat iedereen iets ging uitwerken en dit dan ging overmaken aan de Maatschappelijke assistente van het OCMW.

Maar niemand heeft daar ooit gevolg aan gegeven.

De enige die altijd enorme inspanningen voor mij heeft gedaan, is die Maatschappelijke assistente van Het OCMW;

IK BEN HAAR DAAR ENORM DANKBAAR VOOR;

Of neen, er heeft iemand toch een inspanning gedaan.

De dokter die indertijd die verkeerde diagnose heeft gedaan, heeft me een aanbevelingsbrief meegegeven voor Gasthuisberg waarin stond: “eerst een heel verhaal van wat ik allemaal in mijn leven had meegemaakt) en dan, om deze man uit zijn Fysisch, Psychisch en Financieel lijden te verlossen, ware Euthanasie aangewezen”

Ik heb toen geredeneerd: als dit de enig oplossing is die ze nog voor mij zien, ja waarom dan ook niet.

Het dossier is inderdaad opgestart, maar onder druk van mensen uit de Evangelische Gemeenschap heb ik dit spijtig laten stopzetten.

Ander was er me heel veel pijn, leed en verdriet gespaard gebleven.

Waarom ik nu mijn tijd er in steek om dit alles te schrijven in plaats van mijn huis op te kuisen?

Na zovele jaren begon ik eindelijk uit mijn rouwproces te geraken.

Deze Blog is altijd in zwart-wit-kleuren geweest.

Kleuren van rouw.

Ik heb hem vorige week veranderd in meer levendige kleuren.

Ik was van plan om deze namiddag verder op te ruimen.

Ik was aan het onderhandelen met het CAW Voor bijstand.

Ik was van plan een nieuwe start in mijn leven te nemen.

Ik zag het allemaal positief.

Maar dan tegen de afspraken in, krijg ik hier dat onaangekondigd bezoek.

Dan zag ik plots het hopeloze van mijn situatie.

EN DAN KWAM DE DRANG OM NAAR DE FLES TE GRIJPEN

ALCOHOL

En als ge weet dat ik reeds sedert 24 maart 1998 geen druppel alcohol meer heb aangeraakt, dan zal je beseffen dat dit gevoel eigenaardig over kwam.

Ik heb daarover een verhaal geschreven in het verleden.

Dan kwam het tweede idee waarom

Mijn euthanasie niet terug opstarten?

Maar dan heb ik dat idee ook opzij gezet, dankzij een onverwacht telefoontje van iemand waar ik samen vrijwilligerswerk mee heb gedaan.

En dan vond ik de oplossing waar iedereen tevreden mee zal zijn.

Door al de emoties en commoties, heb ik vandaag de moed of de zin niet meer gehad, om eten klaar te maken (ook al was ik de laatste tijd alle dagen warm eten aan het klaarmaken, noch om mijn voedingsshakes klaar te maken.

Op slechts één dag tijd voel ik zo de energie uit me wegvloeien.

En daar ligt de oplossing.

Als de tijd die ik nodig heb voor een proper huis toch belangrijker is dan de tijd die ik nodig heb om aan geld te raken voor de levensnoodzakelijke voeding.

Dan zal ik volgende maand die speciale voeding niet meer bestellen.

Ik zal dat geld en het weinige geld dat ik met veel moeite opzij heb kunnen sparen gebruiken om een firma te laten komen en heel het huis leeg te halen en op te kuisen.

Enkel mijn bed, mijn PC, een tafel voor mijn PC en een stoel zal ik behouden.

Meer zal ik dan toch niet meer nodig hebben, want dan is het enkel een paar weken vooraleer mijn krachten het helemaal begeven.

Dan leg ik me op mijn bed tot ik inslaap en iedereen tevreden is.

 1. De buren, want dan kunnen zij dit huis innemen, hebben ze een huis met parking en garage. want dat is uiteindelijk toch hun bedoeling
 2. de politie, want zij hebben hun doel bereikt, het huis is proper.
 3. En ikzelf ook, want ik ben weg uit dit aardse tranendal.

Lieveke ik voeg me binnenkort

BIJ U

Dan zal ik deze muziek niet meer moeten spelen

Morgen word dit bericht verder aangepast.

Voor diegenen die het bericht nu reeds lezen, het zou fijn zijn om te delen via Social-Media met de deelknoppen hier beneden.

Voor M en mij zal het te laat komen, maar als er veel menen op reageren, dan zullen er misschien in de toekomst maatregelen getroffen worden tegenover dergelijk willekeur.

Vriendelijk Groet

Theo

PS hier beneden de link naar mijn vorige bericht. En de reclame die ik hieronder met veel moeite heb aangemaakt om via daar een bijkomend in te verwerven, mag U gerust ook negeren.

Ik stop er allemaal mee

Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots

Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌

Learn More →

5 thoughts on “Dierenmishandeling in #Tienen Deel 2 ||Animal Abuse Part 2

 1. beathirion – Tienen – Ik ben een christen,ik lees de Bijbel,het Woord van God,en probeer te doen wat er in staat,met vallen en opstaan lukt het wel,ik leer alle dagen bij,dank zij Jezus Christus de Gekruisigde en de Heilige Geest en God de Vader alle eer aan Hem
  Bea Thirion 2 december 2020 at 23:13

  Mensen Theo doen elkaar pijn,.
  We leven niet dicht genoeg bij Jezus.
  We horen niet altijd Zijn zachte Stem

  We denken dat we het beter weten, dat we beter zijn als een ander….

  We maken zoveel fouten, maken onderscheid….

  Nogtans, in de Bijbel staat duidelijk dat we geen onderscheid mogen maken,…

  Vele armen, worden buitengesloten, sommige voorgetrokken,…

  Ja sommige van mijn kerk, ja …

  Ik kan alleen maar zeggen….
  Sorry Theo wat sommige van mijn kerk verkeerd doen.
  Sorry voor wat ik verkeerd doe.
  Ik zou zoveel beters kunnen doen.
  Meer geduld opbrengen, meer leren te luisteren,te zwijgen,….
  God is belangen nog niet klaar bij mij.

  THEO LAAT DE MOED NIET ZAKKEN VOOR STOMME MENSEN, DIE HET LICHAAM KUNNEN DODEN , HOU UW OOG GERICHT OP GOD, OP JEZUS.

  HOU VOL DOE HET VOOR Jezus Christus.
  Hij verdient het dat ge vecht.

 2. Theo-Herbots-Journalist-Fotograaf-Gezondheidsconsulent – Potterijstraat 151 / 3300 Tienen – You can translate everything into 110 Languages with the Google-Translate-Widget on the Websites Welkom op deze “ENIGE” en “UNIEKE” Blog die “ANDERS” is dan “ANDERS” Ik ben een Fotograaf en Blogger maar ook Gezondheid en Internet-Specialist, Mijn Blog is Minder leuk😀 zonder U ✅ VERGEET NIET mijn Blog, Nieuwsbrief te bekijken Ik hou er ook van om de allerlaatste snufjes op gebied van Websites en Internet uit te proberen en toe te passen Theo-Herbots-Gezondheidsconsulent Als gecertificeerd Gezondheidsconsulent sinds 2000, heb ik geleerd dat elk moment met twijfel, angst of druk kan worden gebruikt als katalysator voor een nieuwe start. Uw weg naar optimale gezondheid begint hier.😀 BEZOEK ME OP WELKOMSTWOORDE EN CONTACT IN DE MENUBALKEN VERNEEM "ALLES" over mij
  Theo Herbots 2 december 2020 at 23:29

  Bedankt voor jouw mooie reactie Bea.
  Ik ga het de komende dagen nog verschillende malen bekijken om het volledig tot me door te laten dringen.
  Ik ben iets aan het voorbereiden om terug te vechten, maar dat kan ik hier niet weergeven. Ik ga wel versterking krijgen uit het buitenland.
  Meer kan ik daar hier niet over zeggen.
  Gez. Gr.
  Theo

 3. Guy_VO
  Guy_VO 4 december 2020 at 14:58

  Hey, laat je niet kisten door een stel bully’s. Ze zijn dat niet waard.

 4. Theo-Herbots-Journalist-Fotograaf-Gezondheidsconsulent – Potterijstraat 151 / 3300 Tienen – You can translate everything into 110 Languages with the Google-Translate-Widget on the Websites Welkom op deze “ENIGE” en “UNIEKE” Blog die “ANDERS” is dan “ANDERS” Ik ben een Fotograaf en Blogger maar ook Gezondheid en Internet-Specialist, Mijn Blog is Minder leuk😀 zonder U ✅ VERGEET NIET mijn Blog, Nieuwsbrief te bekijken Ik hou er ook van om de allerlaatste snufjes op gebied van Websites en Internet uit te proberen en toe te passen Theo-Herbots-Gezondheidsconsulent Als gecertificeerd Gezondheidsconsulent sinds 2000, heb ik geleerd dat elk moment met twijfel, angst of druk kan worden gebruikt als katalysator voor een nieuwe start. Uw weg naar optimale gezondheid begint hier.😀 BEZOEK ME OP WELKOMSTWOORDE EN CONTACT IN DE MENUBALKEN VERNEEM "ALLES" over mij
  Theo Herbots 4 december 2020 at 23:00

  Bedankt voor jouw reactie Guy.
  Het geeft me steun en moed om niet op te geven.
  Ondertussen heeft dit bericht zich verspreid via Social-Media en ook daar krijg ik meer steun dan ik had durven denken.
  Ook Telefoontjes en mail-berichten.
  Voor de rest zal je ook al gemerkt hebben dat ik Distributeur van Organogold geworden ben.
  De mensen in Nederland hebben me via die weg de kans gegeven om me de nodige voedingssupplementen aan te schaffen aan een veel lagere prijs en er zelfs via de bijgeleverde Website de producten zelf te verkopen en zelfs mensen te laten meewerken.
  Dus je hebt gelijk wat je zegt, me niet laten ontmoedigen door anderen, maar het koesteren dat er veel mensen achter me staan en steunen.
  Ik heb ooit een spreuk gelezen: “ook als is de leugen nog zo fel, de waarheid achterhaald ze wel”
  Dus ik ga niet opgeven.
  Bedankt voor jouw steun en nog prettige eindejaarsfeesten (ondanks COVID 19)
  https://groetenuittienen.blog/videos-en-spreuken-eindejaarswensen-videos-and-proverbs-year-wishes/
  Groetjes Theo

 5. Kerstdiner ||Christmas dinner Erm in Erm 2020 - THEO-HERBOTS FREELANCE JOURNALIST😀💌 24 december 2020 at 21:03

  […] Hier de link naar dat verhaal […]

Geef een reactie Reactie annuleren

Translate »In 110 Languages, CLICK HERE and choose your country's flag

Uw Biologische Internetwinkel KLIK ➡️HIER ✅ Sluiten

%%footer%%