Activiteiten in Tienen

Hoe het werkt om de activiteiten van jouw vereniging of club te promoten

Heel simpel, via het contactformulier (hier beneden geef een reactie) geeft U uw aanstaande activiteiten door.

  • Wilt U er een foto bij?, zend deze dan als een bijlage naar mijn mail-adres (opgelet tekst en foto’s opsturen als aparte bijlagen)
  • Opgelet: “geen pdf-bestand” want dit is moeilijk om op de Blog te plaatsen
  • U kunt mij eveneens linken naar video’s doorsturen die U op YouTube hebt geplaatst, dan zet ik die er ook op
  • Ik maak het “GRATIS” over aan een breed publiek.
  • Door U aan te sluiten bij mijn Social-Media hier beneden, helpt U anderen en ook U zelf om een ruim publiek te bereiken.
  • Er wordtgeenonderscheidgemaakttussenGeloof- of Politiekeovertuigingen, zolang er maargeenopruiendetaalwordtgebruikt
  • Bedankt voor het vertrouwen

Theo

Zie in categorieën hier beneden reeds de eerste mededeling

Translate »In 110 Languages, CLICK HERE and choose your country's flag

Uw Biologische Internetwinkel KLIK ➡️HIER ✅ Sluiten

%%footer%%