Hoe de moordgolf op Zuid-Afrikaanse Boeren wordt gebagatelliseerd |How the murder wave on South African farmers is trivialized

You can translate this message in 110 languages at the top of my website Tendentieus relaas van Bart Luirink inlees … LEES VERDER ==>>

Advertenties