Wat betekent het taxshift-akkoord voor u?‏

Advertenties

 Wat betekent het taxshift-akkoord voor u?‏

Lagere lasten voor zelfstandigen en KMO’s
We verlagen de lasten voor KMO’s en zelfstandigen. “Meer netto verdienen, minder bruto kosten,” dat is de essentie van dit akkoord zegt Voorzitter Rutten. “Minder lasten op werk, betekent meer jobs,” benadrukt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. “Dit gaat over fundamentele hervormingen van de sociale zekerheid.”
CONCREET:
 • De persoonlijke sociale bijdragen van zelfstandigen dalen van 22% naar 20,5%, ofwel met 0,5% per jaar vanaf 2016.
 • Daarnaast verhoogt ook de investeringsaftrek van 4% naar 8%, zodat ondernemingen minder vennootschapsbelasting betaalt.
 • De werkgeversbijdragen die werkgevers betalen op personeel, dalen van 33% naar 25%. De social profitsector krijgt een injectie om extra jobs te creëren én we steunen tegelijkertijd de ziekenhuizen.
 • Ook aanwerven wordt goedkoper: we stellen de werkgeversbijdragen voor een nieuwe eerste aanwerving vrij en verminderen de lasten voor de 2e tot 6e aanwerving.
 • De roerende voorheffing stijgt wel van 25% naar 27%. De 10% op de liquidatiereserve, dé pensioenspaarpot als zelfstandige, blijft bewaard.
 • We zetten een historische stap. Weldra zal de loonkloof met onze buurlanden een herinnering uit het verleden zijn.
Meer netto voor iedereen die werkt
In de taxshift zit een duidelijke mix aan koopkracht maatregelen. “Dat komt neer op een verlaging van de personenbelasting. Iedereen die werkt gaat erop vooruit, de helft van de mensen zelfs met 100 euro of meer per maand,” verduidelijkt vicepremier Alexander De Croo.

CONCREET:

 • De verhoging van de forfaitaire beroepskosten – dat is het standaardbedrag aan kosten dat werknemers mogen aftrekken als ze hun werkelijke kosten niet bewijzen – zorgt voor meer nettoloon.
 • Ook de belastingvrije som, het deel van het inkomen waarop geen belastingen moeten betaald worden, gaat omhoog.
 • Belangrijke Open Vld stempel  op het akkoord is de vereenvoudiging van de belastingschijven. Door de schrapping van de belastingschijf van 30% blijft wie belastingen betaalt, langer in de schijf van 25%. In 2018 en 2019 verhogen we ook de ondergrens van de schijf van 45%. Vanaf dat moment blijf je ook langer in de schijf van 40% belastingen in plaats van 45%.
 • Het tijdelijk verlaagde BTW-tarief op elektriciteit loopt af en komt terug op het niveau van twee jaar geleden. De accijnzen op alchohol, tabak en frisdranken gaan omhoog. Hiermee maakt de regering slimme keuzes voor een gezonder beleid. Iedereen heeft de zekerheid van meer netto, en te optie om al dan niet voor duurdere producten te kiezen.

CONCREET VOOR GEPENSIONEERDEN:

 • Belastingverlagingen die de regering doorvoert in de personenbelasting hebben ook een positieve impact voor gepensioneerden die belastingen betalen. Gepensioneerden met een hoger pensioen zullen net zoals werknemers profiteren van de afschaffing van de 30% schijf en het optrekken van de ondergrens van de 45% schijf.
 • Bovendien is het ook zo dat de regering-Michel de welvaartsenveloppe 100% uitbetaalt. Dat was niet het geval onder de vorige regering. Met dat geld worden de oudste en laagste pensioenen verhoogd. We verhogen de minimumpensioenen met 2%. De regering heeft ook opnieuw 50 miljoen uitgetrokken voor sociale correcties, die onder meer naar de pensioenen gaat.
 • Op lange termijn versterken we ons pensioensysteem. Het probleem is niet de betaalbaarheid van die pensioenen, maar wél om voldoende mensen aan de slag te houden om die pensioenen effectief te betalen. Net daarom nemen we met deze regering maatregelen die jobcreatie stimuleren. Dat houdt de economie draaiende. En garandeert de betaalbaarheid van de pensioenen.
Meer nettoloon. Bekijk hier wat dat voor u betekent.
Langer in lagere belastingschijf. Hoe werkt dat?
Loonkost daalt: concrete maatregelen.

Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots

Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌

Learn More →

Geef een reactie Reactie annuleren

Translate »In 110 Languages, CLICK HERE and choose your country's flag

Uw Biologische Internetwinkel KLIK ➡️HIER ✅ Sluiten

%%footer%%