ZEG DE WAARHEID ||SAY THE TRUTH

Advertenties

DOE WEL EN ZIE NIET OM

.ugb-83c0c41 .ugb-blockquote__item{background-color:#000000 !important}.ugb-83c0c41 .ugb-blockquote__item:before{background-image:linear-gradient(90deg,#000000 0%,rgba(0,0,0,0) 100%) !important}.ugb-83c0c41 .ugb-blockquote__quote{width:70px !important;height:70px !important}.ugb-83c0c41 .ugb-blockquote__text{color:#ffffff}.ugb-83c0c41 .ugb-inner-block{text-align:left}

Streef ernaar om met de waarheid te leven

VERTEL GEEN LEUGENS

Die schade toebrengen

VERKEERDE INFORMATIE

Kan Gevolgen hebben

vERVOLG

VERNEEM MEER HIER BENEDEN

Verkeerde informatie kan het gevolg hebben dat we domme fouten maken.

Verkeerde informatie kan zelfs verhinderen dat we de juiste informatie in ons opnemen.

We kunnen de problemen van het leven alleen oplossen als we over de juiste informatie beschikken.

Als de mensen om ons heen leugens vertellen, worden we op een koers gezet waarop we fouten maken en waarop onze voortbestaanskansen achteruitgaan.

Verkeerde informatie kan afkomstig zijn uit vele bronnen: van scholen en universiteiten, uit je Sociale omgeving en van beroepsgroepen.

Veel mensen willen dat we bepaalde dingen geloven , alleen maar omdat het in hun eigen straatje pas.

.ugb-8596d2f .ugb-blockquote__item{background-color:#313131 !important;border-radius:0px !important;text-align:center !important}.ugb-8596d2f .ugb-blockquote__item:before{background-color:#313131 !important}.ugb-8596d2f .ugb-blockquote__quote{fill:#7bdcb5 !important;opacity:0.3;width:150px !important;height:150px !important;top:19px !important}.ugb-8596d2f .ugb-blockquote__text{color:#ffffff}.ugb-8596d2f.ugb-blockquote{background-color:#111111}.ugb-8596d2f.ugb-blockquote:before{background-color:#111111}@media screen and (min-width:1025px){.ugb-8596d2f.ugb-blockquote{padding-top:80px !important;padding-bottom:80px !important}}

Datgene is waar, wat waar is voor jou

Verkeerde informatie kan afkomstig zijn uit vele bronnen

Verkeerde informatie kan afkomstig zijn uit vele bronnen

Niemand heeft het recht je infromtatie op te dringen en je te dwingen die te geloven.

.ugb-497a253 .ugb-blockquote__item{background-color:#313131 !important;border-radius:0px !important;text-align:center !important}.ugb-497a253 .ugb-blockquote__item:before{background-color:#313131 !important}.ugb-497a253 .ugb-blockquote__quote{fill:#7bdcb5 !important;opacity:0.3;width:150px !important;height:150px !important;top:19px !important}.ugb-497a253 .ugb-blockquote__text{color:#ffffff}.ugb-497a253.ugb-blockquote{background-color:#111111}.ugb-497a253.ugb-blockquote:before{background-color:#111111}@media screen and (min-width:1025px){.ugb-497a253.ugb-blockquote{padding-top:80px !important;padding-bottom:80px !important}}


Als het volgens jou niet waar is, is het gewoon niet waar

Trek je eigen conclusies, accepteer datgene wat voor jou waar is en verwerp de rest.

Niets is ellendiger dan te moeten leven in een chaos van leugens

Vertel geen leugens die schade toebrengen.

Dergelijke leugens komen voort uit angst, kwade wil of afgunst.

Ze kunnen mensen tot wanhoopsdaden brengen.

Ze kunnen levens verwoesten.

Ze creëren een soort valkuilwaarin zowel de leugenaar, als zijn slachtoffer terecht kunnen komen

Ze kunnen leiden tot een chaos, zowel in persoonlijke relaties als in de samenleving als geheel.

Er zijn heel wat oorlogen uitgebroken tengevolge van leugens.

We moeten leren om leugens in de gaten te krijgen en ze van de hand wijzen.

Leg geen vals getuigenis af

Er staan aanzienlijke straffen op als iemand onder ede een verklaring of getuigenis afleegt van onware “feiten”: het wordt meineed genoemd ; er zijn zware straffen aan verbonden

.ugb-fa4cc2e .ugb-blockquote__item{background-color:#313131 !important;border-radius:0px !important;text-align:center !important}.ugb-fa4cc2e .ugb-blockquote__item:before{background-color:#313131 !important}.ugb-fa4cc2e .ugb-blockquote__quote{fill:#7bdcb5 !important;opacity:0.3;width:150px !important;height:150px !important;top:19px !important}.ugb-fa4cc2e .ugb-blockquote__text{color:#ffffff}.ugb-fa4cc2e.ugb-blockquote{background-color:#111111}.ugb-fa4cc2e.ugb-blockquote:before{background-color:#111111}@media screen and (min-width:1025px){.ugb-fa4cc2e.ugb-blockquote{padding-top:80px !important;padding-bottom:80px !important}}

De weg naar een gelukkig leven
loopt parallel aan de weg naar de waarheid

Hier beneden ga ik enkele verhalen brengen

als praktijkvoorstelling van wat hierboven allemaal is aangehaald

Verhaal 1

Een jonge man die jaloers was op de prestaties van een oudere man, begon allerlei leugens en valse beschuldigingen over die oudere man rond te strooien.
Toen die oudere man dit niet langer kon verdragen daagde hij de jongere voor De Rechtbank.
Hier kreeg de jongere schrik dat hij een hoge boete zou moeten betalen en uit angst hiervoor zegde hij tegen De Rechter: Mijnheer De Rechter, ik geef toe dat ik fout geweest ben, maar weest mild en geef me geen straf, ik zal alles doen om de leugens terug in te trekken.
Hierop zegde De Rechter: Schrijf die verklaring op dit papier in A4 formaat.
Scheur het daarna in allemaal kleine stukjes, ga naar huis en gooi overal onderweg die stukjes uit het raam van je wagen.
Kom dan morgen terug naar hier, raap onderweg alle stukjes terug op, kleef ze aan mekaar en als het je lukt om terug een volledig vel papier vast te krijgen, geef ik je geen straf.
Daarop de jonge man: Mijnheer De Rechter, dat is onmogelijk want al die stukjes zijn zover weggewaaid dat ze niet meer terug te vinden zijn.
Hierop De Rechter: inderdaad, maar zo is het ook met leugens, leugens verspreiden zich zo snel en zo ver dat ze niet meer kunnen worden rechtgezet.
En de jonge man kreeg een zware straf

VERVOLG test

vervolg

Verhaal 2: Leugens uit Jaloezie en afgunst

Ik heb het in mijn vorig verhaal gehad over hoe ik mijn vrouw en mijn kinderen meer luxe en comfort heb gegeven dan nodig was.
Ik had uiteindelijk een oude boerderij volledig omgebouwd, met ontspanningsruimte met Finse sauna, Turkse sauna, Yaccuzi allemaal voor zes personen tegelijkertijd.
Er lagen 10 Judo-matten, dat en nog veel meer.
Er was een professionele keuken, een siertuin van 68 aren dat en nog veel meer.


Toen de ouders van de nieuwe vriend van mijn jongste dochter eens op bezoek kwamen, droop de jaloezie van hun gezicht.
Ze zijn begonnen met mijn vrouw tegen me op te stoken, hebben haar gekoppeld aan een andere man die veel schulden had.
Mijn vrouw heeft de rekeningen leeggehaald om de schulden van die man te betalen, begon zelf schulden te maken en ik kwam het allemaal pas te weten toen de Deurwaarders arriveerden en ik alles kwijt was waar ik zo hard voor gewerkt had en het op een echtscheiding uitviel.


Erger nog, die mensen hebben mijn dochter helemaal tegen mij opgestookt.
In plaats van haar studies in een gewone school verder te zetten, moest zij dat in Leuven doen en daar op kot gaan.
Daarvoor gingen zij samen met mijn dochter naar het OCMW (Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn) om een leefloon aan te vragen om dit te bekostigen (allemaal zonder mijn medeweten), dit leefloon werd toegekend maar werd achteraf wel helemaal bij mij teruggevorderd.
Dit bracht me in enorme financiële problemen, ik heb vier winters na mekaar in een huis gewoond, zonder verwarming, zonder warm water en zonder dat ik eten of drinken kon opwarmen.


Dit was een hel.


Bovendien als mijn dochter op we kwam, kwam ze niet bij mij, maar naar die Ouders (het zou me niet verwonderen als zij gezegd hebben dat zij het allemaal betaald hebben)
Meer nog, ook mijn Vrouw begon te liegen.
Om het te verantwoorden dat zij met die andere man begonnen was, heeft zij allerlei leugens over mij tegnover de kinderen verteld.
Ik had op dat ogenblik reeds meer dan 4 jaar geen druppel alcohol meer aangeraak en toch zegde ze tegen de kinderen dat ik alle dagen straalbezopen van het werk kwam.
Er waren zelfs mensen die getuigden dat het waar was.
Dat na 4 jaar zo’n inspanning te hebben gedaan.
Geloof me, Ik heb het eoen moeilijk gehad om niet terug beginnen te drinken.
Maar het ergste is dat de kinderen al die leugens hebben geloofd, zich tegen mij hebben gekeerd, mij overal hebben geblokkeerd op mail-adres, op GSM op Facebook….zodat ik zelfs niet de kans krijg om de waarheid te zeggen.
Ik weet ondertussen zelfs iet meer waar de kinderen en kleinkinderen wonen, weet zelfs niethoevvel kleinkinderen ik heb.
Ik kan zelfs al overgrootvader zijn.
Als ik mijn kleinkinderen op straat tegenkom, ga ik ze zelfs niet meer herkennen. Geloof me, zoiets doet verschrikkelijk pijn en dat allemaal als gevolg van Leugens

Verhaal 3

Liegen zoals een dronkaard

Een dronkaard vindt steeds duizend en een redenen om zijn gezuip te verantwoorden
Een dronkaard vindt steeds duizend en een redenen om de schuld van zijn drankmisbruik bij anderen te leggen.
Maar geen een serieuze of geen enkele geloofwaardige.
Ik heb het in mijn vorig bericht gehad, over hoe ik op een onrechtvaardige manier ben behandeld in een evangelische gemeenschap (ik ga daar niet dieper op ingaan).
Er heeft zich een van die twee voorgangers zich verontschuldigd maar op de manier van een dronkaard. met allerlei drogredenen en het was allemaal de fout van iemand anders zelfs van mij.
Zoiets is geen oprechte sorry en zeker niet de manier om iemands vertrouwen terug te winnen.
Als ik zie dat ik een fout heb gemaakt tegenover iemand en ik zeg sorry, dan verstop ik me niet achter allerlei drogredenen, maar dan doe ik er alles aan om de gevolgen van die fout weg te werken

Verhaal 4: Ondankbaarheid

Het gebeurt vaak dat mensen over te veel hoogmoed en egoïsme beschikken om dankbaarheid tegenover iemand te tonen en dan overgaan tot leugens en roddels.


In Tienen is er een groot parkeerprobleem, ook in mijn straat.
Ik heb aan mijn huurwoning en in de huurprijs zijn er drie parkeerplaatsen inbegrepen.
Omdat ik zelf niet over een wagen beschik heb ik het meer dan twee jaar toegelaten aan mijn buren om hun wagens daar te parkeren, en ondanks dat ik het geld goed kan gebruiken dan nog volledig gratis op de koop toe.
In die twee jaar heeft er eenmaal iemand de moeite gedaan, voor de rest moest ik het onderhoud nog zelf doen.
Meer nog telkens zij met hun wagen vertrokken, werden er met hun banden heel wat van de keien voor de grondbedekking mee gesleurd.
Op het ogenblik dat ik vroeg om eens een zakje keien mee te brengen begon de miserie.
Ik kreeg als antwoord: dat ziet ge van hier dat ik kosten ga doen op iemands parking.
Aan U om daar Uw mening over te vormen.
Op het ogenblik dat ik familie op bezoek ging krijgen die ik lange tijd niet meer had gezien, vroeg ik hun om op die dag hun wagen ergens anders te plaatsen.
In plaats van dit spontaan te doen, kreeg ik het antwoord: “die moeten hunne wagen maar ergens anders plaatsen”.
De dag dat mijn familie op bezoek kwam, stond hun wagen er nog altijd. Ik heb hun aangemaand om onmiddellijk hun wagen te verplaatsen, waarop ze me heel pijnlijk dingen hebben verweten.
Ondanks het feit dat ik heel verdraagzaam ben, heeft dit zoveel woede bij me uitgelokt dat ik hun nog 10 minuten tijd gaf om hun wagen te verplaatsen of dat ik alle vier hun banden kapot zou steken.
Op het moment dat ik dat zegde zagen ze aan mijn houding, dat ik dat oprecht meende, ze hebben hun wagens verplaatst en vanaf dan heb ik hun verboden om hun wagen daar nog ooit te plaatsen.


Maar dan begonnen de roddels en de leugens

Mijn vorige hond (Jefke) was een Duitse Dog en die worden gemiddeld slechts 7 a 8 jaar, de mijne is 14 jaar geworden.
Dit kan enkel als er goed voor gezorgd wordt. Ik heb dagen gehad dat ik geen eten had, maar hij is nooit of nooit ook maar een enkele dag zonder eten geweest.
Het doet dan ook verschrikkelijk pijn als ge hoort dat er rondgestrooid word dat ze hem door de dierenbescherming en politie komen weghalen zijn omdat ik er zo slecht voor zorgde.
Zo blijven de leugens duren.
Ik ben eens naar een feest geweest en zij waren te weten gekomen dat ik een ganse nacht weg was, gevolg ik kreeg te horen dat mijn nieuwe hond de ganse nacht gejankt had en zij niet hadden kunnen slapen.
Als proef heb ik toen zelf een leugen verkondigd door te zeggen dat ik de zaterdag erop terug de ganse nacht moest weg zijn.
Ik was die nacht evenwel de ganse nacht thuis en Jefke (mijn huidige hond) heeft de ganse nacht bij mij op de kamer gelegen en hij heeft de ganse nacht niet gejankt.
Evenwel de volgende dag kreeg ik te horen: “gij zijt weer de ganse nacht weggeweest en uwen hond heeft ons weer de ganse nacht wakker gehouden, toen wist ik genoeg.
En zo blijft het duren.
Tijdens de Lockdown waren in Tienen alle café’s en horecazaken gesloten en werd er nergens geen vergaderingen meer gehouden, dus waar zou ik in hemelsnaam ’s avonds naartoe gaan.
Wat wel ’s avonds ga ik nog altijd een wandeling maken met Jefke en ga dan voor hun raam voorbij (zij zien dan niet dat Jefke er bij is omdat die lager is dan de vensterbank).
Ik kom dan langs een andere weg terug waardoor zij me wel zien vertrekken maar niet zien terugkomen.
Zij hebben zelfs driemaal De Politie gebeld om controle te komen doen omtrent Jefke zijn nachtlawaai na 10u.
Dit alles heeft gevolgen.
Toen ik een tijdje geleden met Jefke aan het wandelen was werd hij plots heel agresief naar een andere hond toe hij begon zelfs in zijn leiband te bijten die bijna over was.
Toen moest ik wel iets doen.
Ik gaf hem een lichte tik met twee vingers op zijn snuit, kreeg ik van de eigenares van die andere hond te horen: ge zijt Uwen hond weer aan het slagen, ge zijt hem agresief aan het maken, ge moogt daar niet meer mee naar buiten komen.
Dat en nog heel wat andere verwijten.
Maar wat wilt ge als het gerucht zich heeft verspreid dat Uw vorige hond is weggehaald wegens mishandeling, dan zien de mensen zelfs een lichte tik met twee vingers als mishandeling.
Ik zou zo nog heel wat kunnen verder opnoemen hoe dat deze mensen er in slagen om met hun leugens en roddels heel wat mensen waar ik vroeger een goede band mee had, tegen mij op te jutten.
Dit kan zo niet blijven duren en ik ga eerstdaags net zoals in het verhaal van die oude man en die jonge hierboven naar De Rechtbank moeten stappen om mezelf te beschermen

Dramatische gevolgen

Hoe dramatisch de gevolgen kunnen zijn van leugens is het verhaal omtrent mijn tweede echtgenote.
Uit respect voor haar ga ik hier niet het ganse verhaal brengen, maar uiteindelijk is zij door leugens en roddels (niet door de mensen hierboven aangehaald) maar door anderen, zo ver gedreven dat zij zichzelf het leven heeft ontnomen.
Zelfs indien diegenen die de leugens en de roddels hebben verspreid, dit zouden terugnemen, zij komt niet meer terug tot leven.
Ook voor mij is dit dramatisch, ook al heb ik er veel moeite mee met het alleen zijn, ik zit na al die jaren nog steeds zo vol verdriet en pijn dat ik nooit meer de stap heb kunnen zetten naar een nieuwe relatie

Leugens om aandacht te trekken

Bijna iedereen krijgt wel ergens graag aandacht.
Maar er zijn mensen die niet over voldoende kennis of wijsheid beschikken om een degelijk gesrek op gang te brengen (spijtig genoeg voor hen) en die dat dan doen door roddels over anderen te verspreiden. Zij vergeten evenwel het spreekwoord

.ugb-327d575 .ugb-blockquote__item{background-color:#313131 !important;border-radius:0px !important;text-align:center !important}.ugb-327d575 .ugb-blockquote__item:before{background-color:#313131 !important}.ugb-327d575 .ugb-blockquote__quote{fill:#7bdcb5 !important;opacity:0.3;width:150px !important;height:150px !important;top:19px !important}.ugb-327d575 .ugb-blockquote__text{color:#ffffff}.ugb-327d575.ugb-blockquote{background-color:#111111}.ugb-327d575.ugb-blockquote:before{background-color:#111111}@media screen and (min-width:1025px){.ugb-327d575.ugb-blockquote{padding-top:80px !important;padding-bottom:80px !important}}

Ook al is de leugen nog zo fel, de waarheid achterhaalt ze wel

Dan proberen ze de leugens die ze hebben verkocht te verdoezelen met andere leugens, worden ze ongelukkig, geven zich vaak over aan drank en drugs en geven de fout van hun ongelukkig zijn aan diegenen waarover zij de leugens hebben verkocht.

.ugb-9990791 .ugb-blockquote__item{background-color:#313131 !important;border-radius:0px !important;text-align:center !important}.ugb-9990791 .ugb-blockquote__item:before{background-color:#313131 !important}.ugb-9990791 .ugb-blockquote__quote{fill:#7bdcb5 !important;opacity:0.3;width:150px !important;height:150px !important;top:19px !important}.ugb-9990791 .ugb-blockquote__text{color:#ffffff}.ugb-9990791.ugb-blockquote{background-color:#111111}.ugb-9990791.ugb-blockquote:before{background-color:#111111}@media screen and (min-width:1025px){.ugb-9990791.ugb-blockquote{padding-top:80px !important;padding-bottom:80px !important}}

De weg naar een Gelukkig leven, loopt parallel aan de weg naar de waarheid
Bekijk de video’s hoe ik dit doe en waarom ik dit doe KLIK ==>>HIER

VERKEN DE BLOG VAN THEO-HERBOTS

Enig en Uniek

VERNEEM MEER

Welkom op Blog-Theo-Herbots

Een Blog
Voor U
Door U
Samen met U

VERNEEM MEER

ZOEK NIET LANGER OP HET INTERNET

Als U Het hier niet vindt
Vindt U het nergens

VERNEEM MEER

EEN ENIGE EN UNIEKE PRESENTATIE

Short Description

Read More

BEKIJK DE SLIDER

Een “ENIGE”
En “UNIEKE”
SLIDER-PRESENTATIE

VERNEEM MEER

THEO-HERBOTS DANKT U

VOOR UW BEZOEK
EN UW VERTROUWEN

VERNEEM MEER

WAT IS HET DAT EENIEDER DRIJFT IN DEZE GEKKE WERELD VAN VANDAAG

VOOR MIJ IS HET DEZE BLOG- De bron waar je altijd op kunt vertrouwen
Welkom bij Theo-Herbots-Blog, mijn eigen passieproject dat gevuld is met unieke en boeiende content.
Ontdek mijn website en alles wat ik te bieden heb; misschien zal Theo-Herbots-Blogging-Advies ook jouw eigen passies doen ontbranden.

VERNEEM MEER KLIK ==>>HIER

Hier beneden mijn laatste blogberichten

Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots

Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌

Learn More →

Geef een reactie Reactie annuleren

Translate »In 110 Languages, CLICK HERE and choose your country's flag

Uw Biologische Internetwinkel KLIK ➡️HIER ✅ Sluiten

%%footer%%