Voorontwerp Heraanleg Grote Markt Tienen BERICHT ➡️👉👁👈⬅️

Advertenties

TRANSLATE THIS BLOG HERE

 

10 uur10 uur geleden

 

Veel belangstelling voor voorstelling ontwerpplannen Grote Markt . Vanaf morgen vind je het verslag op .

Video van october 2014

Na een periode van twee jaar, waarin ook ruimte was voor inbreng van de inwoners, stelt de stad Tienen de plannen voor de heraanleg van de Grote Markt voor. Het voorontwerp vertrekt van vier duidelijke doelstellingen en heeft de ambitie om van de Grote Markt een toegankelijke, groene en levendige ontmoetingsplek te maken.

De stad Tienen heeft al langer plannen om de Grote Markt heraan te leggen. Tijdens de eerste fase werd er een participatieronde gehouden waarbij ook de bewoners van Tienen zich konden uitspreken over de aspecten die zij belangrijk vinden bij dit project. Rekening houdend met deze input, ging het ontwerpbureau 51N4E aan de slag om een voorontwerp te tekenen.

Vorige dinsdag werd dit voorontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. “Het ontwerp is een resultaat van een gezamenlijk zoekproces dat 2 jaar in beslag nam”, vertelt burgemeester Katrien Partyka. “De ambitie is groot: de inrichting van de Grote Markt moet een belangrijke eerste stap zijn naar een duidelijke toekomstvisie voor de hele binnenstad.”

Bij het voorontwerp werd uitgegaan van vier belangrijke doelstellingen:

 • Toegankelijke stad: de Tiense binnenstad moet in de toekomst toegankelijk zijn voor iedereen. De nieuwe inrichting zal een goede en veilige doorstroming creëren voor het handels- en evenementencentrum, voor de nieuwe scholengroep én voor de toekomstige bewoners van de vele woonprojecten die momenteel in ontwikkeling zijn.
 • Stad van markten: we willen een actief en levendig centrum, een stad van markten en evenementen. Deze moeten kunnen plaatsvinden in de publieke ruimte en een belangrijke aantrekkingspool worden voor de binnenstad. Deze functie willen we nog verruimen en versterken in relatie tot de lokale handel en horeca.
 • Ontmoetingsstad: de Grote Markt moet geherwaardeerd worden als een ontmoetingsplek en een plek om te ontspannen. Een plek van ‘niets moeten’, een bestemming in de vrije tijd. Het centrum van Tienen heeft een rijk palet aan mooie pleintjes en plekken. Deze herontdekken en beter gebruiken is een uitdaging.
 • Stadsecologie: de Grote Markt is een belangrijke schakel in de groenstructuur van de hele stad. We willen meer groen en iets minder open plein, met ruimte voor biodiversiteit om zo een gezondere leefomgeving tot stand te brengen.

Deze doelstellingen zijn doorheen het ontwerpproces voortdurend aangescherpt en hebben geleid tot een reeks boeiende ingrepen op en rond de Grote Markt, die de basis uitmaken van het voorontwerp voor de heraanleg:

 • een nieuwe reeks aan caféterrassen vormen de katalysator voor een bloeiende horeca en handel;
 • een kerktuin als groene oase in het hart van de stad, een beeldentuin voor rust en mijmeringen;
 • een gezellige en levendige Kalkmarkt;
 • een nieuw charmant evenementenplein op de Kaasmarkt;
 • een gedeeltelijk overdekte Spiegelstraat;
 • de heraanleg van de natuurstenen bestrating met zorg voor de toegankelijkheid;
 • het herintroduceren van het Tiense kwartsiet in de binnenstad;
 • een waterpartij met een speels karakter, enz.

De verschillende markten en evenementen die in de binnenstad plaatsvinden, zullen in de toekomst gedeeltelijk worden geherlokaliseerd en krijgen een verbeterde infrastructuur. Dit zal de veiligheid en functionaliteit ten goede komen en de aantrekkelijkheid van het centrum als publieke ruimte voor evenementen verhogen.

“We willen deze ambitieuze toekomstvisie de komende maanden tijdens overlegmomenten verder afstemmen” licht schepen van openbare werken Eddy Poffé toe. “Er worden een aantal werkgroepen opgericht om de plannen rond de horecaterrassen, de toegankelijkheid, de reorganisatie van de markten, het erfgoed in de kerktuin, enz. verder vorm te geven. Dit moet toelaten om het definitief ontwerp eind januari voor te stellen en de realisatie ervan aan te vatten in november 2017. Om de bereikbaarheid van het centrum te blijven garanderen, worden de werken in verschillende stappen uitgevoerd over een periode van 2 jaar.”

De heraanleg van de Grote Markt is één van de ‘Tien Werken voor meer Tienen’ die door de Tienenaars zelf naar voren werden geschoven. ‘Van Grote Markt naar gezellige markt’ begint nu stilaan concreet vorm aan te nemen.

Bedankt voor Uw Aandacht

Theo Herbots

Bekijk (luister) ook eens naar deze prachtige video in het sappige Tiense Dialect

Terwijl U naar deze prachtige muziek luistert, Geniet er dan van hoe mooi deze meisjes hier beneden dansen op deze prachtige muziek

Bewaren

Bewaren

Voor wie een kijkje wilt nemen zoals De Grote Markt er nu uitziet, dat kan met Googlestreetview.

Klik op de tekening hier beneden en nadat U bent ingelogd kunt U met eenvoudig uw cursortoets te bewegen over het scherm de Grote Markt bekijken in 3D

Opgelet, deze Pagina werd ook als bericht verspreid via de Social-Media en hierop zijn er talrijke reacties ontstaan, voeg de Uwe er bij ==>>KLIK HIER

Bron: Voorontwerp heraanleg Gote Markt klaar – Stad Tienen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots

Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌

Learn More →

Geef een reactie Reactie annuleren

Translate »In 110 Languages, CLICK HERE and choose your country's flag

Uw Biologische Internetwinkel KLIK ➡️HIER ✅ Sluiten

%%footer%%